Nechte se očarovat výstavou fotografií z Volyně

foto Jan Dobrovský
foto Jan Dobrovský

Jan Dobrovský vyrůstal v disidentské rodině, která čelila tlaku komunistického establishmentu. Věnoval se samizdatové literatuře a podílel se na vydávání samizdatových Lidových novin. Po roce 1989 přispíval ke změnám ve společnosti jako novinář v Lidových Novinách a posléze v Československé a České televizi. Je autorem literárních textů, publicistou a fotografem. Je člověkem politickým, jehož hlavním životním tématem je lidská svoboda a nikdy nekončící boj o ni. 

Jan Dobrovský je předsedou Kolegia Paměti národa projektu Post Bellum. Toto Kolegium sdružuje jak pamětníky, jejichž osudy zaznamenává Post Bellum do svého archivu orální historie, tak i ty, kteří aktivně pomáhají v mapování často hrdinských osudů lidí, kteří byli pro svobodu a demokracii ochotni přinést osobní oběti.

Režim mu neumožnil studovat oblíbenou zoologii a tak se stal alespoň zootechnikem. Z té doby mu zůstala láska ke koním, kteří ho provázejí téměř celý život. Vedle toho se už několik let znovu věnuje dokumentární fotografii. Na výstavě autor představí soubor fotografií z Volyně, která na něj hluboce zapůsobila jako téměř snové místo z jiného časoprostoru, stejně jako lidé, kteří tam žijí.


Výstava potrvá od 27. 5. –  22. 6. 2018, otevřeno mimo pondělí 11-18h. 
Více informací: www.maloskalskagalerie.cz

Comments

comments

Vyhledat