Vladimir 518 má novou výstavu JJáássaajjííccíí hhřřbbiittoovv

Výstavní projekt „JJáássaajjííccíí hhřřbbiittoovv“ Vladimira 518 formálně i obsahově čerpá z několika tématických linií, které dlouhodobě formují oblast autorova zájmu. Jednou z nich je tématika hierarchie, kterou nevnímá pouze v kontextu mezilidských vztahů či celých sociálních struktur, ale především i v otázce pozice člověka a okolního … Pokračování textu Vladimir 518 má novou výstavu JJáássaajjííccíí hhřřbbiittoovv