Vladimir 518 má novou výstavu JJáássaajjííccíí hhřřbbiittoovv

Výstavní projekt „JJáássaajjííccíí hhřřbbiittoovv“ Vladimira 518 formálně i obsahově čerpá z několika tématických linií, které dlouhodobě formují oblast autorova zájmu. Jednou z nich je tématika hierarchie, kterou nevnímá pouze v kontextu mezilidských vztahů či celých sociálních struktur, ale především i v otázce pozice člověka a okolního světa. Vladimir 518 si pokládá otázky „Kdo je nad kým, čí zájmy a potřeby převažují nad potřebami ostatních bytostí či organismů?“, „Jakým způsobem si vytváříme koncepci sebe sama, naší civilizace, a jakou metodikou tyto informace uchováváme a předáváme dál?“

Výstava „JJáássaajjííccíí hhřřbbiittoovv“ prezentuje autorovo rozvažování těchto témat v široké škále uměleckých médii. Výrazný ucelený korpus tvoří obsáhlá série tušových kresebných zásahů do autorových litografických tisků s názvem „Kráčející vědomí“. Prostorovým protipólem pracím na papíře je sekvence objektů vychazejících z nasbíraného recyklovaného stavebního materiálu, který vznikal při demoličních zásazích v urbánním prostředí pražského Smíchova. Plechové vrata, dvířka od rozvodných stanic, trámky z vrat autodílen, prkna z chodeb vedoucích ke kancelářím z Nádražní ulice figurují v autorových objetech jako preganntní fragmenty minulosti, do jejichž povrchů se vrývaly momenty obyčejného života, který momentálně ustupuje nové, ekonomicky atraktivnější budoucnosti.

Součástí expozice je i série videí, které vycházejí ze skulpturální estetiky hrubě štípaných kamenů. Na jejich povrchu se v sekvenčním pořadí odvíjejí drobné vzkazy, osobní prosby či modlitby, ilustrující subjektivně-existencionální napětí současné doby.

Bylo by možné upgradovat na verzi života bez reklam?

 

Galerie NoD
Vladimir 518
JJáássaajjííccíí hhřřbbiittoovv
Kurátor: Pavel Kubesa
Vernisáž: 29. 5. 2024, 18:00
Výstava potrvá do 30. 6. 2024

Comments

comments

Vyhledat