Aktuální výstavy

TEA: Koník 1 (papír, polyesterová pryskyřice, 72 x 11 x 30 cm,  2022 )
TEA: Koník 1 (papír, polyesterová pryskyřice, 72 x 11 x 30 cm, 2022 )

Přehled aktuálních výstav, expozic a instalací.

Průběžně aktualizováno.


 

7. 12. – 29. 2. 1924 JSME V ČESKOSLOVENSKU, ŽE JO? / KC Kaštan

V 90. letech se česká (a jistěže i moravská a slezská) pódia otevřela světu. Klasici i novicové světového rocku, popu, jazzu, etnické i taneční hudby, ti všichni si na nich takřka podávali dveře.  Tento proces a ty nezapomenutelné večery připomíná a dokumentuje výstava pražského Popmusea s názvem JSME V ČESKOSLOVENSKU, ŽE JO? SLAVNÉ I ZAPOMENUTÉ KONCERTY ZAHRANIČNÍCH KAPEL A INTERPRETŮ 90. LET v KC Kaštan. 

 

30. 11. – 21. 4.2024.  ELEVACE / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr. / Muzeum moderního umění, Galerie

Z odpuzujících i groteskních objektů, ze zbytků nemocničního vybavení a zmrzačených torz vytvořil na začátku 70. let Zdeněk Beran instalaci Rehabilitační oddělení Dr. Dr., která evokovala nemocniční pokoj. Koncem 90. let autor instalaci exhumoval a v roce 2011 daroval do sbírek Národní galerie v Praze. 

 

21. 11. – 19. 1. 2024 SELEKCE 2023 / Curator Contemporary

Výstava představí práce pěti autorů a autorek (Jakub Knápek, Pavlína Šváchová, Lucia Kružlicová, Markéta Masnicová a Vlastimil Šenkýř) a jednoho tvůrčího dua (NabilkovaxAdus)

30. 11. – 19. 1. 2024  Jan Kovářík – REORGANISMY / Karpuchina Gallery

Výstava předního sochaře mladší generace Jana Kováříka (1980), pro veřejnost známého především realizací hojně diskutovaného pražského pomníku Marie Terezie (2020), přináší své „novotvary“ artefaktů, tedy „reorganismy“.

 

14. 11. 2023 – 25. 2. 2024 Divoženky / Římské večírky / Dům fotografie

Kolektiv kurátorek z Galerie hlavního města Prahy a Společnosti Jindřicha Chalupeckého představí aktuální díla mezinárodně etablovaných autorek z oblasti pohyblivého obrazu a multimediálních instalací. Autorky dvou paralelně probíhajících samostatných výstav ve svých dokumentárně i narativně založených dílech zacházejí s angažovanými motivy z oblasti genderu a politiky. Skrze filmy, kresby, tisky a velkorysé prostorové instalace zviditelňují sociální zkušenost a perspektivu mocensky marginalizovaných žen – velmi mladých nebo sociálně vyloučených v patriarchálně založené společnosti.

 

16. 11. – 27. 1. 2024 Matyáš Chochola | Reversed Altars of Postmodernity / Jiri Svestka Gallery 

Paměť, identita a chaotická provázanost lidských zkušeností jsou hlavními tématy prací Matyáše Chocholy (*1986). Prostřednictvím kombinace soch, obrazů, nejrůznějších nalezených materiálů, světla a vlastních performancí vtahuje diváky do surreálně symbolického světa zvláštním způsobem zrcadlícího nepostižitelnou současnost.

 

 

8. 11. 2023 – 18. 2. 2024 MYSLET FILMEM / Dům U Kamenného zvonu

Výstavní a publikační projekt Myslet filmem se zaměřuje na způsoby, jakými současné audiovizuální umění filmovou řeč nejen posouvá, ale i navrací k jejím kořenům.

 

 

15. 11. – 11. 2. 2024   Jan Poupě: Grotta / Galerie Kvalitář

Název nové výstavy malíře Jana Poupěte (*1988) odkazuje na architektonický prvek dekorativní umělé jeskyně, kterou často najdeme v renesančních a barokních zahradách. Právě průnik přírodních elementů s kulturními prvky, respektive vztah přírody a člověka, je hlavní myšlenkou nových děl, jež vznikla speciálně pro výstavu Grotta v galerii Kvalitář. 

 

8. 10. – 26. 5. 2024 Hledá se mistrovské dílo / Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové v říjnu odkryla své depozitáře, aby veřejnosti po delší době zpřístupnila známá i zapomenutá umělecké díla ze svých sbírek a zapojila návštěvníky do hlasování o nejlepší mistrovské dílo. Výstava vybízí návštěvníky, aby na základě vlastních estetických preferencí, vybrali nejlepší dílo z rozsáhlých sbírek GMU. 

8. 10. – 21. 1. 2024 Ivan Vosecký: Pravda / Galerie moderního umění v Hradci Králové

8. 10. – 21. 1. 2024 Adéla Babanová: Promluvme si o Evě / Galerie moderního umění v Hradci Králové

 

 

12. 10. – 28. 1. 2024 Věra Běhalová 100 / Studijní a dokumentační centru Norbertov 

Výstava mapuje osudy historičky architektury 19. a 20. století, která se zasloužila o záchranu Loosových interiérů.

 

18. 10. – 7. ledna 2024 Jakub Matuška/Masker: Koule aneb cestou k propasti mineš deset kamenů / Galerie Villa Pellé

Podnětem k novým sériím obrazů a kreseb byla pro Jakuba Matušku alias Maskera jeho vlastní životní situace. Vnitřní komunikaci se sebou samým zobecňuje a svými obrazy v důsledku vypovídá o vztahové a emocionální proměně muže ve fázi transformace jeho společenské role.

 

11. 10. – 10. 11. 2023 Jana Bernartová & Petr Dub: ASYMETRICKÁ ROVNICE / Etcetera Art
26. 10. – 3. 3. 2024 Breyer P-Orridge: It Is a Painful Thing to Be Alone: We Are But One /  DOX

Centrum současného umění DOX představí výstavní projekt It Is a Painful Thing to Be Alone: We Are But One, který přiblíží výtvarnou tvorbu britského umělce, hudebníka, okultisty a zvukového mága Genesise Breyera P-Orridge (1950–2020), který se se svou manželkou Lady Jaye Breyer (1967–2007) rozhodli změnit koncept vlastní identity, genderu a fyzického těla.

 

13. 10. – 5. 11.  Fraser Brocklehurst: Zvířata a jejich osudy / Galerie Jelení

Fraser Brocklehurst je britský umělec, dlouhodobě žijící v ČR. Jeho výstava v Galerii Jelení je součástí série výtvarných prezentací mapujících různé podoby současné malby. Roli kurátorů těchto výstav na sebe berou etablovaní výtvarní umělci jako Markéta Othová či Jiří Kovanda.

5. 10.  – 28.01.2024 / Jan a Jan. Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění / Arcidiecézní muzeum Olomouc

Na šedesát děl odkazujících k oběma světcům. Jsou zde některá proslavená díla, ale i ta méně známá, která jsou nicméně zajímavými a typickými představiteli výtvarného umění věnovaného oběma osobnostem. Návštěvníci uvidí sochařská díla, monumentální oltářní plátna, devoční grafiku i pamětní medaile

 

2. 10. – 4. 11. Jiří Janda: Elektrická horečka / Čítárna UNIJAZZ

Jiří Janda vystavuje v Čítárně Unijazzu v Husitské ulici 22 na Žižkově své nové linoryty. Jeho Elektrická horečka má  podtitul „výstava ilustrací k nenapsané knize“.

 

4. 10. – 28. 1. 2024  Myšlení obrazem – Vizuální události Miroslava Petříčka / Městská knihovna

Miroslav Petříček je předním českým filozofem a estetikem, který se po desítky let systematicky zabývá reflexí vizuálního umění. Své myšlenky o aspektech jazyka umění shrnul v množství textů, mimo jiné v knize Myšlení obrazem, která se stala hlavním impulzem pro vznik této výstavy. Naším nejvýznamnějším cílem je poukázat na zásadní vklad Miroslava Petříčka do vývoje českého výtvarného umění a pokusit se názorně vyjádřit klíčové myšlenky, o které se opírá jeho filozofický diskurz. Základem je konstatování, že setkání s obrazem je událost.

 

27. 9. – 26. 11. Zednáři – Svobodné zednářství očima svobodných zednářů/ Novoměstská radnice

Letos slaví 100. výročí zednářská Veliká Lóže České republiky (VLČR). K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat od 27. 9. do 26. 11. výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.  

 

22. 9. — 7.1. 2024  Akvarel mezi Prahou a Vídní / Veletržní palác

Ve velkorysém rozsahu a zcela novém kontextu, navíc dosud málo známá díla, představí nová výstava Akvarel mezi Prahou a Vídní. Práce českých a rakouských mistrů nabídnou nevšední estetický, až poetický zážitek. Ale také zajímavý dialog v rámci středoevropského prostoru 19. století a hlubší poznání akvarelu, klíčového výtvarného média své doby.

 

12. 10. – 11. 11. ELEKTROSALON: From the Rave to the Gallery / The Chemistry Gallery

Skupinová výstava ELEKTROSALON s podtitulem From the Rave to the Gallery představuje umělce, kteří se vyvíjeli v tomto fascinujícím prostředí. Začínali jako visual makers nebo osvětlovači na rave a klubové scéně, kde měli možnost experimentovat, dělat chyby a růst.

 

14. 9. – 11. 2. 2024 Za slovy / Centrum současného umění DOX

Nová výstava v Centru současného umění DOX Za slovy zkoumá způsoby, jímž literární kultura nachází odezvu v dílech současných vizuálních umělců. 12. 9. – 12. 11. 2023 Marie Tomanová: As We Are / Galerie Dukla

Ostravská Galerie Dukla  představí tvorbu v New Yorku žijící fotografky Marie Tomanové. Ta ve své výstavě As We Are vystaví portrétní fotografie pocházející především z jejího projektu New York New York z roku 2021, který autorka nazývá portrétem města skrze lidi. 

 

15. 7. – 5. 11.  Fashion Paradox – Móda X Umění / Museum Kampa

V hlavních sálech musea Kampa je vystaveno bezmála 100 dámských šatů primárně z 60. let zapůjčených litevskou nadací Alexandre Vassilieva, jež vlastní jednu z nejvýznamnějších soukromých sbírek módy na světě s více než půl milionem modelů. Bezmála 100 ikonických kousků od návrhářů jako ChrisQan Dior, Yves Saint-Laurent, Coco Chanel či Pierre Cardin je ve výstavě konfrontováno se sbírkou výtvarného umění Musea Kampa ze stejné doby.

 

 

do ledna 2024  Tomáš Svoboda: Silent Disco – Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ – Hradec Králové

Královéhradecká galerie zahájila letní sezónu třemi výstavami: Akční umění ze sbírek GMU, site-specific instalace Silent Disco Tomáše Svobody a monografická výstava Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda.

 

 16. 6. –  7. 4. 2024 Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo další ročník Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023. Trendy, design, umění, udržitelná produkce, to jsou hlavní témata čtyř výstav a doprovodných programů. 

 

8. 6. – 7. 1. 2024 Andres Serrano: Infamous Beauty /  Centrum současného umění DOX

Krucifix ponořený v moči, mučírny nebo stoupenci Ku-klux-klanu: DOX zahajuje výstavu Infamous Beauty – průřez tvorbou kontroverzního amerického fotografa Andrese Serrana. Umělce, který celý život hledá krásu a nebojí se tabuizovaných témat.

 

11. 6. –  19. 11. 2023 HR Giger: Metamorphoses / Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie představí tvorbu světově proslulého švýcarského umělce HR Gigera. Výstava nazvaná Metamorphoses bude dosud největší výstavou realizovanou ve střední Evropě.

 

16. 3. – 30. 11. ÚHEL POHLEDU, prostor umění a učení / Centrum současného umění DOX

Centrum DOX otevírá prostor stírající hranici mezi výstavou a učebnou. Diváci, kteří do něj vstoupí, se ocitnou v prostoru nabízejícím interaktivní instalaci, čtyři umělecká díla a rozšířenou realitu. Zapojení diváka je samozřejmě dobrovolné. Úhel pohledu je prostorem znejistění, ale i nové zkušenosti; ukazuje potenciál stereotypů, strachu, chybování a změny nastavení mysli. 

 

24. 2.  – 28. 1. 2024 VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN / MORAVSKÁ GALERIE, Uměleckoprůmyslové muzeum

Od umyvadel přes židle až po katamarán. Přední architektonické a designérské duo zde od 24. února představuje výběr spoluprací Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka se sedmi firmami.

 

 

V Praze můžete vidět muraly na Smíchově, V Karlíně nebo také v Holešovicích a ve Vršovicích.


 

 

Comments

comments

Vyhledat