Jak sbírat umění? Příběh Karla Tutsche. Nová kolektivní výstava v hradecké GMU

Antonín Střížek, Páv, 1988, Olej na Plátně / Foto Miroslav Podhrázský
Antonín Střížek, Páv, 1988, Olej na Plátně / Foto Miroslav Podhrázský

Hradecká galerie moderního umění zahájila jarní sezónu novou výstavou, která představuje unikátní celoživotní sbírku Karla Tutsche, čítající 1 300 děl. Jedná se o nejvýznamnější českou sbírku umění vybudovanou soukromým sběratelem. Dnes je k vidění pro všechny.

Hradecká galerie moderního umění zahájila jarní sezónu novou výstavou s názvem Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche. Unikátní sbírka představuje celoživotní aktivitu sběratele Karla Tutsche (1941–2008), který shromáždil přes 1 300 děl a GMU ji v roce 2021 zakoupila za 12,3 milionů korun. Sbírka tak představuje největší porevoluční nákup umění napříč krajskými galeriemi. Jedná se tak o nejvýznamnější českou sbírku umění vybudovanou soukromým sběratelem. V rámci expozice je v galerii k vidění více než 300 uměleckých děl od obrazů, přes plastiky až po konceptuálních instalace. 

Karel Tutsch se stal známým díky své brněnské galerii Na bidýlku, kterou provozoval na vlastní náklady. Tato galerie se v 90. letech stala důležitým místem pro setkávání a prezentaci české a slovenské neoficiální umělecké scény. Jeho strategie sbírání umění spočívala v osobním kontaktu s dosud neznámými či méně známými umělci v jejich ateliérech, což mu umožnilo vybudovat neopakovatelnou sbírku, která představuje subjektivní encyklopedii českého umění od poloviny 60. let do počátku milénia. Zároveň svou činností významně přispěl k propagaci českého umění v zahraničí.

Sbírka Karla Tutsche se vyznačuje nejen uceleností a vyhraněným profilem, ale také obsahuje díla autorů, kteří měli zásadní podíl na vývoji českého současného umění. Mezi tyto autory patří Jiří Načeradský, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Naděžda Plíšková, Alena Kučerová, Jiří David, Jiří Petrbok, Ján Mančuška, Jiří Georg Dokoupil, Michal Gabriel nebo Jiří Kovanda. Výstava představuje I zahraniční umělce, s nimiž Tutsch udržoval intenzivní kontakty, a kteří tvoří další důležitou část této sbírky. Na výstavě jsou zastoupeny osobnosti z berlínské umělecké scény jako Andrew Gilbert, Peter Friedl, André Butzer, Markus Selg, Kalin Lindena nebo Christian Macketanz.

Součástí výstavy jsou i další dvě expozice Kabinet sběratele a Galerie Na bidýlku II, které představují začátky sběratelství Karla Tutsche a práce současných mladých autorů. V rámci nich jsou vystaveny grafické práce grafika, kurátora a profesor dějin umění Jiří Havlíčka (1946–2023) a Terezy Zichové, která nabídne výstavu V říši, vyprávějící příběhy plné bytostí, zvířat, dekorů a barev. 

K výstavě vychází rovněž publikace Umění napříč generacemi, která mapuje počátky Tutschova sběratelství v dob normalizace a charakter jeho sbírky. Kurátorka Petra Příkazská strávila dva roky badatelským výzkumem sbírky a přípravou výstavy, čerpajíc z archivních materiálů a dostupných katalogů, které jsou právě k vidění v GMU. Dlouhodobá výstava je otevřena od 28. dubna 2024 do 12. října 2025

Vladimír Kokolia, Bez názvu, 1984, Barevný tisk, karton, 36,5 × 55 cm, Inv. č. SKT 461

Vystavení umělci:

Vladimír Boudník, André Butzer, Jiří David, Stanislav Diviš, Jiří Georg Dokoupil, Rudolf Fila, Michal Gabriel, Kurt Gebauer, Andrew Gilbert, Jiří Havlíček, Pavel Hayek, Aleš Hudeček, Dalibor Chatrný, Jasper Joffe, Jan Knap, Vladimír Kokolia, Vladimír Komárek, Jiří Kovanda, Alena Kučerová, Milan Kunc, Petr Kvíčala, Aleš Lamr, Kalin Lindena, Christian Macketanz, Ján Mančuška, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Villi / Vilém Nowak, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Jiří Petrbok, Robert Piesen, Otto Placht, Naděžda Plíšková, Ulric Roldanus, Zdenek Rykr, Zbyněk Sekal, Markus Selg, Harold Schouten, Zbyšek Sion, Vladimír Skrepl, Otakar Slavík, Jiří Sopko, Astrid Sourkova (Habima Fuchs), Jiří Sozanský, Antonín Střížek, Tomáš Svoboda, Katarína Szanyi, Jakub Špaňhel, Max Švabinský, Jan Vaněk, Tomáš Vaněk, Thomas Winkler, Otto Zitko

Comments

comments

Vyhledat