Jak zabezpečit tovární pracoviště? Přinášíme základní rady

Nehledě na velikost firmy by zabezpečení pracovního prostředí mělo být jednou z priorit managementu i řadových pracovníků. Předejdete tak ekonomickým ztrátám i úrazům zaměstnanců.

Pořádek musí být za každých okolností

Bezpečná práce vyžaduje v první řadě čisté a uklizené prostředí. Firma musí být dokonale organizovaná. Kromě speciálních pracovníků, kteří na úklid a pořádek dohlížejí, musejí v tomto ohledu projít školením i jednotliví zaměstnanci. 

Platí tedy notoricky známé poučky – především ta, že věci se musejí vracet na své místo. Ať už jde o drobné nářadí, nebo velké stroje, měly by mít jasně definované stanoviště, na kterém musejí být umístěné, pokud je zrovna nikdo nepoužívá. Stačí totiž drobnost – našlápnutí, zvrhnutí – v místě, kde vybavení nemá co pohledávat, a malér může být na světě.

Myslete na nejhorší

I když splníte všechna nařízení týkající se bezpečnosti práce a věnujete maximální úsilí tomu, abyste eliminovali všechna rizika, jednou za čas k nečekané události zkrátka dojde. Ať už lidskou chybou, poruchou techniky, nebo něčím, na co se ve firemních procesech nemyslelo.

Proto i pro takové případy musíte mít adekvátně vybavené zázemí. Naprostým minimem je hasicí přístroj v bezprostřední blízkosti, lékárnička se základním vybavením pro poskytnutí první pomoci a samozřejmě snadno dostupné únikové východy.

Firmy by také měly pravidelně trénovat požární poplach a evakuaci.

Ochrana zaměstnanců

Samozřejmostí by měly být ochranné pracovní oděvy, které dostávají zaměstnanci zdarma – a to pravidelně. Nemělo by docházet k tomu, že zaměstnanec pracuje s opotřebovanými, proděravělými rukavicemi. V ideálním případě by měl mít možnost poškozené kusy odevzdat a výměnou za ně dostat nové. Pokud by této možnosti nevyužil, např. 1× za rok by dostal novou pracovní sadu i bez žádosti.

V továrně by měla být dostupná i pitná voda, sprchy a hygienické prostředky pro omytí nečistot.

Co není na papíře, to neexistuje

Ve firmě byste měli mít vytvořenou podrobnou dokumentaci k firemní bezpečnosti. V té by měly být detailně popsané interní procesy – povinnosti na straně společnosti i jednotlivých zaměstnanců.

Ve větších firmách může taková dokumentace zabrat až několik desítek stran. Je proto vhodné vytvořit ještě jednu, stručnější verzi, se kterou se pracovníci snáze seznámí. V případě zahraničních pracovníků je na místě tyto instrukce doplnit vizuálně – ať už ilustracemi, či videem. Jakousi předlohou mohou být například předletové bezpečnostní instrukce, ve kterých letušky a stevardi před každým letem cestujícím shrnují to nejpodstatnější – k jejich pochopení není nutná znalost jazyka.

Na rizikových místech musejí být tyto informace zopakovány (označení únikových východů, rizika kontaminace, poranění proudem, likvidace odpadů apod.).

 

Comments

comments

Vyhledat