Kniha KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE představí tvorbu Milana Langera

Kolektivní monografie představuje tvorbu multimediálního umělce Milana Langera (1944–2017), jehož mnohovrstevnaté a rozsáhlé dílo bylo dosud širší i odbornou veřejností neprávem opomíjeno. Vizuální umělec, performer a básník Milan Langer vstoupil do uměleckého prostředí koncem 60. let v souvislosti s akčním uměním v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. V roce 1975 se přestěhoval do Hradce Králové a začal se soustavně věnovat tvorbě obrazových sérií, v rámci nichž používal především techniku sítotisku, později experimentoval s fototisky a nadále pokračoval v realizaci akcí.  V 90. letech spolupracoval jako textař a „ideolog“ na hudebních projektech Meat House Chicago I.R.A. a MAO s Petrem Vyšohlídem a dalšími muzikanty. Navíc pronikl do oblasti video-artu ve spojení s performancí. Často pracoval s popkulturními symboly a stal se tak českým průkopníkem pop artu, se kterým je nejvíce spojován. Roku 2000 spoluzaložil uměleckou skupinu Victory Nox Art Division Team, paralelně se věnoval vizuální poezii pomocí techniky digitálního tisku a básnické tvorbě. Pro Langera je charakteristické propojování různých médií a rovněž velký důraz na kolektivní spolupráci při realizaci projektů, konceptuální přístup a pozice mimo oficiální umělecké prostředí.

Publikace s bohatým obrazovým doprovodem přibližuje široký záběr umělcova díla prostřednictvím textů Martiny Vítkové, Petra Vaňouse, Alexandera Peroutky, Lenky Dolanové, Petra Ference, Radima Kopáče a Jiřího Ptáčka. Monografii uzavírá rozsáhlý oddíl „Dokumentace“, kde čtenáři naleznou texty Langerových kolegů (Michala Tošnera, Jaroslava Schejbala), vzpomínky přátel a další materiály k autorově tvorbě i dokreslení jeho dynamické nonkonformní osobnosti.

Cílem knihy je představit odborné i širší veřejnosti různé aspekty Langrova díla a jednotlivá tvůrčí období. Dále také revidovat a rozšířit dosavadní pohled českých dějin umění na dané období, zejména na prostor akčního umění 60.–80. let minulého století v České republice, jehož byl Langer (doposud pozapomenutou) součástí.

Publikaci vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s Milan Langer Art Division Team, z.s.

Publikaci můžete zakoupit v e-shopu Galerie moderního umění v Hradci Králové –  https://eshop.galeriehk.cz/milan-langer 

Comments

comments

Vyhledat