Nová asociace chce pomoci ke snížení recidivy v Česku

19. září byla v Praze založena Asociace organizací v oblasti vězeňství. Jejími zakládajícími členy je deset organizací: Český helsinský výbor, DP Work, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé společnosti.

Prioritou asociace je, aby měli lidé po propuštění z vězení šanci na integraci, a aby byli na život na svobodě také připraveni. Výše recidivy v Česku je totiž velmi vysoká – do vězení se vrací sedm z deseti propuštěných. Období těsně po propuštění je totiž pro úspěšné zvládnutí života na svobodě zcela zásadní. 

Dle statistik Vězeňské služby (viz studie SARPO níže) až 60 % odsouzených nemá stabilní bydlení a 90 % přiznává, že má dluhy, z toho 73 % je není schopno splácet.  

 „Člověk, který opouští bránu věznice, to nemá vůbec snadné. Většinou vychází s igelitkou, pár set korunami v kapse, k tomu má dluhy a hledat práci se záznamem v rejstříku také není lehké. Pokud se nemůže spolehnout na rodinu, nemá ani kde přespat. Proto bychom chtěli, aby lidé propuštění z výkonu trestu měli kam se obrátit pro podporu. Bez ní mnozí z nich život na svobodě prostě nezvládnou a vrací se zpět do vězení,“ říká …., jedna z členek výboru nově vzniklé asociace. 

„Asociace chce pracovat na tom, aby potřebné služby byly dostupné všem lidem s trestní minulostí, ale i jejich rodinám a obětem trestných činů, pokud je potřebují. Rádi bychom v partnerské spolupráci se státními institucemi pracovali na zlepšení podmínek v českém vězeňství. Založení asociace vnímám jako první krok na této cestě,“ dodává …, další člen výboru asociace.

Do výboru nově založené asociace byly zvoleny tyto osobnosti: Jméno a organizace

Členství v Asociaci je otevřené i dalším organizacím, které by se chtěly zapojit do prosazování změn ve vězeňství a v trestní justici. A posílit tak spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými aktéry.

Charakteristiky odsouzených v českých věznicích (dle statistik SARPO 2018):

  • cca 60 % vězňů má nestabilní nebo žádné bydlení;
  • 45 % má zkušenost s dlouhodobou nezaměstnaností (6 měsíců bez přerušení ve 3 let před nástupem trestu);
  • 49 % má pouze základní vzdělání;
  • přes 60 % má zkušenost s návykovými látkami jako alkohol a drogy, případně s gamblingem
  • téměř  50 % nevyrůstalo v původní rodině
  • 90 % přiznává, že má dluhy, 73,2 % z nich přiznává, že má dluhy, které nejsou schopni splácet

 

Comments

comments

Vyhledat