PechaKucha Night Prague vol. 78: umění, poezie, zaniklé obce, obraz a zvuk

PKNP vol. 78 proběhne ve středu 25. 5. 2022 Přítomnost Boutique Cinema. V 19.20 se otevírají dveře20.20 začíná mluvit první mluvčí. 

KDO PROMLUVÍ:
– umělec Jiří Příhoda o probíhající výstavě v Galerii Rudolfinum
– architekt a mostní inženýr Petr Tej (Bridge Structures) o nových mostech
– designér Jakub Berdych Karpelis o dvacetiletém výročí designového studia Qubus
– grafičtí designéři Magdalena Lindaurová, Michal Chodanič a historik Petr Karlíček o knize Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou
– spisovatel a performer Jaromír Typlt o přesazích poezie do obrazu i zvuku
– výtvarník Štěpán Adámek a designér Jakub Štěch o knize o angličácích s názvem Katalog
– architekti Pavel Griz (moloarchitekti) a Tereza Tejkalová (esté architekti) o projektu ClickHome
– historik umění Michal Konečný a grafičtí designéři Petr Škobrtal Jakub Polách o knize Tváře osvícenství
– umělec Dominik Forman o tvorbě skupiny Radikální realisté
– architekti Jakub Červenka a Václav Kuba (Objektor) o projektu pro Noutonice
– grafický designér Lukáš Holinka o ZAK zinech zaměřených na japonskou kulturu
– malíř Dávid Čerťanský o svých obrazech

► VSTUPENKY na PKNP vol. 78

Jiří Příhoda / Quantumcraft / Výstava v pražské Galerii Rudolfinum
Jiří Příhoda
Základními charakteristikami jeho současné práce je zkoumání prostoru, objemu, hmoty a prázdnoty. Tvarově nesmírně vynalézavé a inovativní studie imaginárních objektů se v reálném provedení stávají vysoce inspirativními místy propojujícími architektonická řešení s objektovými tendencemi z oblasti výtvarného umění. V současnosti probíhá autorova výstava v Galerii Rudolfinum.
www.jiriprihoda.cz / www.prihodadesign.com / www.prihodadwellings.comPetr Tej (Bridge Structures)
Architekt a mostní inženýr, který se soustavně věnuje navrhování a projektování mostních konstrukcí. Společně s inženýrem Janem Mourkem a architektem Oto Melterem založili projekční studio Bridge Structures. Největší stavbou ateliéru je Lávka Holešovice-Karlín v Praze (probíhá realizace, plánované dokončení 12/2022). Mezi další realizace patří lávka přes Dřetovický potok ve Vrapicích (2018) a lávka přes Zákolanský potok v Zákolanech (2015) – společně s architektem Ondřejem Císlerem, lávka v Litomyšli (2017) – společně s architekty Martinem Rusinou a Martinem Freiem, most přes ulici Mezibořská v Litvínově (2022), lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou (2020) a lávka přes řeku Lubinu v Příboře (2018) – společně s Markem Blankem a Janem Mourkem. Ateliér se pravidelně umísťuje na čelních příčkách v architektonických soutěžích.
www.BridgeStructures.comMagdalena Lindaurová a Michal Chodanič (kapitola) a Petr Karlíček
M. L. a M. CH. vedou grafické studio kapitola. Zaměřují se převážně na grafickou úpravu knih, hudebních nosičů a výstavní grafiky. Spolupracují s českými nakladatelstvími (např. Host, Galén, Archiv města Ústí nad labem), ale rádi pomůžou každému, kdo má zájem vydat svoji vlastní knihu. Pořádají a lektorsky vedou workshopy (DOX) a individuální kurzy zaměřené na knižní grafiku. P. K. je historik a od roku 2017 ředitel Archivu města Ústí nad Labem. Zabývá se historií politické karikatury a satiry (Politické karikatury Čechů, Slováků a českých Němců, 2018), česko-saskou zemskou hranicí a uveřejnil několik publikací či studií věnujících se dějinám severočeských měst a obcí. Společně představí knihu Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou.
www.kapitola.net

Jakub Berdych Karpelis (Qubus)
Spoluzakladatel Qubus Design Studio & Store, prvního obchodu s designem a jednoho z nejpopulárnějších studií v Čechách. Autor se od samého počátku, tj. od založení studia v roce 2002, věnuje především konceptuální tvorbě v tradičních českých materiálech – ve skle a v porcelánu. Kromě konceptuálního a produktového designu realizuje  projekty v oblasti interiéru, architektury a volného umění. Jeho práce můžete spatřit nejen v českých, ale i zahraničních galeriích a muzeích (mj. Moss Gallery v New Yorku, Mint Gallery v Londýně či Die Neue Sammlung – Pinakhotek der Moderne v Mnichově). Zastoupen je rovněž v soukromých sbírkách.
qubus.cz

Qubus / Jakub Berdych Karpelis / self portrait head 
Magdalena Lindaurová a Michal Chodanič (kapitola) a Petr Karlíček / Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou.
Lávka v Lužci nad Vltavou, 2020 Autoři: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek / Foto: Julius Kožiak
Jaromír Typlt
Spisovatel a performer, který své první básnické a prozaické knihy vydal na počátku 90. let. Brzy se začal zajímat o přesahy poezie do obrazu i zvuku: veřejně vystupoval s tzv. „zmutovaným autorským čtením“, vytvářel radiofonické kompozice, zapojoval své texty do netradičně pojatých knih a krátkých filmů. Právě tyto své experimenty chce představit, a to včetně výsledků spolupráce se skladatelem Michalem Ratajem (Škrábanice, od roku 2009 dodnes) nebo grafikem Janem Měřičkou. Jeho příspěvek pro PKNP nese název Slova v jiném skupenství.
www.typlt.czPavel Griz (moloarchitekti) a Tereza Tejkalová (esté architekti)
Architekti. Na PKNP představí společný projekt čtyř architektonických ateliérů (kromě uvedených ještě Světlík, Šedý, Štefl a Projektil architekti) ClickHome, na kterém aktuálně pracují a který by měl nabídnout prchajícím z Ukrajiny dočasné, ale důstojné bydlení.
https://www.moloarchitekti.cz/ / https://www.estearchitekti.cz/cs/Štěpán Adámek a Jakub Štěch
Š. A. je pražský výtvarník, formovaný hudebním undergroundem, se záběrem od ilustrace a malby k typografii. Po řadě plakátů, obalů desek, kazet a triček logicky přichází s Jakubem Štěchem s knížkou o angličácích Katalog. Štěpán žije v Bubenči se svojí ženou Katu a dcerami Ninou a Ruby. V poslední době vydal ziny o kapelách Death a Pet Shop Boys (společně s Milošem Hrochem) a připravuje Aphexe Twina. J. Š. je od mládí okouzlen funkčností a estetikou – od angličáků přes skateboarding a BMX až k outdoor a klasickému oblečení. Svoji vášeň pro průmyslový design úročí v kolektivu Okolo. Žije v Praze, na Žižkově provozuje obchod „se vším tradičním a kvalitním” Kapsle 13, rozvijí vlastní oděvní značku Kapsle Corduroys a stále sbírá angličáky, kola a oblečení. V poslední době si pořídil kolo Raleigh Bebop z roku 1991. Jakub a Štěpán na PKNP Vol. 78 představí svoji knihu o angličácích Katalog.
Š. A. – https://www.instagram.com/sadamek_/ J. Š. – http://www.okolo.cz/

Michal Konečný, Petr Škobrtal a Jakub Polách
M. K. je historik umění. Působí v Národním památkovém ústavu, v současné době je kurátorem sbírkových fondů moravských hradů a zámků. P. Š. a J. P. jsou grafičtí designéři, kteří graficky navrhli a k tisku připravili knihu Tváře osvícenství, kterou sepsal M. K. a kterou společně na PKNP představí.

Štěpán Adámek a Jakub Štěch – Katalog
Ukázka z knihy Tváře osvícenství  (Michal Konečný, Petr Škobrtal a Jakub Polách)
Jakub Červenka a Václav Šuba (Objektor) – kavárna Noutonice / foto: alex shoots buildings
Jakub Červenka a Václav Šuba (Objektor)
Objektor vznikl v roce 2017 na pražské UMPRUM. Ateliér nastartovaly výhry v několika architektonických soutěžích a získání Grand Prix obce architektů v kategorii interiér. Jeho členové se zajímají o širokou typologickou škálu jak drobné architektury, tak velkých staveb. Aktivně vstupují do diskuze kolem prostředí měst i obcí ať už formou architektonických soutěží, projektů či konzultací. Paralelně se zabývají tvorbou atypických interiérů a architekturou výstav současného umění.
www.objektor.czDominik Forman (Radikální realisté)
Umělec a pedagog, studoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spoluautorem Manifestu radikálního realismu z roku 2016. Ve své tvorbě se kontinuálně věnuje médiu malby, přičemž zkoumá možnosti realismu a znovuobnovení média obrazu jakožto nositele autonomní formy, často také v plenéru. Uskupení Radikální realismus tvoří Vasil Artamonov, Dominik Forman, Michael Hauser, Alexey Klyuykov a Avděj Ter-Oganjan.
https://www.instagram.com/dominik_forman/Lukáš Holinka (ZAK zine, studio INTRIKA)
Zakladatel studia INTRIKA, grafický designer a spoluzakladatel prvního českého, čistě grafického zinu SOAP (2001), který představil také japonské umělce. V roce 1996 rovněž spoluzakladatel formace Ostravská drůbež – klávesista a zpěvák DJ Koshmarowski. Kolem roku 2000 začal mimo jiné spolupracovat s ikonickým, japonským brandem BEAMS / BEAMS T. Navrhl přes 10 designů pro japonský trh. V roce 2019 přišel s myšlenkou vydávat ZAK – zin o japonské kultuře a po téměř dvaceti letech, tak zlehka navázat na dříve vydávaný SOAP. U zrodu ZAKu stál taky Václav Stránský z tokyobike. Poslední ZAK 10 vyšel v květnu 2022.
www.instagram.com/zak_zine/ / www.intrika.cz

Dávid Čerťanský
Student pátého ročníku v ateliéru Malba III na AVU pod vedením Josefa Bolfa a Jakuba Hoška. V roce 2020 absolvoval stáž na Taipei National University of Arts. Ve své tvorbě se věnuje především malbě a kresbě. V rámci tohoto procesu zkoumá různé malířské techniky, postupy a přístupy k materiálu. Hlavními náměty jeho obrazů jsou výjevy z každodenního života, putování městem a přírodou, ale i snovými krajinami a světem hudby. Jeho díla reflektují osobní prožívání, vzpomínky a touhy a zvědavě zkoumají (mezi)lidskou intimitu a vztahy. Jeho obrazy mohou díky své živé barevnosti na první pohled působit jednoduše, radostně a hravě, připomínajíc svět dětské fantazie. Při detailním pozorování a vnímání však rozpoznáváme jejich odvrácenou stranu – tíhu mladé dospělosti se vším jejím zklamání, smutkem a úzkostí.
https://www.instagram.com/david_certansky/?hl=cs

Dávid Čerťanský / Everything beautiful is also sad
Lukáš Holinka / ZAK zine

Přijďte včas! Kino Přítomnost se otevírá v 19:20 a o hodinu později začíná mluvit první mluvčí.

Pro diváky chystáme speciální PechaKucha drink – Skinny Blueberry (Vodka, soda, limetová šťáva, borůvkové pyré) a ve foyer kina bude k dispozici prodej vybraných knížek od knihkupectví Artmap nejen s knížkami vystupujících autorů, ale i novinkami a perlami archivu. A nezapomeňte se vyfotit u naší PechaKucha fotostěny!

Před a po programu vybírá hudbu Radio 1. Po skončení všech prezentací je v prostoru kina možné setrvat do pozdních nočních hodin v debatě i poslechu.

Chci na PKNP vol. 78!

Comments

comments

Vyhledat