Startuje veřejná výzva pro české umělce: mohou se podílet na programu pro EXPO

Česká centra a Kancelář generálního komisaře vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce a projekty s cílem podílet se na kulturním programu českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2025.

Projekty vybrané odbornou porotou mohou získat až stoprocentní finanční podporu, včetně nákladů na dopravu, ubytování a honorář. Zájemci mají možnost ucházet se o jedinečnou příležitost prezentovat Česko na největší akci této dekády do 10. září 2024.

“Naši účast na světové výstavě bereme velice vážně, proto klademe důraz na to, abychom se prezentovali co nejkomplexněji. V Japonsku chceme vedle špičkové architektury a inovativního designu českého národního pavilonu přirozeně prezentovat české firmy i české umělce a zajímavé projekty. Kulturní program se bude konat zejména v interiérových prostorách auditoria pavilonu, které pojme až 240 návštěvníků. Jsme velmi zvědaví, kdo se do kulturní výzvy bude chtít zapojit, a na všechny přihlášky se opravdu těšíme,” říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška a doplňuje: “Pevně věřím, že kulturní program v našem pavilonu nebude pouze estetickým zážitkem pro japonské návštěvníky, ale i inspirací pro celosvětové publikum na EXPO 2025.“

Výzva je otevřená pro individuální tvůrce, umělecké soubory a subjekty především z oblasti současného divadla, tance, hudby a příbuzných žánrů s prokazatelnou mezinárodní zkušeností. Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt v Česku, přičemž výjimky mohou být uděleny cizincům působícím v českých uměleckých kolektivech. Důležitá je také schopnost efektivně anglicky komunikovat s japonskými organizátory a partnery.

Mezi kritéria, která porota při výběru zohlední, patří vedle programové kvality projektu zejména česko-japonská kulturně-umělecká vazba a možnosti kofinancování, dále pak inovativnost, využití moderních technologií nebo environmentální udržitelnost. Inspiraci mohou umělci najít i v plánovaných osmi tematických blocích EXPA 2025. Ty se budou formou konferencí a workshopů věnovat tématům jako kulturní pospolitost, mobilita a smart cities, udržitelnost a spotřeba, zdraví a well-being, vzdělání a hry, bezpečnost a lidská práva, ekologie a ochrana přírody či SDGs a budoucí společnost.

„Naším cílem je připravit kulturní program, který představí Česko jako zemi s bohatou kulturní tradicí, inspirativním současným uměním a otevřenou k tvůrčí reflexi současných celospolečenských trendů. Výzva vzájemně propojuje základní atributy českého kulturního programu – tvůrčí kreativitu a talent – s ústředním tématem výstavy Vytváření budoucí společnosti pro naše životy. Jsem velmi rád, že prostřednictvím výzvy se otevírají dveře pro české umělce a umělecká uskupení oslovit japonské i mezinárodní publikum na EXPO 2025 v Ósace,“ dodává programový ředitel české účasti na EXPO 2025 Přemysl Pela.

EXPO 2025 se uskuteční od 13. dubna do 13. října 2025 na umělém ostrově Jumešima v japonské Ósace a přivítá skoro třicet milionů návštěvníků, z nichž 85 procent bude pocházet přímo z Japonska. Ústředním tématem výstavy je Vytváření budoucí společnosti pro naše životy. Kulturní program českého národního pavilonu bude reflektovat téma Talent a kreativita pro život, s důrazem na český talent a inovaci.

Podrobnější informace o výzvě, technické specifikace prostor českého národního pavilonu a další detaily jsou k dispozici zde. Přihlašovací formulář mohou zájemci vyplnit od 9. července do 10. září 2024. Odborná porota následně provede vyhodnocení projektů a Kancelář generálního komisaře a Česká centra zveřejní výsledky nejpozději v první polovině října 2024.

 

 

Comments

comments

Vyhledat