Studenti Fakulty architektury oživí symbolickými mikrosvěty zaniklou obec Pelhřimovy

Třetí ročník prázdninového workshopu Dílna, letos s podtitulem Znovu život, zaměřeného na autorský návrh a  architektonickou realizaci patnácti studentů brněnské architektury, reflektuje roční sociální izolaci a samotu. Propojuje  tak historickou zkušenost ztráty základních jistot i tradičních sociálních vazeb s aktuální situací.  

Během šesti dnů se musí studenti architektury brněnské techniky vypořádat nejen se zbytky budov, které jsou spíše  tušené než zřetelné, ale také s divokým porostem. Uprostřed těchto rozvalin studenti pod vedením lektorů vytvoří prostorové instalace, které nabídnou základní prostor pro přebývání. Symbolicky tak vyjdou vstříc novému životu.  

Poslední rok byl pro společnost ve znamení nejistoty, redukce sociálních vazeb, které byly omezeny na úroveň rodiny, či  malé komunity lidí. V důsledku toho se objevovaly otázky týkající se vlastní identity, řada z nás si sáhla jak na psychické,  tak fyzické dno. I tato zkušenost ovlivňuje zadání workshopu, doplňuje jeden z lektorů Jan Mléčka: „V aktuální euforii z  konce opatření a opětovné možnosti volného pohybu nyní mizí řada otevřených otázek či nedokončených úvah o  hodnotě, o skutečných hodnotách lidského života. Obdobu aktuální společenské nálady můžeme nalézt právě v zaniklé  obci Pelhřimovy, kdy ze života původních obyvatel zmizely nejzákladnější jistoty spojené s místem, vlastní identitou,  domovem. Budovy, zahrady a sady pohltil les. Zůstaly jen základní sociální vazby na úrovní rodiny a minimální hmotné  

zajištění v novém místě a nových sousedských vztazích či přátelství. Pomyslný restart, který přetnul všechno.“  

Studenti budou doslova vytaženi ze školního prostředí do reality zaniklé obce bez signálu, kde i pitná voda se musí  dovážet. Počítače vymění za papír a tužku. Naučí se ovládat pily, vrtačky i jednoduché stavební pomůcky a postupy při  práci se dřevem. Pro své nápady mají k dispozici tři stovky dřevěných desek. Budou tak omezeni zákonitostmi a  možnostmi daného materiálu, se kterým se během studia setkávají spíše v teoretické rovině. „Každý ročník se i my  lektoři naučíme něco nového, a to se snažíme zúročit v roce dalším a posouvat tak kvalitu workshopu dál. Aby přinášel  studentům co nejvíce, aby vytvořené objekty byly přínosné pro místo a zajímavé pro návštěvníky lokality. A aby to pořád  

bavilo i nás,“ dodává lektorka Barbora Pospíšilová. Doplňuje ji pak lektor Tomáš Madro: „Schopnost reagovat na možnosti  a potenciál místa je pro naši profesi základ a ve virtuálních projektech se často argumentuje pouze počítačovými  vizualizacemi. Chybí kritik, který prověřuje a tím je zde místo samotné. Naší snahou je umožnit studentům se vyjádřit  nejen na papíře, ale především vlastníma rukama.“ 

Dílna 2021: Znovu život se koná od 27. 6. – 2. 7. 2021 v Pelhřimovech u Slezských Rudoltic. Workshop pořádá Fakulta  architektury ve spolupráci s Hnutí Duha Jeseníky a za podpory obce Slezské Rudoltice.  

Lektoři: 

Comments

comments

Vyhledat