V Jizerkách je intimní vyhlídka. Můžete koukat na hvězdy

foto via Eliška Látalová
foto via Eliška Látalová

Eliška Látalová je szudetntka, jejíž diplomová práce nás nadchla. V Jizerských horách instalovala intimní vyhlídku, ze které můžete pozorovat hvězdnou oblohu.

Přečtěte si, co o svém vynálezu napsala:

Jizerské pohledy

Cílem projektu diplomové práce se stalo vytvoření intimního osobního prostoru v krajině Jizerských hor. Krajina, hory a vzájemný vztah mezi člověkem a tímto prostředím jsou tématy a stavebními kameny celého projektu. Díky silnému vztahu k této tematice pro mě byla práce zábavou a propojením mnoha myšlenek, které jsem nacházela v průběhu mého putování po horách. Cesta z města do krajiny se tedy stává důležitým momentem.

Nosnou myšlenkou bylo vytvoření cesty, která divákovi ukáže charakteristické fenomény a tváře jizerské krajiny. Vznikl tak nápad navrhnout tři dřevěné vyhlídky, které divákovi poskytnou prostor a výhled do krajiny a dají mu možnost pozorně vnímat kvalitu konkrétních míst – Oblast tmavé oblohy, Jizerskohorské bučiny a dalekozraké lesní průseky. Hvězdnou vyhlídkou uvidíte kruhovým stropním průhledem na nebi nespočet hvězd, Bukovou vyhlídkou prohlédnete skrze horizontální průhled na vertikály starých buků zahalených v mlhavém oparu a Dalekozrakou vyhlídkou lesními průseky uvidíte na kilometry daleko, ale snadno se v nich můžete ztratit.

Tvar těchto vyhlídek vychází z typických horských přístřešků a útulen, tzv. “áček”, které často potkáváme např. v Krkonoších nebo právě Jizerkách. Tvar “A” je následně pootočený a přizpůsobený vybranému místu, tak aby zvýraznil konkrétní ráz krajiny a navedl diváka k jeho pozorování. Pro obhajobu diplomové práce jsem se rozhodla nezůstat pouze u návrhu, ale stavbu rovnou realizovat jedna ku jedné. Vybrala jsem tu, kterou se díváme vzhůru daleko do vesmíru.

Objekt se stal pozorovatelnou – hvězdárnou, která míří k místu, kde zemská osa protína na severu nebe. Stavba je tedy nakloněná tak, aby pohled diváka středem kruhového průzoru mířil přímo k Polárce, hvězdě, kterou vidíme v tomto místě na noční obloze.

Hvězdárnu jsem zatím postavila v univerzitním parku nad budouvou G v Liberci. Velmi ráda bych práci dotáhla do konečného řešení a umístila hvězdárnu do krajiny Jizerských hor. Bude však potřeba jednat s CHKO a dalšími orgány. Konkrétní zamýšlenou lokací se od počátku stalo chráněné uzemí Jizerské oblasti tmavé oblohy v okolí osady Jizerky, odkud můžeme spatřit při dobré viditelnosti čisté nebe plné hvězd s minimálním světelným znečitěním z okolních měst a někdy dokonce na okamžik můžete spatřit i malou jizerskou polární zář. Téma světelného smogu je velmi aktuální a částečně na něj chci tímto projektem upozornit.

Vyhlídka ze smrkového dřeva je vysoká 4 metry. Uvnitř se návštěvník může opřít jako v planetáriu a pozorovat dění kruhovým průzorem na noční obloze. Tím, že jsem se snažila, aby celá stavba v krajině přílis nerušila a co nejvíce s ní splývala, nechtěla jsem používat žádný systetický nátěr, proto jsou zvolila možnost ochrany dřevním térem, který stavbu chrání proti škůdcům a dalším okolním vlivům. Stejně jako člověk má stavba omezenou životnost a je nutné se o ni v průběhu let starat. V tom je ale její kouzlo a pomíjivost.

Primárně má objekt sloužit jako vyhlídka, je v ní ale také možné nouzově přenocovat. Člověk zde nachází prostor pro zastavení a kromě pohledu do nebe, výhledů do okolních lesů a horizontů, může najít i kus krajiny ve svém nitru – krajinu srdce. Vzniká zde důležitý vztah mezi člověkem a místem, vzájemná intimita. Prožitkem, za pomoci našich smyslů, vzniká uprostřed lesa okamžik naplnění, čiré radosti a zároveň tíhy vlastní existence, v ten moment jsme schopni si uvědomit, jaké místo zde máme a co všechno nás přesahuje.

Textová část diplomové práce je realizovaná formou autorské knihy, ve které uvádím čtenáře do kontextu dané problematiky např. krajiny, vztahu člověka k ní, vnímání prostoru a v neposlední řadě se snažím provést čtenáře po Jizerských horách. Objevují se zde tedy historické a kulturní souvislosti, které jsou propojené osobními fotografiemi z mého jizerského putování.

Odkaz k článku z univerzitního zpravodaje: 
 https://tuni.tul.cz/rubriky/lide/id:113395/z-kampusu-uvidite-polarku-vyhlidku-na-hvezdy-chce-autorka-postavit-i-v-

jizerskych-horach

autorka
MgA. Eliška Látalová
absolventka oboru Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru (dříve Design prostředí), Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
www.latalova.com

vedoucí diplomové práce:
MgA. Richard Loskot (vedoucí ateliéru)

 

Comments

comments

Vyhledat