Výstavní projekt Invaze ukazuje válku očima současných ukrajinských umělců

Danylo Movchan, Nemocnice, 22.03.2022, Akvarel Na Papíře, 35 X 30 Cm
Danylo Movchan, Nemocnice, 22.03.2022, Akvarel Na Papíře, 35 X 30 Cm

Invaze

 

  1. 4. – 22. 5. 2022

Otevřeno pondělí až pátek od 14 do 18 h, sobota až neděle od 11 do 18 h

Kobka 17, Smíchovská náplavka

Kurátorky: Oksana Maslova (Oděsa, Ukrajina) a Sandra Baborovská (Galerie hlavního města Prahy)

Spolupracující instituce: Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město a České centrum Kyjev

 

Výstavní projekt Invaze ukazuje válku očima současných ukrajinských umělců – Danyla Movchana (Lvov), Igora Guseva (Oděsa), Alexandra Naselenka (Oděsa). Všichni jsou nyní na Ukrajině a jejich díla vznikla v posledních týdnech válečného běsnění.

 

„Umělci na Ukrajině navzdory zdrcující válečné realitě nerezignovali na svou práci. Každý z nich se se situací vyrovnává po svém, někdo s hlubokou introspekcí a někdo s ironií. Je potřeba poděkovat Oksaně Maslove, že našla energii spolupracovat na tomto projektu v mimořádně napjaté situaci, kdy jsou běžné možnosti spolupráce s ukrajinskými umělci limitované a často nesnadné. Vážíme si toho, že můžeme být svědky jejich autentických reakcí na prožívané válečné události, které stále šokují celý svět. Lidé na Ukrajině umírají v nesmyslném konfliktu a my nemůžeme uvěřit, že se tak děje v 21. století. Všechna svědectví o tom, co Ukrajinci prožívají v tomto konfliktu, jsou navýsost důležitá, a ta sdělovaná prostřednictvím uměleckých projektů mohou být často ještě emotivnější než přímé zpravodajství z bitevních polí,” říká Magdalena Juříková, ředitelka GHMP.

 

Projekt byl iniciován Galerií hlavního města Prahy a Českými centry. Ihned po začátku invaze vytvořilo České centrum Kyjev rezidenční program pro ukrajinské umělce a umělkyně v České republice. „Rezidencemi podporujeme ukrajinské umělce ihned po příjezdu do nového prostředí, reflektujeme a rozvíjíme jejich individuální profesní možnosti. Výstupy rezidencí, tedy nově vzniklá umělecká díla či kurátorské projekty, reflektují novou realitu ukrajinských umělců i Ukrajiny,“ dodává Radka Rubilina, ředitelka Českého centra Kyjev.

 

„Záštitu nad výstavou, kterou Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město zareagovala na současnou situaci, jsem udělila s velkou radostí. Výstava Invaze dává prostor ukrajinským umělcům, kteří zůstali v ohnisku válečného konfliktu a svými díly nám zprostředkovávají ukrajinskou realitu posledních týdnů,“ říká Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch.

 

Dominantou výstavního projektu je práce Danyla Movchana (1979, Lvov). Na papíře ve skvrnách akvarelu zachycuje lidská těla a osudy, které pohltila válka. Vidíme je jakoby skrze čočku termokamery – tak křehké, a tak nedokonalé. Danylo Movchan má bohaté zkušenosti s malbou ikon, což se v jeho tvorbě odráží. Zúčastnil se více než 90 mezinárodních výstav a projektů. Jeho díla jsou uložena v kostelech a soukromých sbírkách na Ukrajině, v Polsku, Itálii, Německu, Francii, Kanadě, Finsku a v USA. Současná výstava prezentuje jeho aktuální díla ze série Dny invaze.

 

„Válka na Ukrajině. Úzkost, bolest, smutek, zoufalství, pláč, čekání… Na světě nejsou žádné barvy, které by tuto tragédii vyobrazily. Bolest celého těla je nepopsatelná. Život ve válečném stavu přinesl do mého světa velký neklid. Začal jsem hledat způsoby, jak to sdílet s lidmi. Přežít svůj příběh, tyto události. Kompozice se začaly v mé představivosti vytvářet pod vlivem obrazů války. Kreslení ikon jsem odložil… V duši není klid, abych mohl pokračovat v posvátném díle,“ takto popisuje svou sérii lvovský umělec Danylo Movchan.

 

Díla Igora Guseva (1970, Oděsa) jsou prostoupena jemnou ironií a absurditou. Přehodnocuje zavedené stereotypy v umění, vytváří koláže inspirované největšími hrozbami současnosti. Navazuje na tradici punku a vkládá do něj prvky dadaismu. Je účastníkem a organizátorem mezinárodních akcí, představení, výstav a také zakladatelem galerií. Vystavuje od 90. let 20. století a je zastoupen ve sbírkách galerií na Ukrajině, v Německu a USA. V galerii Kobka 17 jsou vystavena díla ze série Třetí světová válka.

 

„Válka mi připomíná nepovedené selfie. Jako kdybyste na fotce byli, a zároveň ne! Taková tvoje horší verze. Chci se toho rychleji zbavit, vymazat, zapomenout. Ale ať se snažíte sebevíc, je to nemožné! Až donedávna byl celý svět tak krásný a harmonický, teď je to jen jeho horší verze…,“ říká Igor Gusev se svou neodmyslitelnou ironií.

 

Díla Alexandra Naselenka (1992, Oděsa) vznikla pár dní před totální ruskou invazí na Ukrajinu. Hlavním cílem cyklu Nedokončené studie ukrajinského jihu je vizuální studie antropologických, historických a environmentálních aspektů ukrajinského jihu, zejména v okolí ústí Dněstru, v jehož blízkosti autor prožil své dětství. Mystika, permanentní stav očekávání, stepní krajina, sociální napětí – v této „eklektice“ autor spatřuje svou metodu. Alexander Naselenko je ukrajinský fotograf, původem z Belgorodu-Dněstrovského (oděský region). Fotografuje portréty, dokument, geometrické a noční motivy. Spolupracoval s populárními ukrajinskými umělci a kapelami Jamala, Sunsay, Onuka a s dalšími představiteli současné ukrajinské kultury.

 

„Všichni dělají vše pro to, aby válka skončila co nejrychleji. Umění nepodnítilo mír a ani jej podnítit nemůže. Na druhou stranu umění může uklidnit duši a přimět ji, aby se znovu a znovu vracela k tomuto uklidňujícímu pocitu, abychom dláždili cestu pro něco nového, než co jsme měli předtím. A právě tady a teď ukrajinské umění vydělává peníze na nákup munice a léků pro naše obránce. A to je velký cíl,“ zdůrazňuje Alexander Naselenko.

 

V průběhu výstavy bude zároveň představena současná ukrajinská kultura v širším kontextu. Doprovodný program mimo jiné zahrnuje čtení moderní ukrajinské poezie za doprovodu hudby, promítání ukrajinských filmů, performance, čtení textů současných ukrajinských autorů.

 

Vstupné je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. Během trvání projektu bude probíhat sbírka finančních prostředků na podporu žen a dětí, které trpí ruskou vojenskou agresí. Výtěžek bude věnován ukrajinské charitativní nadaci M Corporation.

 

Výstava probíhá pod záštitou:

MgA. Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu Magistrátu hl. m Prahy

Чеський центр Київ / České centrum Kyjev

Українка в Чехії / Ukrajinka v České republice

Pražské náplavky, TCP a.s.

 

Comments

comments

Vyhledat