​Připomínáme – Mark Rothko poprvé v Rakousku

Mark Rothko (1903-1970)
No. 16 (Red, White and Brown)
1957
Öl auf Leinwand
252,2 × 207 cm
© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/Bildrecht, Wien, 2019
© Foto: Kunstmuseum Basel
Mark Rothko (1903-1970) No. 16 (Red, White and Brown) 1957 Öl auf Leinwand 252,2 × 207 cm © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/Bildrecht, Wien, 2019 © Foto: Kunstmuseum Basel

Mark Rothko se řadí k nejúspěšnějším umělcům 20. století. Jeho díla jsou nyní vůbec poprvé k vidění i v Rakousku. Výstava zahrnující více než 40 Rothkových děl nabízí přehled jeho tvorby a zabývá se ztvárněním svátosti, duchovna, tragédie a nadčasovosti. Malířovy děti, Kate a Christopher Rothko, byly do projektu zapojeny od samého počátku a pro účely výstavy zapůjčily několik významných děl z rodinné sbírky.

Výstava probíhá ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu (Kunsthistorisches Museum Wien), jehož historické sbírky zahrnují 5 000 let lidské tvorby od starověkého Egypta po baroko. Návštěvníkům se naskýtá jedinečná příležitost přiblížit se Rothkově velkému a celoživotnímu zájmu o umění dávných dob. Rothko se věnoval studiu historického umění a architektury od jeho raných návštěv newyorského Metropolitního muzea umění během svých studií, přes první střetnutí s díly Rembrandta či Vermeera a klasickým uměním a architekturou. Jeho pozdější cesty směřovaly do Evropy, kde navštěvoval kostely a kaple a zkoumal sbírky starých malířských mistrů například v Paříži, Benátkách, Londýně, Římě nebo Florencii.

Přehlídka Rothkových děl osvětluje vliv určitých míst na jeho stylistický vývoj – jedná se například o Michelangelovu Biblioteca Medicea Laurenziana, Fra Angelicovy fresky v konventu San Marino ve Florencii nebo řecké chrámy Paestum či katedrálu Santa Maria Assunta na Torcellu a Benátské laguny. V pozdních letech se Rothko začal zabývat tradicí s cílem prorazit se zcela novou formou uměleckého projevu. To dělal na bázi rozsáhlého vědění plného vysoké úcty k tomu, co vypovídalo o době, ve které žil. Slovy kritika Johna Bergera nahlížel Rothko na minulost „tak jako ještě žádný jiný malíř před ním“.

Centrum výstavy tvoří velký sál s velkoformátovými nástěnnými malbami, které vznikly na zakázku v letech 1958-1959 a původně měly být umístěny v budově Seagram v New Yorku. Dále následují Rothkovy klasické malby, které ztvárnil během posledního desetiletí svého života. Na těchto malbách je zcela zřetelná inspirace v technikách starých mistrů, kdy vrství barvy přes sebe jako Tizian a přibližuje se Rembrandtově podobnému pocitu „vnitřního světla“.

S nelítostnou intenzitou a plnou vervou ztvárňuje Rothko formu lidského dramatu, která až dodnes hýbe umělci, kurátory i publikem a zároveň je inspiruje. „Byl to člověk, který pro nás vytvořil neobyčejné umění a nikdo už nikdo nebude malovat tak, jako on. Myslím, že Rothko bude v následujících stovkách let důležitým“, řekl Gerhard Richter.

Sám Rothko Rakousko nikdy nenavštívil. Sbírky vídeňského Uměleckohistorického muzea mohl však spatřit v Metropolitním muzeu umění, které zde byly k vidění v roce 1950. Rothko znal však Rakousko skrz hudební tvorbu jeho rodáků, kterou vášnivě miloval.

Kurátorem výstavy je Jasper Sharp. Christopher Rothko byl v rámci příprav výstavy jeho poradcem a podporovatelem.

​Mark Rothko
Kunsthistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Vídeň
Výstava potrvá do – 30. 7. 2019

Comments

comments

Vyhledat