Akademie výtvarných umění v Praze oslaví letos na podzim 220 let od svého založení

Julie Laiymani on Unsplash
Julie Laiymani on Unsplash

Jako první umělecká škola v Čechách byla 10. září 1799 ustanovena na podnět Společnosti vlasteneckých přátel umění místodržitelským výnosem, podepsaným se souhlasem císaře Františka I. prezidentem českého gubernia hrabětem Prokopem Lažanským. Sídlila původně ve vymezených prostorách pražského Klementina „akademická kreslířská škola“.

K oslavám 220 let AVU se váže vydání Průvodce Prahou 7 po 220 místech, kde se vliv AVU a jejích studentů a absolventů výrazně či jen symbolicky projevil. Na Průvodce Prahou 7 naváže koncept 220 událostí, které opět souvisí s existencí AVU jako nejstarší umělecké vysoké školy u nás. Plánované události budou probíhat v hlavní budově Akademie, v Moderní galerii ve Stromovce, na vybraných místech Městské části Prahy 7 i v nehmotném světě sociálních sítí. Oslavy 220 let AVU budou probíhat po dobu tří měsíců od 1. října do 17. prosince 2019.

Důležitou akcí ve spolupráci s Úřadem Městské části Prahy 7 je vyhlášení soutěže na vytvoření dočasného uměleckého díla koncipovaného pro hlavní budovu AVU či její blízké okolí. Podrobnosti jsou přiloženy k této tiskové zprávě.

Radní pro kulturu Hana Třeštíková uvedla: „Již tři roky u nás funguje projekt Art District 7, jehož hlavní myšlenkou je podpora rozvoje přirozeně bohatého kulturního prostředí v naší městské části. AVU je jedním z jeho základních kamenů, jelikož za dlouhá léta své existence vychovalo nepřebernou řadu skvělých výtvarných umělců a aktivně se podílí na kulturním životě naší čtvrti,“ uvádí zároveň místostarostka Prahy 7 a dodává: „snažíme se pomáhat mladým umělcům, kteří stojí na samém počátku své tvůrčí dráhy, například poskytováním startovacích ateliérů či výstavních prostor. Proto velmi vítám, že soutěž na výtvarné pojetí budovy AVU je určena pro její studenty a nedávné absolventy.“ 

Rektor Akademie Tomáš Vaněk k tomu doplňuje: „Oslavy k 220. výročí založení Akademie výtvarných umění se snažíme uchopit netradičním způsobem. Kromě výstav, koncertů, plesu, procházek, publikací, performancí a dalších aktivit chceme co nejvíce zapojit své studenty, absolventy a pedagogy a poukázat na vše co AVU ovlivnila, čím byla ovlivněna a co vše s ní souvisí,“ vysvětlil rektor AVU Tomáš Vaněk. „Soutěž na výtvarné pojednání hlavní budovy či jejího blízkého okolí je jednou z iniciativ, kterou pořádáme s Městskou částí Prahy 7 s cílem zviditelnit jak samotné centrum oslav, tak v rámci plánovaných akcí celou městskou část,“ dodal na závěr.

Výsledky soutěže budou vybrány do 30. 4.  odbornou porotou a zrealizovány do začátku září 2019.
/PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE/

Comments

comments

bukan hanya sekali permainan yang dapat kamu mainkan dengan mudah semua dapat teratasi, dimana semua nya akan kamu menangkan dengan memainkan permainan yang disediakan oleh agen sbobet cukup melakukan perndaftaran deposit dan menangkan semua pertandingan yang telah disediakan oleh panitia

pemenang permainan tebak angka dalam sehari bisa mendapatkan ratusan juta hingga milyaran rupiah dimana para bandar togel mampu membayar anda untuk biaya semua kemanangan anda tanpa harus memotong sepeser rupiahpun untuk anda

jangan takut untuk memainkan semua permainan yang disediakan oleh para master pemainan judi bola online kamu cukup mengikuti arahan para master untuk memainkan dan bermain yang lebih baik lagi agar kamu memenangkan semua permainan yang ada saat ini

jujur saja semua permainan yang ada pada tahap nya akan memberikan anda kemenangan apa lagi saat menainkan togel wap cukup membuka hp sambil merenung anda dapat memainkan nya, tapi ingin jangan lupa istirahat ketika anda menebak anda permainan tersebut

Vyhledat