Ateliér architektury III UMPRUM se prezentuje na Ars Electronica Festival

Revising the digital -Ateliér architektury III UMPRUM na Ars Electronica Festival
Revising the digital -Ateliér architektury III UMPRUM na Ars Electronica Festival

Studenti a studentky Ateliéru architektury III Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se opět prezentují na mezinárodním festivalu Ars Electronica v rakouském Linci. Na téma „Who Owns the Truth?“ reagují expozicí „Revising the Digital“, která zahrnuje hned několik týmových realizací. 

Projekty „My Bespoke AI“, „Mycelium Landscapes“ a „Robinson Chairs“ jsou důkazem, že role architektury je široká a může reflektovat i celospolečenské otázky. Speciálně Ateliér architektury III pod vedením Imricha Vaška a Shoty Tsikoliyi se zaměřuje na experimentální architekturu a kreativně reaguje na aktuální dění. Nejinak tomu tedy je i v případě výstavy „Revising the digital“.

V současné době, kdy vývoj materiálů a digitální výroby zdánlivě dovoluje uskutečnění i těch nejbláznivějších návrhů a umělá inteligence přináší radikální změny do práce architektů, umělců a designérů, je nezbytné udělat krok stranou a kriticky zhodnotit význam a potenciál těchto technologií. Zvlášť v době enviromentální krize je třeba se zaměřit na tři aspekty architektury, a to navrhování, materialitu a výrobu“, vysvětlují přístup ateliéru pro dané téma vedoucí Imrich Vaško a Shota Tsikoliya.  

Mycelium Landscapes (Jiří Královec)

Na současnou environmentální situaci s využitím nejmodernějších technologií reaguje instalace „Mycelium Landscapes“ autorského týmu ve složení Jakub Míča, Antónie Stretavská, Kateřina Suchánková a Viktórie Žigmundová. Zaměřili se na živou složku houbového mycelia a prozkoumávají význam „digitálního materiálu“ a současně plně využívají přesnosti a flexibility robotické výroby. Vystavené prototypy poukazují na možné aplikace tohoto materiálu v architektuře a upozorňují na nutnou změnu paradigmatu, jak přistupujeme k našemu okolí.

Nábytkové kusy „Robinson Chairs“ vytvořil tým 14 studentek a studentů pro slovenskou developerskou společnost ITB. Jejich hlavní myšlenkou bylo tvořit s ohledem na co největší udržitelnost. Autoři si uvědomují stále se tenčící zdroje i environmentální a energetické zatížení vznikající při výrobě. Tyto poznatky vnímají jako primární pro jakýkoli architektonický úkol. Promítli je tedy i do tohoto projektu a nabídli možná řešení. 

Robinson Chairs (Tomáš Zumr)

„My Bespoke AI“ Martina Kavalce a Huga Fekara zkoumá možnosti prompt-to-image softwaru, jako je Stable Diffusion. Jeho prostřednictvím vytváří vlastní a osobní neuronové sítě, které vychází z jejich dřívějších projektů a zkušeností. Na základě těchto dat se sami dále učí. Výsledek reflektuje jejich předchozí práci a zároveň odhaluje kontext sdílených populárních společných narativů, stereotypů a předsudků. 

My Bespoke AI

Prezentaci Ateliéru architektury III bude možné vidět na festivalu Ars Electronica již potřetí. Jejich instalaci bude možné navštívit v areálu Postcity od 6. 9 do 10. 9. 2023.

Comments

comments

Vyhledat