Galerie moderního umění v Hradci Králové přináší první retrospektivu Věry Jičínské

Věra Jičínská ve svém pařížském ateliéru v Rue Fondary
Věra Jičínská ve svém pařížském ateliéru v Rue Fondary

V Galerii moderního umění v Hradci Králové aktuálně probíhá výstava Věry Jičínské (1898 – 1961), která přibližuje stěžejní aspekty tvorby této výrazné, i když neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Jako žena to Jičínská neměla vůbec lehké se v uměleckém světě prosadit, i když ji bylo umožněno akademické vzdělání na pražské UMPRUM. Na základě výběru obrazů, pastelů, kreseb, grafik, ale i málo známých fotografií, expozice vykresluje vývoj autorčina díla v meziválečném období, kdy studovala, pracovala či vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Pětikostelí nebo Dobrušce.

Královéhradecká výstava Věry Jičínské je tak vůbec první retrospektivní prezentací děl této umělkyně, jež návštěvníky postupně seznámí s vývojem její tvorby, pro kterou jsou typické ženské akty, exotické a taneční motivy či symbolika světla a stínu. Stranou nezůstane ani autorčina žurnalistická činnost, deníkové záznamy a korespondence, několik ukázek tvorby jejích generačních souputnic a v neposlední řadě i malířčina vlastní sbírka africké plastiky. 

Jičínská naplňovala řadu atributů moderní ženy: vzepřela se otcovské autoritě, když odešla studovat a pracovat do světa; budovala si finanční nezávislost, kouřila, cestovala, krátkými vlasy demonstrovala svobodu a nezávislost. Byla obdivovatelkou moderního velkoměsta a svou pozorovatelskou vášeň ve 30. letech završila novinovými a časopiseckými články i extenzivní fotografickou dokumentací okolního světa. Podobně jako její generační souputnice byla však rodinou, společností i kritikou opakovaně upomínána, že životní role ženy souvisí v první řadě s mateřstvím a že právě s ním je spojena také legitimizace ženského umění. Tomuto předsudečnému názoru vzdorovala tvrdošíjným studiem a metamorfováním kubismu, purismu a neoklasicismu, hledáním témat, která do té doby představovala mužskou doménu (včetně senzuální malby ženských aktů), dále výpravami za „exotikou“, expresivním gestem či abstrahováním viděné skutečnosti. V neposlední řadě také odvážným rozhodnutím vydat se ve svých 50 letech na neprozkoumanou cestu designérky.

K samostatné retrospektivní výstavě GMU vydala i obsáhlou soubornou monografii, sepsanou kurátorkou výstavy a uměleckou kritičkou Martinou Pachmanovou, jenž zahrnuje ucelenou paletu různorodých aktivit Věry Jičínské od malby, grafiky či kreseb, přes fotografie a žurnalistiku až po design.

V GMU jsou rovněž stále k vidění i výstavy Jana Šafránka, Michaely Maupicové, Ladislava Jezbery, Josefa Vágnera a dvě patra stálé expozice moderního umění.

Více informací najdete příma na webu galerie: https://www.galeriehk.cz/vystavy/vera-jicinska/

 

Věra Jičínská

16.4 – 10.9. 2023

Kurátorka: Martina Pachmanová | Prostor

Komentované prohlídky s kurátorkou: 27/05, 24/06, 09/09; vždy od 15:00

Věra Jičínská: Krymská pláž

 

Comments

comments

Vyhledat