GASK slaví 60 let novou stálou expozicí

Galerie Středočeského kraje představí v sobotu 29. června 2024 novou podobu stálé expozice, která svým konceptem naváže na úspěšný projekt Stavy mysli / Za obrazem, oceněný v roce 2015 národní cenou Gloria musaealis. Příběhem, který tentokrát jako červená nit spojuje vybrané exponáty a provede návštěvníky LABYRINTEM (jak se nový galerijní počin jmenuje), je cesta hrdiny. Expozice koncipovaná na základě archetypálního příběhu nabídne návštěvníkovi-poutníkovi setkání s různými podobami poznání, sebepoznání či identifikace prostřednictvím setkání s jedinečnými uměleckými díly. Tento výjimečný galerijní počin vznikl jako výsledek úzké spolupráce kurátorského a lektorského týmu a Správy sbírek GASK. Výstava Labyrintem se veřejnosti otevírá v rámci oslav 60. výročí založení galerie. 

Nová expozice, koncipovaná jako výzva k putování LABYRINTEM, je volně inspirována knihou Tisíc tváří hrdiny amerického religionisty a etnologa Josepha Campbella (1904–1987), který zkoumal společné základy mýtů, bájí i náboženských nauk. Sestavil tzv. monomýtus, tj. univerzální koncept cesty hrdiny s charakteristickými etapami a dramatickou strukturou. „Všiml si, že hrdina žije ve svém „domově“ – ať už je to bezpečí, či jakýsi stereotyp, který musí opustit, aby vyslyšel volání a dosáhl určitého cíle. Poté, co se vydá mimo jemu známý svět, setkává se s překážkami a démony, ale také s průvodci a pomocníky. Čelí výzvám, bojuje, a když je dobrodružství u konce, vrací se proměněn zpět,“ dodává spoluautorka koncepce Karolína Šteffková z Lektorského centra GASK. 

Pomyslným putováním hrdiny bude i prohlídka expozice na ploše téměř 1 300 m2, která je koncepčně rozdělena na 21 kapitol uspořádaných do tří základních celků: Výzva, Poznání a Návrat. Atmosféru archetypální cesty spoluvytváří a evokuje i architektonické a výtvarné řešení autorů Pavla Mrkuse a Daniela Hanzlíka. „Výběr děl ze sbírek GASK zahrnuje všechny způsoby uměleckého vyjádření od klasické malby po nová média; významná role patří dílům, která do sbírek galerie přibyla v posledním desetiletí a nyní se poprvé představují v bezprostředním dialogu s díly ze stávajícího sbírkového fondu,“ říká kurátorka Vanda Skálová. 

„Cílem nové expozice je vytvořit pro prezentaci a vnímání kolekce GASK aktuální a současný prostor, který bude dynamicky pracovat s kontrasty mezi prostředím původní historické barokní architektury a současným výtvarným uměním,“ říká kurátorka Adriana Primusová. Prostředí má vybízet a provázet návštěvníka po cestě expozicí, která je paralelou k filosofickému pojetí osobní cesty, nikoliv informativním či časosběrným katalogem prezentace sbírkového obsahu. „Tento galerijní počin pracuje s dynamikou prostoru, světla a stínu, s kontrasty, s napětím. Návštěvníkovi galerie nabídne celou škálu atmosfér – od dramatických zahuštěných vjemů až po zcela odlehčené a prázdné prostory, určené ke spočinutí, zamyšlení či nabrání sil,“ dodává kurátorka Veronika Marešová. Koncepce výstavy i její architektonická a výtvarná podoba by měly nabídnout inspirativní prostor, který přinese návštěvníkům radost z objevování a setkávání s fyzickým materiálem klasických uměleckých děl, s nehmotnými formami digitálního umění a současných technologií, ale i se sebou samým. Vedoucí kurátor Richard Drury dodává: „Stálá expozice Labyrintem navazuje na hlavní „poselství“ naší galerie a na zdrojový kód veškeré naší práce: věříme, že umění není jen způsob myšlení a komunikace, ale že je zásadním klíčem k tomu, jak člověk rozumí světu i sám sobě.“ 

Lektorské centrum GASK připravilo pro návštěvníky bohatý doprovodný program, který zahrnuje komentované prohlídky, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi, edukační programy pro školy a workshopy zaměřené na sebepoznání. 

Slavnostní otevření nové stálé expozice proběhne 29. 6. od 16 hodin. Jeho součástí bude koncert hudebního uskupení Třaskavá směs, v němž působí také dva z autorů zastoupených svými díly v nové expozici – František Skála a Petr Nikl. Jako předkapela vystoupí Chicxulub Survivors. 

Záštitu nad výstavním projektem převzala hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Středočeského kraje a Ministerstva kultury ČR.

 

Galerie Středočeského kraje

LABYRINTEM

od 29. června 

Autorský tým: 

Kurátoři: Richard Drury, Veronika Marešová, Adriana Primusová, Vanda Skálová 

Edukátoři: Karin Vrátná Militká, Karolína Šteffková, Veronika Zikmundová 

Knihovna: Petr Adámek 

Správa sbírek: Kateřina Dlabolová, Jitka Francová, Věra Pinnoy 

Místo konání: Galerie 2 a 4, GASK 

Produkce: Lucie Trojanová, Adéla Šimonová 

Architektonické a výtvarné řešení: Pavel Mrkus, Daniel Hanzlík 

Grafika: Pavel Tichoň 

Doprovodné programy: Lektorské centrum a Knihovna GASK 

Comments

comments

Vyhledat