Hlavní výstavou sezony v Národním zemědělském muzeu jsou Lékaři rostlin

Národní zemědělské muzeum
Národní zemědělské muzeum

Pacientem lékaře je člověk, pacientem veterináře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina – je motto hlavní výstavy sezony Lékaři rostlin v Národním zemědělském muzeu v Praze. Výstavu věnovanou oboru rostlinolékařství a připravenou u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin vyhlášeného Organizací spojených národů mají návštěvníci možnost si prohlédnout od 2. října 2020.

Podle zprávy OSN přichází svět každoročně kvůli škůdcům a chorobám rostlin téměř o 40 % potravinářské produkce. Přitom rostlinolékařské zásahy a postupy se objevují stejně dlouho, jako existuje samotné zemědělství, tedy od neolitu. Jako vědní disciplína se však rostlinolékařství ustanovilo až ve druhé polovině 19. století. Jeho význam vzrostl v průběhu 20. století, společně s intenzifikací zemědělství.

Výstava přiblíží, jak se vyvíjí nejen práce těchto odborníků, ale i jak se mění svět škůdců a chorob rostlin, ať už v důsledku klimatických změn, globalizace nebo zemědělských postupů. „Návštěvníci budou možná překvapeni, jak různorodé a důležité je pro přežití lidstva rostlinolékařství. Výstava na toto téma a v takovém rozsahu v České republice ještě nikdy nebyla. Do její přípravy se zapojilo mnoho vědeckých institucí a ústavů z našeho resortu, takže se zde prezentuje řada pohledů na tento obor. Cílem je seznámit veřejnost srozumitelnou formou s rostlinolékařstvím,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman.

Výstava návštěvníky seznámí s ochranou kulturních rostlin a širokou škálou činností, které rostlinolékaři pro uchování jejich zdraví zajišťují. Představí nejvýznamnější škůdce, choroby a plevele našich polí, luk nebo sadů. Ukáže, jak se za poslední dvě století proměnily postupy v ochraně rostlin: od čistě mechanických postupů ke stále bezpečnějším  a specificky působícím chemickým látkám, které v posledních desetiletích doplňují šetrnější postupy integrované ochrany. „Díky výsledkům naší terénní a zkušební činnosti pomáháme českým zemědělcům využívat dostupné metody ochrany rostlin a rovněž bráníme zavlékání a šíření nepůvodních patogenů a škůdců rostlin na naše území. Věříme, že výstava Lékaři rostlin osloví zejména laickou veřejnost a seznámí ji s propracovaným systém ochrany rostlin, který má za cíl zabezpečit jejich zdraví ve vztahu ke zdraví obyvatel i životního prostředí,“  uvedl ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Daniel Jurečka.

Rostliny nám dovolují dýchat a jsou hlavním zdrojem naší potravy, kvalita našeho života je přímo závislá na jejich zdraví. Jejich ochrana proto patří k nejdůležitějším tématům dneška. Stále se zvyšující nároky na výživu obyvatel planety budou z rostlinolékařství činit v budoucnosti zcela nepostradatelný obor. Rostoucí populace, stále větší adaptabilita a rezistence škůdců, ale také požadavky společnosti na stále kvalitnější a zároveň šetrnější produkci potravin představují výzvy pro světové zemědělství a rostlinolékařství. „Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby se problematika ochrany rostlin řeší od jeho založení, tedy od roku 1951. Samostatně se zde rozvíjejí vědní disciplíny zabývající se virologií, mykologií, bakteriologií, entomologií, plevelnými rostlinami, prognózou a signalizací, skladištními škůdci, později i biologickou ochranou, monitoringem škodlivých organizmů, včetně invazních druhů, a monitoringem rezistence vůči pesticidům. Rozvíjeny jsou též nové systémy regulace škodlivých organizmů v zemědělských plodinách,“ říká František Brožík, pověřený řízením Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Na výstavě návštěvníci najdou mimo jiné i rady a recepty, jak si vyrobit vlastní ochranné přípravky na přírodní bázi či jak chránit rostliny výsadbou jiných druhů. Vedle lektorských programů pro školy budou výstavu doprovázet vzdělávací programy, doprovodné výstavy, informační stanoviště, křty publikací i odborné přednášky, které muzeum připravuje ve spolupráci s partnery. Pravidelně jednou měsíčně mohou návštěvníci přímo na výstavě konzultovat své pěstitelské potíže s odborníky či testovat si své rostlinolékařské znalosti v soutěžích na sociálních sítích.

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin, vyhlášeného OSN na rok 2020. Česká republika se k této významné akci připojila také.

 

Odbornými partnery výstavy jsou Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., poděkování za spolupráci patří České akademii zemědělských věd, České společnosti rostlinolékařské, z. s., a České asociaci ochrany rostlin.

Comments

comments

Vyhledat