Jiří David otevírá svými posledními obrazy nový prostor galerie Sophistica

Jiří David: Oheň vyhasl, vlci zůstali
Jiří David: Oheň vyhasl, vlci zůstali

„Nehledám, jen očekávám, co může, ale nemusí přicházet? Zprvu tak jen tuším a jakoby vidím obrazy, které se odněkud vynořují. Možná z permanentního nevědomí (kolektivního, osobního)? Z probuzeného podvědomí? Nebo jen skrze neschopnosti území opakovat se cyklicky? Nevím. Nikdy předem nic nevím, vlastně ani vědět nechci. Neznám tak předem ani formu, která nejasně, stále nezřetelně krouží, shlukuje se kolem stejně nezřetelného obsahu,“ říká Jiří David o své nové výstavě, nazvané Oheň vyhasl, vlci zůstali, kterou můžete od 13. září 2023 vidět v Sophistica Gallery.

„Postupně, pomalu jsem se tak chtěl zbavovat obecného extrému harmonie estetiky barev, umných tahů štětcem, nebo iluze prostoru jako srsti i masa na kostech. Vyhlížet s nejistou nadějí na jejich opak, obrat i redukci. Tudíž obrazy bez vděčného, podbízivého make upu, přesto něčím primárně, elementárně stimulující a asketicky fascinující. Jako neilustrující, neuspořádané malby, kresby na hrubém kameni, skalních stěnách. Zvědavý sestup do vrstev, „archeologické“ odkrývaní do vnitřních nelíbivých rozvratů. Mít hlavu, ruce od hlíny, prachu, bláta, země. Být poškrábaný, nejistý. Nechat působit, tvarovat něco z těchto zemních puklin, prasklin, z předpaměti, z předarchetypů, z pudů, ze znovuzrození. Nejsou to však mystické mýty, nejsou to ani personifikované symboly, metafyzika, nic posvátného, ani záměrně, či účelově metaforického, nejsou to epické příběhy, či kultovně rituální předměty, jevy. Snad se to dá pochopit spíše jako jisté signály, kódy. Nebo jako otevřená, jasně vrostlá prostota náchylná k vlastní, avšak nestylové, reprezentativní sebeinterpretaci a současně fascinovaná smyslem imaginace. Nevnímat nepopisný výraz jako možnou recyklaci, ale jako schopnost být přítomen s minulostí a chvět se v přeřeknutích pozorováním dalších horizontů. Nejde ani o pustinu a v ní nalézané vraky vlastní narcistní existence, ale o zesílené pole asociativní intuice. Tedy nejde o konstrukci, ale vždy o objev.“

 

Jiří David

Oheň vyhasl, vlci zůstali

THE FIRE HAS GONE OUT, THE WOLVES HAVE REMAINED

Kurátorka: MILENA SLAVICKÁ

13.9. – 18.10.2023

Vernisáž 12.9 . 2023, 17:30 / opening 5:30 P.M

ÚT – PÁ 10:00 – 16:00 / TUE – FRI 10:00 A.M. – 4:00 P.M.

SOPHISTICA GALLERY

Kozí 915/7, 110 00 PRAHA

www.sophisticagallery.cz

Comments

comments

Vyhledat