Knižní tip: Praha průmyslová

Publikace Praha průmyslová / Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska PhDr. Zdeňka Míky, někdejšího ředitele Muzea města Prahy, získala 3. cenu v národní soutěži muzeí Gloria Musaealis v kategorii Muzejní publikace roku. Do XIX. ročníku soutěže přihlásilo 56 muzeí a galerií celkem 98 projektů.
 
Publikace Zdeňka Míky zachycuje vývoj průmyslu v Praze a jejím okolí od vzniku nejstarších manufaktur v první polovině 18. století do rozpadu Rakouska-Uherska roku 1918. Ukazuje význam josefínských reforem pro další rozvoj manufakturní výroby i válek s revoluční a napoleonskou Francií pro počátek přeměny rukodělné výroby ve výrobu strojovou, tovární, a význam zavedení parního stroje do výroby pro vznik prvních strojírenských továren a rozvoj ostatních průmyslových oborů na území pozvolna se vytvářející pražské průmyslové aglomerace. Autor věnuje velkou pozornost průmyslu strojírenskému, elektrotechnickému a automobilovému, které se staly pro rozvoj pražské průmyslové aglomerace v druhé polovině 19. století nejcharakterističtější. Představuje souvislost tohoto procesu s urbanizačním vývojem Prahy, stávající se postupně moderním velkoměstem, vytvářejícím podmínky pro vznik takzvané Velké Prahy po skončení první světové války.
Autor publikace o vzniku a vývoji průmyslu v Praze a pražské aglomeraci navázal na svou práci z předchozích let. Vznik a vývoj pražského průmyslu do poloviny 19. století byly předmětem jeho kandidátské práce z poloviny sedmdesátých let minulého století, publikované ve dvou částech v Pražském sborníku historickém (1980, 1981). Pokračováním byla příprava dvoudílných dějin Prahy ve spolupráci s historikem Janem Novotným v osmdesátých letech, jejichž vydání bylo plánováno v tehdejším nakladatelství Svoboda. Zánik tohoto nakladatelství po roce 1990 znamenal konec projektu. Pro historiky a jejich další výzkumy však v té době nastalo příznivé klima, umožňující svobodné bádání na hrubě zkreslených nebo zakázaných kapitolách novodobých československých dějin. To vše autora inspirovalo, aby se k přerušené práci o vzniku a rozvoji pražského průmyslu vrátil a dokončil jeho ucelený přehled. Záměrem a přáním autora je seznámit odbornou i laickou veřejnost s šíří a rozmanitostí průmyslu v Praze a pražské aglomeraci v uvedeném období a umožnit jí na tuto práci navázat a pohled na danou problematiku prohloubit. Milovníkům historie Prahy pak poskytnout příležitost k rozšíření znalostí o hlavním městě.
Publikaci Praha průmyslová / Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska lze zakoupit v domě U Zlatého prstenu a v Podskalské celnici na Výtoni za 950 Kč nebo v sítích vybraných knihkupectví.
PhDr. Zdeněk Míka, CSc. (1936)
V letech 1954–1959 vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor československé dějiny se specializací na dějiny Prahy 19. století. Od roku 1961 (dodnes) pracuje v Muzeu města Prahy, kde byl v letech 1977–2000 ředitelem. Publikoval řadu článků o dějinách Prahy a počátcích pražské průmyslové výroby. K jeho významnějším pracím patří publikace Sto let Muzea hlavního města Prahy (1983) a Muzeum hlavního města Prahy. Průvodce (2001). Jako autor a editor se podílel na vydání encyklopedické příručky Dějiny Prahy v datech (1989, 1999). Jeho kniha Zapomenuté obrazy. Praha 19. století (2007) vyšla ke stejnojmenné výstavě v Muzeu města Prahy. Následovaly knihy Zábava a slavnosti staré Prahy (2008), Karlín. Nejstarší předměstí Prahy (2011). Pro edici Zmizelá Praha napsal Sporty a sportoviště (2011), Život v pražských ulicích (2013) a Vojsko a vojenské objekty(2014).
Připravil několik stálých expozic Muzea města Prahy a po roce 1990 i velké zahraniční výstavy o dějinách Prahy a její architektuře pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy. Úspěšné byly jeho muzejní výstavy 150 let železnice v Praze (1995), Staropražské Vánoce (2002), Jak se Praha bavila(2005) a Zapomenuté obrazy (2007).

Comments

comments

Vyhledat