Lu Jindrák Skřivánková a Ira Svobodová vystavují ve SmetanaQ

Fragment Kaleidoskopu / Foto  Ondřej Polák
Fragment Kaleidoskopu / Foto Ondřej Polák

SmetanaQ otevírá dvě nové, vzájemně propojené výstavy. Ve SmetanaQ Gallery se po deseti letech potkávají na společné výstavě Fragment kaleidoskopu dvě výjimečné malířky české výtvarné scény Lu Jindrák Skřivánková a Ira Svobodová. Instalace proti sobě staví jejich naprosto odlišné přístupy k nefigurativní malbě – promyšlený řád a expresivní gesto. Lu Jindrák Skřivánková rovněž zaplnila v outdoorové galerii Fasáda okenní torza domu SmetanaQ. Stříbrné desky projektu Zrcadlení pobízí kolemjdoucí k zamyšlení se nad projekcí svých vlastností a emocí. Obě výstavy zahájila společná vernisáž 8. prosince, příležitost zhlédnout Fragment kaleidoskopu mají návštěvníci do 29. ledna, Zrcadlení potrvá až do 25. června.  

Lu Jindrák Skřivánková (1982) a Ira Svobodová (1986) jsou obě absolventky ateliéru Michaela Rittsteina na pražské Akademii výtvarných umění. Spojuje je také obdiv k legendě moderní architektury Oscaru Niemeyerovi. Lu Jindrák Skřivánkovou práce brazilského architekta inspirovaly v tvorbě, pro Iru Svobodovou byly podnětem ke studiu v Brazílii. Společným jmenovatelem jejich tvorby je pokora před médiem malby, jeho možnostmi, úskalími a nekonečnou variabilitou výrazových možností. Tvorba každé z autorek přitom představuje kontrastní fragment pomyslného kaleidoskopu současné malířské scény. Výstava Fragment kaleidoskopu ukazuje dva příklady odlišného přístupu k nefigurativní malbě: Promyšlený řád postavený před expresivní gesto. „Obrazy Lu Skřivánkové jsou syntézou předchozích etap, kdy byla inspirována zejména architekturou a barvou. V malbách je gesto, tvar, proporce, osobní energie, zkušenost a prožitek. Plasticita je vyjádřena malbou a barevnými kontrasty. V obrazech je pulz. Jsou osobní. Naproti tomu malby Iry Svobodové jsou založeny na přísném řádu, který je jasně daný jak v obsahové, tak formální rovině díla,“ srovnává tvorbu vystavujících malířek kurátor Jan Kudrna.

Tvorbu Iry Svobodové ve Fragmentu kaleidoskopu zastupuje nejnovější série Void, tedy Prázdnota. Cyklus převážně monochromatických obrazů doplňuje soubor barevných skleněných koulí a polokoulí evokujících slavný fyzikální experiment, který v polovině sedmnáctého století vyvrátil dosavadní úvahy o existenci prázdnoty. Prostorové a filozofické možnosti kruhu a koule zkoumá Ira Svobodová prostřednictvím modelace stuh, průřezů papíru i skla. „Jde mi o uchopení pojmu ‚prázdnota‘. Definování něčeho neuchopitelného. Zajímá mě obrovské rozpětí ‚prázdnoty‘ – od filozofie přes psychologii až po fyziku,“ říká Ira Svobodová. Odlišný Fragment kaleidoskopu představují na výstavě díla Lu Jindrák Skřivánkové. Vedle barevně kontrastních obrazů, které nabídnou průřez autorčinými pracemi od zaplněných maleb až k těm minimalistickým, vytvořila malířka nově videomapping na obraz. „Malba na obraze se animací rozpohybuje, začne dýchat a ožije jako živý organismus,“ popisuje projekt Lu Jindrák Skřivánková. Spolupracuje na něm s tvůrcem 3D animací Ondřejem Rakušanem. Výstavní premiéru mají rovněž sochy z betonu s názvem Pusu a Musela jsem se ovládnout. Nový technologický proces společnosti Weber umožnil malířčinu ruční kresbu přetransformovat do křivek a zhmotnit na 3D tiskárně.

Lu Jindrák Skřivánková prezentuje ve Fragmentu kaleidoskopu vůbec poprvé obrazy v pro ni netypické stříbrné barvě. Stříbrná se navíc stala pojítkem mezi výstavou ve SmetanaQ Gallery a podnětným projektem Zrcadlení, jenž zaplnil prostory oken v outdoorové galerii Fasáda viditelné z křižovatky ulic Divadelní a Krocínova. Okenní torza zakryla Lu Jindrák Skřivánková stříbrnými zrcadlovými fóliemi. Odraz na patnácti deskách podněcuje kolemjdoucí k zamyšlení se nad projekcí svých vlastností. „Co vše zrcadlíme v ostatních? Snažíme se ovládat svoji osobní projekci? Pracujeme skrze pozitivní zrcadlení na budování svého lepšího ‚já‘?“ připomíná kurátorka Markéta Musilová.


SmetanaQ Gallery

Fragmenty kaleidoskopu

9. 12. 2022 – 29. 1. 2023

www.smetanaq.cz


Galerie Fasáda

Zrcadlení

9. 12. 2022 – 25. 6. 2023

www.galeriefasada.cz

Comments

comments

Vyhledat