Martin Zet zahajuje výstavu v Galerii NoD

V Galerii NoD startuje sólová autorská výstava sochaře, performera a konceptuálního umělce Martina Zeta s názvem SLOVA (Would I Were). Aktuální projekt, který následuje sochařovu prezentaci v brněnském Domě umění, je po letech první umělcovou samostatnou výstavou v Praze. Martin Zet, důležitá postava české výtvarné scény, se zamýšlí nad společensko-politickou situací ve stínu pandemického období. Výstavu doprovází autorská esej kurátora Pavla Kubesy.

Galerie NoD
Martin Zet
Slova (Would I Were)
Kurátor / Curated by: Pavel Kubesa
26. 6. – 16. 7. 2020
Vernisáž / Opening: 25. 6. 2020, 19:00

 

Projekt SLOVA (Would I Were) je reakcí na proces jak vnitřní (osobní), tak i vnější (společenské) transformace, kterou v aktuálním (post)karanténním období pozoruje, tvaruje a (spolu)prožívá. V minimalizující prostorové instalaci prozkoumává terén a směr přeskupování morálních témat, introspektivně ohledává možnosti sebepopisu, sebektiriky, sebeurčení či emancipace v nepřehledné psycho-politické krajině globalizované podoby světa. Tyto sebekritické strategie zařazuje do vztahu k přirozenému jazyku a významům v rozličných jazykových hrách. Současně neopomíjí poukázat na roli jazyka coby nástroje popisu a manipulace vnější reality a jeho relaci vůči konceptu „pravdy“.

 

Martin Zet proto přichází se soukromým plánem, který jednak zachraňuje možnost sebeuznání a sebepřijetí (thymos) v soukolí četných krizí a hrozeb ve vizi jiné, nepředurčené budoucnosti. V jeho hledáčku stojí schopnost vzdorovat oběma formám politického úpadku. Jen jejich popřením můžeme znovuobjevit budoucnost jako něco, co se teprve musí vynalézt a snad ještě stát. Zetova Slova jsou tak o možnosti pokračování filosofie dějin, i když na první pohled v nepříjemně temném, skoro až dystopicky okázalém duchu: zda dobro existuje, si Zet totiž příliš jistý není. Avšak „…ale že existuje zlo, to si jistý jsem!“, vyřkne téměř s nadšením.“

(Úryvek z autorské eseje „Mezi nevyvratitelností a nezměnitelností“ kurátora Pavla Kubesy)

 

Martin Zet (*1959) je sochař, performer, tvůrce multižánrových instalací, básník, vydavatel autorských knih, bývalý pedagog a nynější student, syn Evy a Miloše Zetových. Působí na české, ale i mezinárodní scéně od devadesátých let minulého století. Počátky jeho umělecké práce mají východisko v sochařském školení. Zabýval se původně elementárními konstrukčními tvary, ale důležitou rovinou jeho tvorby byl od začátku jeho působení také humor a ekologická či meditativní rovina vnímání prostředí, ve kterém žije. Postupně se v jeho práci prosazuje zájem o politické a společenské dění, zabývá se historií, zkoumá úlohu umělce a zejména sochaře. Pro výraz jeho práce je typická neokázalost a snaha redukovat sdělení na podstatu. Žije a pracuje v Libušíně. (Úryvek z životopisu autora pro výstavu „ZDI, SOKLY A MAKETY“ v Domě umění Brno)

Comments

comments

Vyhledat