Měsíc zdravé krve: exkurze do laboratoří a vyšetření krve zdarma

Září je už potřetí Měsícem zdravé krve. Hematologická centra lákají na prohlídky laboratoří i polní transfuzní stanice

Málokdo má představu, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří. Povědomí
o tom, co se děje s odebranou krví, se obvykle vytrácí v okamžiku, kdy zkumavka opouští dveře ordinace a dárce odběrové místo. Velká pražská hematologická centra se proto rozhodla tento proces veřejnosti přiblížit. Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice i Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze u příležitosti třetího ročníku Měsíce zdravé krve otevírají brány svých laboratoří a zvou všechny zájemce, aby přišli nahlédnout odborníkům „pod mikroskopy“. Návštěvníci se díky chystaným prohlídkám, výstavám i přednáškám předních českých specialistů dozvědí něco navíc o nejdůležitější tekutině našeho života. Na vybraných místech si budou moci nechat orientačně zjistit krevní skupinu či zkontrolovat krevní obraz.

Do projektu Měsíc zdravé krve se letos česká hematologická pracoviště zapojí již potřetí a opět nabídnou velkou šíři zajímavých témat z oboru. Ani v tomto roce nebude chybět bohatý program včetně prohlídek center a informací o krvi, kostní dřeni i vzácných krevních onemocněních. Oproti předešlým ročníkům ale všechna také otevřou své laboratoře. Během exkurzí se lidé budou moci dozvědět nejen to, jak probíhá vyšetření krve, na základě kterého jim lékař podává informace o jejich zdravotním stavu. Jedná se o zcela unikátní příležitost, hematologická centra totiž takovéto prohlídky obvykle neumožňují. Celá akce má za cíl netradiční formou přiblížit veřejnosti zajímavou a velmi užitečnou oblast zdravotnictví, kterou hematologie bezpochyby je.

 

Prohlídky laboratoří však nejsou jediným lákadlem letošního ročníku. Veřejnost se dále může těšit na výstavu obeznamující s problematikou krve jako takové i významnými historickými milníky v oboru hematologie, mezi kterými samozřejmě nebude chybět objev čtyř krevních skupin českým lékařem Janem Janským. Odborníci budou připraveni poskytnout veškeré informace o bezpříspěvkovém dárcovství krve a kostní dřeně. Na vybraných místech se budou moci zájemci zapsat do registru dárců kostní dřeně (v ÚVN), nechat si zdarma orientačně zjistit svou krevní skupinu či získat orientační představu o vlastním krevním obrazu (v ÚVN a ÚHKT). Neobvyklou příležitost si připravila Ústřední vojenská nemocnice, která zve na prohlídku mobilní transfuzní stanice připravené k využití armádou ve válečných misích. Speciálním pracovištěm, které umožňuje odebírat, zpracovávat i skladovat krev
v polních podmínkách, je česká armáda výjimečná dokonce i v rámci NATO.

 

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii – středa 12. 9., 10.00–16.00

(U Nemocnice 2094/1, Praha 2)

 

Ve středu 12. 9. se široké veřejnosti otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních terapií v hematoonkologii. Vysvětlí mimo jiné to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky a pomáhají tak organismu k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie
i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři. Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 11 do 14 hodin). Více na www.uhkt.cz.

 

Den ve FN Motol na téma vyšetření v hematologické laboratoři – čtvrtek 20. 9., 10.00–17.00

(V Úvalu 84, Praha 5, piazzetta)

 

Motolská nemocnice ve čtvrtek 20. 9. od 10.00 do 17.00 hodin přivítá veřejnost ve svých laboratořích a jedné přednáškové místnosti s odborně-naučnou prezentací na téma krev. V laboratořích si příchozí prohlédnou, jak vypadá hodnocení krevního obrazu, práce s analyzátorem či krev pod mikroskopem. Na piazzettě nemocnice pak bude možné zhlédnout unikátní výstavu věnovanou krvi a milníkům hematologie a dozvědět se více o životě spolku Haima. Ten sdružuje všechny, kteří chtějí pomáhat dětem s onemocněními krvetvorby a onkologickými diagnózami. Více na www.fnmotol.cz.

 

Dopoledne o krvi nejen ve vojenské medicíně v atriu ÚVN – úterý 25. 9., 8.00–13.00

(U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6)

 

Ústřední vojenská nemocnice letos připravila program na téma Odběr, zpracování a využití krve (nejen) ve válečné medicíně a na misích. Kromě účasti na přednáškách zájemci budou moci navštívit laboratoře s ukázkou detailního rozboru krve využívaného mimo jiné při válečných misích a dále mohou exkluzivně nahlédnout do polní transfuzní stanice. Místní specialisté budou připraveni k orientačnímu zjišťování krevních skupin a rozborům krve, což bude pro návštěvníky zcela zdarma. Velkým lákadlem bude také možnost využít individuálních konzultací zdravotního stavu a stavu krve s přítomnými odborníky. Na místě bude dále možné darovat krev a zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Více na www.uvn.cz.

 

Comments

comments

Vyhledat