Na náměstí Míru startuje výstava „100 let Asociace českých kameramanů“

Prestižní přehled nejvýraznějších tvůrců autorské filmové kamery a jejich kamer od Jana Kříženeckého po Vladimíra Smutného představí výstava s názvem „100 let Asociace českých kameramanů“. Prostřednictvím fotografií poukáže na české kameramany, kteří přispěli svojí činností a uměleckou tvorbou k vybudování a rozkvětu československé a české kinematografie. Expozice je složena z fotografií věnovaných Archivem Barrandov studia a.s. a soukromými sběrateli i samotnými kameramany. Výstava bude k dispozici veřejnosti od 17. července do 11. srpna v exteriéru na náměstí Míru v Praze a dále od 12. srpna v Brně a od 3. září na Filmovém festivalu ve Zlíně. V listopadu ji pak bude možné zhlédnout ještě jednou, a to v parku zámečku Portheimka v Praze 5.

Vernisáž přístupná veřejnosti se na náměstí Míru uskuteční v pátek 17. července od 17.30 hodin. Její součástí bude i společenská událost FITESPARTY, na které vystoupí režisér Petr Zelenka a bude komentovat nutnost spolupráce kameramanů s režiséry, a dále bude pokřtěna kniha Česká kameramanská škola, již Asociace vydává k tomuto významnému jubileu. O hudební zpestření akce se postará nejen skvělý hudebník, ale i vystudovaný kameraman Jiří Stivín. Výstava se koná pod záštitou městské části Praha 2 a místostarosty pro oblast kultury a sportu, pana Ing. Jaroslava Šolce.

Asociace českých kameramanů si v roce 2020 připomíná 100. výročí od vzniku prvního kameramanského sdružení Klubu Českých Kino Fotografů K.Č.K.F., který byl založen dne 17. července 2020. Prvním předsedou byl kameraman Václav Münzberger. Od roku 1936 založili kameramani Kameramanský odbor při Československé filmové unii (KS ČsFU), který pracoval pod vedením Karla Degla až do doby krátce po skončení druhé světové války. Za komunistického režimu kameramani směli být organizováni pouze prostřednictvím revolučních odborů. 5. ledna 1990 po demokratických změnách bylo založeno Sdružení českých filmových kameramanů (SČFK), které bylo v roce 1992 přejmenováno na Asociaci českých kameramanů (AČK). Prvním prezidentem byl kameraman Josef Hanuš, Asociaci dnes vede kameraman prof. Marek Jícha.

AČK zpočátku sdružovala především kameramany pracující s filmovou technologií. Televizní kameramani si založili nejprve vlastní organizaci v rámci Československé televize a po roce 1993 (kdy se mírumilovně rozdělil Československý stát na Českou a Slovenskou republiku) již České televize pod jménem Asociace televizních kameramanů (ATK), která se nakonec sloučila s AČK. Čeští kameramani tedy pracovali v průběhu 100 let nepřetržitě, ale pod různými jmény: K.Č.K.F. – KS ČsFU – KS ČMFÚ – KS – SČFK – SFILK – ATK – AČK, protože rovněž stát, ve kterém žili, měnil často svůj název: Československá republika (1918–1938), Protektorát Čechy a Morava (1938–1945), Československá republika (1945–1960), Československá socialistická republika (1960–1990), Česká a Slovenská federativní republika (1990–1992), Česká republika (1993).

Asociace českých kameramanů se proto hlásí k tradici Českého Klubu Kino Fotografů. V tomto spojení je druhou nejstarší asociací na světě. O rok dříve v roce 1919 se ve Spojených státech malá skupina kameramanů dohodla a založila první profesionální organizaci filmového průmyslu – American Society of Cinematographers (ASC). Došlo k tomu sloučením dvou starších klubů, Cinema Camera Club z New Yorku a Static Club of America z Los Angeles. Sídlo měli v Hollywoodu a snažili se o rozvoj umění a vědy kinematografie a spojování kameramanů za účelem vlastní propagace. Stejný program mají dodnes všechny kameramanské asociace na celém světě. Prvenství tedy patří ASC a čeští kameramani jsou v pořadí druhou asociací na světě a první v Evropě.

 

Comments

comments

Vyhledat