Naděje: Motivovat k solidaritě

Ilustrační foto Alexas_Fotos
Ilustrační foto Alexas_Fotos

Naděje je jakýmsi symbolem neziskovek starajících se o lidi bez domova, potažmo neziskovek vůbec. Možná jste zaznamenali, že poslední dobou je více vidět i na sociálních médiích. Zeptali jsme na to, co se v Naději děje. Na otázky nám odpovídala fundraiserka Daniela Farkasová.

 

Co bylo v historii Naděje nejdůležitější?
Vznik NADĚJE v roce 1990 a vznik  pobočky NADĚJE Praha (1991). V roce 1992 bylo otevřeno denní centrum Bolzanova 5 a následovaly další azylové domy a střediska. 
Později také mobilní sociální služby v rámci terénního programu a otevřely se naše ordinace.

POMOC JE I V ULICÍCH

Jaké služby poskytuje kromě výdeje jídel a ošetření?
Kromě stravy a lékařských služeb nabízíme i možnost přespání v našich noclehárnách, nebo ubytování v azylových domech NADĚJE, poskytujeme hygienické zázemí, ošacení, odbornou poradnu i služby psychologa v našich nízkoprahových centrech a pomoc přímo v ulicích.
Kolika lidem jste už pomohli?
V roce 2017 jsme každý den podpořili 529 lidí bez domova. Denně jsme ubytovali 186 osob a ošetřili 19 pacientů v ordinacích.
S čím se potýkáte nejvíc, co vnímáte jako překážky své práce?
Je známo, že poskytujeme služby lidem bez domova již mnoho let. Skutečnost, že podpora našich služeb ze strany veřejnosti je pro naši existenci velmi důležitá, již tak zřejmá nebývá. Pomoc od lidí potřebujeme a snažíme se o tom v současné době více mluvit.
Jaké jsou reakce veřejnosti?
Lidé se často domnívají, že člověk bez domova nechce pracovat a že právě to je důvodem jeho pobytu na ulici. Situace ale bývá složitější. Naši klienti si s sebou často nesou ne příliš hezké zážitky z minulosti a je třeba vrátit jim naději a ukázat jim směr, u čeho se změnou k lepšímu vůbec začít, nebo je přimět zamyslet se, zda o tu změnu stojí. Další reakce vůči našim klientům jsou samozřejmě naopak velmi empatické a otevřené a toho si opravdu vážíme.

INSTAGRAMOVÉ OKNO

Nyní rozjíždíte na instagramu kampaň, můžete ji přiblížit?
Náš Instagram je takovým kukátkem do našeho světa. Poznáte zde osobně lidi bez domova, kterým se pokoušíme pomoci, dozvíte se od nich jejich životní příběhy tak, jak je vyprávějí nám a nahlédnete, kam se uchylují v ulicích, aby se cítili “doma”, i když domov nemají. Seznámíte se zde se všemi našimi službami a uvidíte, jak a proč tyto služby lidem bez domova poskytujeme. Je zde také otevřená možnost diskuze k problematice bezdomovectví a rádi využíváme možnost rychle a přímo reagovat na konkrétní komentáře. Našim hlavním cílem je osvětlit povahu bezdomovectví a přiblížit konkrétní osudy lidí bez domova veřejnosti. Chceme lidem bez domova vrátit tvář a ukázat, že nikdo z nich se nenarodil s cílem skončit na ulici. Chceme dokázat, že má smysl jim pomáhat.
Máte nějaké povzbudivé příběhy z poslední doby, kdy se někdo zmátořil díky vaší intervenci?
Spolupracujeme na projektu Stůl pro jednoho, jehož jsme i odborným garantem. Jde o seskupení restaurací, bister a kaváren, které několikrát do týdne nabízejí porci teplého jídla přímo v provozovně, předem vybranému člověku bez domova právě skrze pracovníky NADĚJE. Tento projekt má za cíl zamezit hladovění a podpořit snahu o znovu začlenění lidí bez domova do společnosti. Během členství v projektu, do něhož bylo doposud zapojeno šestnáct klientů, si několik z nich aktivně vyhledává pracovní nabídky a z vydělaných peněz si hradí ubytování. Členství v projektu Stůl pro jednoho je motivuje k pravidelnosti a znovuosvojení základních hygienických návyků a personál se ke klientovi chová jako k běžnému platícímu zákazníkovi. Klienti se v obklopení běžné sociální skupiny cítí dobře a to je perfektní začátek pro pokus o nový start a často se ten start i podaří.
Leckdo neví, jak se ve styku s lidmi bez domova vlastně chovat, co je podle vás dobrá praxe při kontaktu někde na ulici?
Pokud objevíte někoho takového a chcete mu pomoci, v případě, že je v pořádku (může se sám pohybovat a je schopen pochopit sdělované informace), doporučte mu, aby sám využil naše služby. Pokud není v ohrožení života, ale je v zanedbaném hygienickém stavu nebo se hůře pohybuje, kontaktujte pracovníky terénního programu, v případě, že je bezdomovec v ohrožení života, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu.
Jaké máte plány na následující měsíce?
V první řadě dále pomáhat lidem bez domova skrze naše služby a projekty. Také chceme šířit informace o bezdomovectví a o potřebě pomoci lidem bez domova, motivovat k solidaritě s touto sociální skupinou a rozšiřovat působení projektu Stůl pro jednoho. 

https://www.instagram.com/nadejepobockapraha/

https://www.nadeje.cz

 

Comments

comments

Vyhledat