Národní galerie v roce 2019: Nové expozice a výstavy k výročí revoluce

58. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE UMĚNÍ V BENÁTKÁCH STANISLAV KOLÍBAL
58. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE UMĚNÍ V BENÁTKÁCH STANISLAV KOLÍBAL

Národní galerie Praha otevře v roce 2019 dvě nové sbírkové expozice – Starých mistrů ve Schwarzenberském a umění 19. století ve Veletržním paláci. Krátkodobé výstavní projekty představí významné osobnosti českého i světového umění – Josefa Šímu, Stanislava Suchardu, Václava Hollara, Jitku Hanzlovou, Milana Grygara, Stanislava Kolíbala, Josefa Bolfa, Alberta Giacomettiho a francouzské impresionisty. Další výstavní projekty uvedou umění z indického Džódhpuru, tzv. krásné madony nebo umělecký vztah mezi českými zeměmi a německým Saskem.

Hodnocení roku 2018
Rok 2018 se v Národní galerii nesl zejména v duchu rozsáhlých výstavních projektů v čele s novou sbírkovou expozicí ke stému výročí založení Československa, retrospektivou Františka Kupky a první edicí cyklu Salm Modern, který v Salmovském paláci představil výstavu Možnosti dialogu ze sbírek Eriky Hoffmann doplněnou českými umělci, na jejíž přípravě NGP spolupracovala se Staatliche Kunstsamlungen Dresden. Významný krok NGP zaznamenala také v oblasti vizuální komunikace – v polovině roku představila novou grafickou identitu z dílny Studia Najbrt. Divácký úspěch zaznamenal již druhý ročník letního programu Anežka LIVE!, díky němuž ožívá bohatým programem celý areál středověkého Anežského kláštera.

„V letošním roce se nám podařilo zahájit postupnou revitalizaci sbírkových expozic, která bude intenzivně pokračovat i v následujících letech. Nová vizuální identita již nyní zásadním způsobem přispívá k dalšímu zvyšování povědomí o Národní galerii jako prostoru pro vzdělávání, estetickou kultivaci jakož i prosté trávení volného času,“ uvádí generální ředitel NGP Jiří Fajt.

Návštěvnické přízni se již tradičně těší Veletržní palác, kde byly vedle nové sbírkové expozice zahájeny mimo jiné výstavy Kathariny Grosse, Marii Lassnig, Jiřího Petrboka nebo Josefa Koudelky. Nejnavštěvovanější výstavou roku se nesporně stane výstava Františka Kupky, která probíhá ve Valdštejnské jízdárně do 20. ledna 2019. Palác Kinských hostí aktuálně rovněž oblíbenou výstavu Bonjour, Monsieur Gauguin, která na Staroměstském náměstí vystřídala výstavu Jiřího Koláře.

„Zájem o program Národní galerie potvrzuje i rostoucí počet členů Klubu přátel NGP, který aktuálně čítá zhruba tři tisícovky. Před letošními Vánocemi zavádíme navíc dvě nové kategorie pro seniory a rodiny, což vnímáme jako další podstatný krok k soustavnému otevírání se Národní galerie široké veřejnosti,“ dodává Jiří Fajt.

Noví ředitelé, nové expozice
V roce 2019 naváže Národní galerie na expozici 1918–1938: První republika ve Veletržním paláci otevřením další sbírkové expozice, tentokrát zaměřenou na období 1796–1917 s podtitulem Umění nejdelšího století. Ta představí vedle významných osobností českého umění, jakými jsou Josef Mánes nebo Antonín Slavíček, další část tzv. francouzské sbírky s díly Paula Gauguina, Pabla Picassa nebo Vincenta van Gogha. Nová expozice vzniká pod kurátorským vedením Otty M. Urbana, který byl na podzim letošního roku jmenován novým ředitelem Sbírky umění 19. století a klasické moderny (1800–1945). Druhou sbírku sídlící ve Veletržním paláci, Sbírku moderního a současného umění (1945+), pak od února 2019 nově povede Michal Novotný.

Také nejvýznamnější díla ze Sbírky starého umění budou nově zpřístupněna ve Schwarzenberském paláci. Ve zcela nové koncepci budou poprvé vystavena bok po boku díla českých i světových starých mistrů, do sousedství se tak dostanou např. malby Petra Brandla, Lucase Cranacha st., Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta, Karla Škréty nebo Petra Paula Rubense.

30 let od Sametové revoluce
V roce, kdy si bude Česká republika připomínat 30. výročí Sametové revoluce, představí Národní galerie hned několik výstavních projektů prezentujících tvorbu zásadních osobností českého umění. Na začátku roku představí fenomén české dokumentární fotografie ve Veletržním paláci v prostorech 5. patra, které budou do budoucna věnovány fotografii coby významnému médiu umělecké tvorby. Ve Valdštejnské jízdárně zahájí galerie rozsáhlou výstavu věnovanou pařížskému surrealistickému období Josefa Šímy. V květnu bude na 58. bienále umění v Benátkách otevřena instalace Stanislava Kolíbala.

Veletržní palác pak v rámci tzv. Summer Openingu uvede site-specific zvukovou instalaci Milana Grygara ve Velké dvoraně a malířskou tvorbu Josefa Bolfa v rámci další edice cyklu současné malby. Na podzim bude v paláci Kinských zahájena výstava kreseb Václava Hollara, která vychází z jedinečného výzkumu publikovaného v objemném soupisovém katalogu. Autumn Opening pak propojí sochařské dílo Stanislava Suchardy s fotografiemi Jitky Hanzlové.

Samotný pád komunistického režimu připomene fotografická výstava Havel na Hrad! ve Veletržním paláci. „Připomenutí klíčového okamžiku našich moderních dějin jsme ve výstavním plánu nemohli opomenout. Cílem výstavy je mimo jiné kriticky zhodnotit obrazový materiál, který vznikl v průběhu roku 1989 a najít ty nejlepší fotografické záběry, které události z této doby připomínají. Páté patro Veletržního paláce se tak opět stane prostorem pro prezentaci média fotografie – výstavu Josefa Koudelky Invaze 68 zde hned začátkem roku 2019 nahradí také výstava fotografického spolku ASA 400,“ popisuje Jiří Fajt. Rok 1989 a pád totalitárního komunistického režimu bude připomínat řada dalších kulturních aktivit, od divadel malých forem, filmových představení až po undergroundovou scénou oblíbené koncerty písničkářů a rockových kapel.

Do vzdálenější historie se Národní galerie vrátí prostřednictvím výstavy Sasko–Čechy, která se vůbec poprvé věnuje dvěma tisíciletím dynamických vztahů těchto sousedních kulturních regionů – k vidění tak bude nejen gotické a renesanční umění, ale třeba i model slavné sochy Davida Černého Quo vadis. Výstavní rok pak uzavře vánočně laděný projekt Krásné madony v Anežském klášteře, který připomene Prahu jako jedno z nejvýznamnějších uměleckých ohnisek zaalpské Evropy kolem roku 1400.

Impresionismus, Indie, Giacometti
Mezinárodní umění budou v roce 2019 reprezentovat tři klíčové výstavní projekty. V červnu představí palác Kinských nejslavnější jména francouzského moderního malířství od Maneta, Moneta, Renoira, Degase až po Cézanna či Sisleyho, a to z dánského státního muzea Ordrupgaard sídlícího nedaleko Kodaně. V červenci pak bude Veletržní palác hostit rozsáhlou retrospektivu sochaře Alberta Giacomettiho, jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století. Výběr exponátů z pařížské nadace Fondation Giacometti bude zahrnovat na sto padesát plastik, maleb a kreseb.

Výstava Poklad mahárádži: Indické umění z Džódhpuru pak v říjnu 2019 ve Valdštejnské jízdárně představí umělecké poklady z královské sbírky v severoindickém Radžastánu, v jedinečné prezentaci a vůbec poprvé na evropském kontinentu. Výstava čerpá zejména z bohatých sbírek džódhpurského Mehrangarh Fort Museum a ze soukromých sbírek džódhpurské panovnické rodiny. Čtyři staletí umělecké tvorby jednoho z nejvýznamnějších někdejších státních útvarů Indie budou reprezentovat díla malířská, dekorativní umění, šperky a zbraně, textilie, jakož i technické památky z období od 16. století do dosažení politické nezávislosti Indie v roce 1947.

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROJEKTY 2019

400 ASA: FOTOGRAFIE
Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Tomki Němec, Jan Mihaliček, Martin Wágner
Veletržní palác – 5. patro
8. 3. – 8. 9. 2019

JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE
Valdštejnská jízdárna
19. 4. – 30. 7. 2019
Kurátoři: Anna Pravdová, Petr Ingerle

58. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE UMĚNÍ V BENÁTKÁCH:
STANISLAV KOLÍBAL
Český a Slovenský pavilon v Benátkách
11. 5. – 24. 11. 2019
Kurátor: Dieter Bogner

SASKO–ČECHY: JAK BLÍZKO, TAK DALEKO
Šternberský palác
24. 5. – 15. 9. 2019
Vedení projektu a kurátoři: Doreen Mölders (smac), Marius Winzeler
a Olga Kotková (NGP)

FRANCOUZSKÝ IMPRESIONISMUS
Palác Kinských
28. 6. – 20. 10. 2019
Kurátorka: Kristýna Hochmuth

ALBERTO GIACOMETTI
Veletržní palác – 1. patro
19. 7. – 1. 12. 2019
Kurátorka: Lenka Pastyříková (NGP) ve spolupráci s Fondation Giacometti

SUMMER OPENING 2019
Veletržní palác
30. 8. 2019

MILAN GRYGAR
Veletržní palác – Velká dvorana
30. 8. – 5. 1. 2020

CYKLUS SOUČASNÉ MALBY: JOSEF BOLF
Veletržní palác
30. 8. – 5. 1. 2020
Kurátor: Otto M. Urban

STAŘÍ MISTŘI
Nová expozice Sbírky starého umění
Schwarzenberský palác
Od 13. 9. 2019
Vedení projektu a kurátoři: Marius Winzeler, Tomáš Hladík, Martina Jandlová Sošková, Olga Kotková, Lucie Němečková, Marcela Vondráčková

VÁCLAV HOLLAR A UMĚNÍ KRESBY
Palác Kinských
4. 10. – 5. 1. 2020
Kurátorka: Alena Volrábová

POKLAD MAHÁRÁDŽI: INDICKÉ UMĚNÍ Z DŽÓDHPURU
Valdštejnská jízdárna
říjen 2019 – 19. 4. 2020
Autoři a externí kurátoři: Mahrukh Tarapor, Museum of Fine Arts, Houston,
Karni Singh Jasol, Mehrangarh Fort Museum, Jodhpur
Kurátoři NGP: Markéta Hánová, Zdenka Klimtová

AUTUMN OPENING 2019
Veletržní palác
12. 11. 2019

1796–1917: UMĚNÍ NEJDELŠÍHO STOLETÍ
Veletržní palác – 4. patro
Od 13. 11. 2019
Kurátoři: Otto M. Urban, Veronika Hulíková

STANISLAV SUCHARDA 1866–1916
Veletržní palác
13. 11. – 5. 4. 2020
Autor výstavy: Martin Krummholz
Kurátorka: Veronika Hulíková

JITKA HANZLOVÁ: DVĚ TIŠINY
Veletržní palác
13. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Kurátor: Adam Budak

HAVEL NA HRAD! ROK 89 VE FOTOGRAFII
Veletržní palác – 5. patro
13. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Kurátor: Tomáš Pospěch

KRÁSNÉ MADONY
Klášter sv. Anežky České
22. 11. 2019 – 19. 4. 2020
Vedení projektu a kurátoři: Hermann Mayrhofer (Leogang), Marius Winzeler a Štěpánka Chlumská (NGP)

Comments

comments

Vyhledat