Novou předsedkyní Asociace spisovatelů se stala Jitka Bret Srbová

Jitka Bret Srbová_Asociace spisovatelů
Jitka Bret Srbová_Asociace spisovatelů

K obměně vedení organizace došlo na online členské schůzi. Dvěma členům výboru Asociace spisovatelů vypršel dvouletý mandát, dva odstoupili. K prozaičce Ivaně Myškové a básníkovi a překladateli Ondřeji Buddeusovi, který od poloviny tohoto roku nahradil odstoupivšího Jonáše Hájka, přibyla básnířka a architektka Anna Beata Háblová, prozaička a překladatelka Tereza Semotamová a básnířka a editorka Jitka Bret Srbová, kterou si nový výbor zvolil za svou předsedkyni. Ta ve funkci vystřídala básníka, novináře a fotografa Ondřeje Lipára.

K novému směřování profesní spisovatelské organizace Jitka Bret Srbová říká: „Přeji si, aby Asociace spisovatelů byla sebevědomou organizací, která je smysluplná nejen pro spisovatele. Těm samozřejmě pomáháme a pomáhat budeme, ale naším cílem je také podporovat přirozené setkávání čtenářů s literaturou. Literatura je v situaci, kdy ji válcují zjednodušené mediální obsahy. Nesmíme dopustit, aby se změnila v krátké popisky pod pohyblivými obrázky.“ 

Hledání nových způsobů komunikace mezi literáty a čtenáři bude i jedním z témat 2. ročníku konference Sjezd spisovatelů, připravované na rok 2022. V následujícím roce budou pokračovat fungující projekty, jako cyklus autorských čtení po knihovnách celé ČR Spisovatelé do knihoven, dále autorská čtení Spisovatelé mezi obrazy, který probíhá ve spolupráci s Galerií Hollar či diskusní cyklus Války světů bez válčení, který Asociace spisovatelů organizuje s Městskou částí Praha 10 a Vršovickým literárním centrem Waldes. Chystají se také pořady věnované Vladimíru Holanovi ve Werichově vile.

Dlouhodobě se Asociace spisovatelů věnuje ochranně autorských práv (svým členům nabízí bezplatné právní a daňové poradenství) a zlepšení systémové podpory současné literatury. Spolupracuje s Divadelním ústavem – Institutem umění, Koordinačním výborem autorských spolků (KVAS), celorepublikovou sítí knihoven, platformou Knihex, serverem Lyrikline.org, Drážďanskou cenou lyriky a Magnesií Literou. Od loňského roku je členem mezinárodní federace autorských profesních organizací European Writers´Council, která zastupuje na 150 000 autorů a překladatelů ve 44 autorských sdruženích působících ve 34 zemích.

Profesní organizace Asociace spisovatelů vznikla v roce 2014, o rok později uspořádala pod názvem Sjezd spisovatelů 2015 konferenci, která se věnovala vztahu literatury a společnosti, situaci a možnostem české prózy a poezie v kontextu tuzemské kulturní politiky. Iniciovala také vznik Českého literárního centra.

 

Jitka Bret Srbová

Narodila se v roce 1976 v Praze. Básnířka, redaktorka, literární publicistka. Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. V letech 2006–2011 byla šéfredaktorkou literárního on-line almanachu Wagon, v současnosti je editorkou webového magazínu Ravt. Pod literárním jménem Jitka N. Srbová vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (Dauphin, 2011), Světlo vprostřed těla (Dauphin, 2013), Les (Dauphin, 2016) a Svět: (Dauphin, 2019). Její básně byly mj. zařazeny do antologie Nejlepší české básně (2012, 2015, 2017 a 2019) a přeloženy do několika evropských jazyků. Žije v Hořovicích, kde spolupořádá večery autorského čtení Poezie ve středu.

Comments

comments

Vyhledat