Objevte magii italské kresby vrcholné renesance a manýrismu

Giulio Pippi zv. Giulio Romano: Jupiter a Juno-1530–1532 / (C) Muzeum umění Olomouc
Giulio Pippi zv. Giulio Romano: Jupiter a Juno-1530–1532 / (C) Muzeum umění Olomouc

Reprezentativní přehlídku italské kresby 16. století uvidí návštěvníci Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Výstava Magie kresby. Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách, kterou připravilo Muzeum umění Olomouc, představí od 15. 6. do 17. 9. 2023 díla z fondů Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Regionálního muzea v Teplicích, Arcibiskupství olomouckého, Muzea a galerie v Prostějově, Národního památkového ústavu, Univerzity Karlovy a Památníku národního písemnictví. 

Podle Leonarda da Vinci je v umění kresby a malby skryta „bílá magie“, která je oproti „černé magii“, proti níž a nepravým mágům Leonardo brojil, jediná vznešená a správná. Umělec je mág, tvůrce rovný Bohu: „Malíř chce vidět krásu, která jej obklopuje, může ji však sám i vytvářet. Je pánem a Bohem všeho viditelného, zlého i dobrého. Může vytvářet hory a údolí, nížiny a moře, které ve skutečnosti ani neexistují.“ 

Na kresbách s různými náměty – kresby figur, zvířat, přírodnin, krajin, architektury a podobně – mohou návštěvníci vysledovat jejich různé funkce od prvotního náčrtu, studie, přes propracovaný návrh (modello) až po soudobé kopie (ricordo) a napodobeniny. Tato funkční rozmanitost kresby je charakterizována rozdílnými technikami a styly, čímž jako druh výtvarného umění získává na výjimečnosti a atraktivitě. Zájemci se zároveň seznámí s jednotlivými malířskými dílnami (bottegami), které ovládaly italská městská centra. Dílny, kde vystavené práce na papíře vznikaly, se staly základem tradičního rozdělení italského malířství podle škol. Byť se každá ze škol vyznačovala svými formálními zvláštnostmi, navzájem se ovlivňovaly, takže v každé z nich lze nalézt i více stylů převzatých odjinud.

Výstavu doprovází odborná publikace, kterou zpracovali Zdeněk Kazlepka z Muzea umění Olomouc a Martin Zlatohlávek z Univerzity Karlovy v rámci projektu podpořeného v letech 2020–2022 Grantovou agenturou České republiky. I když knížka vznikla až nyní, oba autoři ji původně koncipovali jako první část trojdílného katalogu italských kreseb z veřejných sbírek České republiky. Právě zveřejňovanému svazku totiž předcházejí dvě již dříve vydané publikace s názvy Múza pod nebesy – italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek (vydáno k výstavě v Moravské galerii v Brně) a Rozmanitosti kresby – italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách

 

Magie kresby. Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách

Arcibiskupský zámek Kroměříž
15. 6. – 17. 9. 2023

(Vernisáž 15. 6. 2023 v 16.30)

Muzeum umění Olomouc

www.muo.cz

 

Comments

comments

Vyhledat