Praha pomáhá podnikatelům, nabízí podpůrné programy i služby Realitního portálu

Dmitry Goykolov_ Unsplash
Dmitry Goykolov_ Unsplash

Rok 2020 byl především pro malé a střední podnikatele noční můrou. Opakovaně se ukázalo, že jedním z nejdůležitějších nástrojů řešení krize jsou podpůrné programy. Zájem pražských podnikatelů o podporu z programu COVID Praha, který hlavní město realizovalo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, je toho důkazem. Vyčleněné prostředky žadatelé v jarních měsících vyčerpali během prvních deseti minut po spuštění, celkově se přerozdělilo cca 646 milionů korun mezi 311 podnikatelských subjektů. Vedení metropole navíc upozorňuje i na další služby, které mohou v čase nejistoty pomoci, například pražský Realitní portál.

Program COVID Praha připravilo vedení hlavního města jako rychlou a efektivní překlenovací pomoc podnikatelům v těžkém období. Úspěch, se kterým se u žadatelů setkal, svědčí o tom, že právě podobná strategie je základem úspěchu. Dle slov nejvyšších představitelů hlavního města byl program COVID Praha velmi dobře nastaven. Podpory se díky němu dočkaly v první řady drobné, malé a střední podnikatelské subjekty, tedy ty, co potřebovali pomoc nejvíce. Analýza naznačila, že se díky němu podařilo zachovat existenci až šesti tisíc pracovních míst.

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve výsledku podepsala úvěrové smlouvy s celkem 311 žadateli z řad podnikatelů, které dosahují hodnoty až 1,3 miliardy korun. Z analýzy žádostí jde z valné většiny o podnikatelské subjekty na území české metropole dlouhodobě působící. Nejčastěji šlo o drobné živnostníky, orientující se na oblast maloobchodu, dopravních služeb, a neméně významnou kategorii představovali podnikatelé v pohostinství a službách.

Praha disponuje i dalšími nástroji, které mohou podnikatelům v době krize ulevit. Radní pro správu městského majetku Jan Chabr (TOP 09) připomíná, že každý zájemce může využívat služeb Realitního portálu hlavního města Prahy, který je přístupný skrze webové stránky https://realitniportalpraha.cz/cs. „Díky Realitnímu portálu se nám daří udržovat transparentní přístup v hospodaření s městským majetkem. V době koronavirové pandemie i po ní se navíc jedná o platformu, kde budou zájemci moci najít levné nemovitosti, které teoreticky mohou pomoci při rekonvalescenci po neutěšeném období,“ vysvětluje.

Do konce roku 2020 navíc platila i úleva, kterou se vedení magistrátu snažilo pomoci pohostinskému segmentu. Návrh odpustit provozovatelům poplatky spojené s instalací předzahrádek a pouličním prodejem prošel už v dubnu letošního roku zastupitelstvem jednohlasně. Podnikatelům sídlícím v Praze byla alespoň těmito cestami nabídnuta pomocná ruka, a tuto snahu vedení města nevzdává ani po vstupu do dalšího roku, který bude jistě celosvětovou pandemií také významně ovlivněn.

 

Comments

comments

Vyhledat