Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Přijímání přihlášek do čtvrtého ročníku cen Lush Spring Prize bylo zahájeno

foto Lush
foto Lush

 

5. února 2021 otevřela Lush Spring Prize své virtuální dveře přihláškám z celého světa.

Na ceny Spring Prize, které společnost Lush vyhlašuje každé dva roky, a v jejichž rámci rozděluje finanční podporu ve výši 200 000 GBP (cca 5,9 milionů korun), může svou přihlášku zaslat jakákoli skupina usilující o regeneraci sociálního a životního prostředí. Skupiny mohou přihlašovat své projekty do jedné ze čtyř kategorií:

Zamýšlené projekty – cena se uděluje za inspirativní nové nápady a projekty mladší než 1 rok. Může jim pomoci s rozšiřováním znalostí a budováním pevných základů, na nichž by mohly růst.


Mladé projekty – cena je určena pro projekty nebo organizace, které fungují 1 rok až 5 let. Má jim pomoci při rozvoji a rozšiřování jejich aktivit v oblasti ekologické a sociální regenerace.


Zavedené projekty – cena určena pro organizace, které se věnují regeneraci již více než 5 let. Cena jim pomůže se sdílením znalostí a inspirováním dalších lidí a nápadů. 


Ocenění za podporu – cena pro místní, národní nebo mezinárodní organizace a sítě, které vedou kampaně nebo lobují za změnu politiky, regulace nebo veřejného mínění za účelem podpory regenerace.

Skupiny mohou požádat o Spring Prize od 5. února 2021 do 31. března 2021.

 

 

Předchozí skupiny, které získaly ocenění

 

Ceny Spring Prize již mají za sebou tři ročníky a společnost Lush obdržela za dobu jejich existence více než 700 přihlášek ze všech kontinentů kromě Antarktidy. Předchozí vítězové Spring Prize jsou uvedeni na webových stránkách Spring Prize spolu s projekty z užšího výběru. Ukazují rozmanité přístupy, které lze uplatnit k vytvoření regenerativnější společnosti, od obnovy degradované krajiny až po vytváření platforem, které dávají hlas komunitám na okraji společnosti. K příkladům patří:

 

International Permaculture Education Network
Informační centrum pro vzdělávání v oblasti permakultury (International Permaculture Education Network, IPEN) se sídlem ve Velké Británii si klade za cíl zvýšit celosvětovou soudržnost a účinnost vzdělávání v oblasti permakultury. IPEN působí v celé Evropě a na celém světě – vytváří nové zdroje vzdělávání, podporuje demonstrační projekty a vzdělávání učitelů, připravuje nové základní kurzy a modelové osnovy a šíří vzdělávací materiály týkající se permakultury v mnoha jazycích.

 

YICE Uganda
YICE Uganda spolupracuje s venkovskými a uprchlickými komunitami v Ugandě na navrhování a zavádění permakulturních systémů. V uprchlické osadě Bukompe vytvořili více než 30 permakulturních zahrad, čímž zlepšili výživu a zvýšili příjem stovek lidí v jediném táboře. Poté, co za svou přínosnou práci získali ocenění, vyjádřily zájem o jejich činnost také další uprchlické osady, ve kterých nyní na základě pozvání zavádějí svůj program vzdělávání v oblasti permakultury. Jednají také s ministerstvem školství v Ugandě a usilují o zařazení permakultury do středoškolských osnov, což by byl pro začlenění agroekologie do hlavního proudu významný krok vpřed.

 

Alianza Ceibo

Sdružení Alianza Ceibo tvoří členové čtyř domorodých národů v západní části Amazonie, kteří společně budují holistické hnutí, aby zabránili ničení jejich kultury a území deštného pralesa.

 

Aliance vznikla v roce 2014 v reakci na znečištění místních vodních zdrojů z ropných polí. Během procesu budování záchytných systémů dešťové vody (určených ke skladování vody pro zavlažování a další účely) se k nim dostaly informace o společných hrozbách, kterým čelí všechny domorodé ekvádorské kmeny žijící v oblasti Amazonie. Lidé, kteří dnes tvoří organizaci Alianza Ceibo, věřili, že společně budou silnější, a zahájili hnutí na ochranu své země, začali budovat zahrady s léčivými rostlinami a prostory ke konání obřadů, začali rozvíjet řešení proti ničení místních lesů a pro využívání sluneční energie v rámci komunit.

O ceně

Cenu financuje společnost Lush (s více než 900 obchody ve 49 zemích), která aktivně vede kampaně v otázkách práv zvířat, lidských práv a ochrany životního prostředí. Společnost Lush poskytuje mj. finanční prostředky na regenerační projekty prostřednictvím fondu Re:Fund (dříve SLush Fund – Fond udržitelného rozvoje) od roku 2010.

 

Comments

comments

Vyhledat