Přijímání přihlášek do čtvrtého ročníku cen Lush Spring Prize bylo zahájeno

foto Lush
foto Lush

 

5. února 2021 otevřela Lush Spring Prize své virtuální dveře přihláškám z celého světa.

Na ceny Spring Prize, které společnost Lush vyhlašuje každé dva roky, a v jejichž rámci rozděluje finanční podporu ve výši 200 000 GBP (cca 5,9 milionů korun), může svou přihlášku zaslat jakákoli skupina usilující o regeneraci sociálního a životního prostředí. Skupiny mohou přihlašovat své projekty do jedné ze čtyř kategorií:

Zamýšlené projekty – cena se uděluje za inspirativní nové nápady a projekty mladší než 1 rok. Může jim pomoci s rozšiřováním znalostí a budováním pevných základů, na nichž by mohly růst.


Mladé projekty – cena je určena pro projekty nebo organizace, které fungují 1 rok až 5 let. Má jim pomoci při rozvoji a rozšiřování jejich aktivit v oblasti ekologické a sociální regenerace.


Zavedené projekty – cena určena pro organizace, které se věnují regeneraci již více než 5 let. Cena jim pomůže se sdílením znalostí a inspirováním dalších lidí a nápadů. 


Ocenění za podporu – cena pro místní, národní nebo mezinárodní organizace a sítě, které vedou kampaně nebo lobují za změnu politiky, regulace nebo veřejného mínění za účelem podpory regenerace.

Skupiny mohou požádat o Spring Prize od 5. února 2021 do 31. března 2021.

 

 

Předchozí skupiny, které získaly ocenění

 

Ceny Spring Prize již mají za sebou tři ročníky a společnost Lush obdržela za dobu jejich existence více než 700 přihlášek ze všech kontinentů kromě Antarktidy. Předchozí vítězové Spring Prize jsou uvedeni na webových stránkách Spring Prize spolu s projekty z užšího výběru. Ukazují rozmanité přístupy, které lze uplatnit k vytvoření regenerativnější společnosti, od obnovy degradované krajiny až po vytváření platforem, které dávají hlas komunitám na okraji společnosti. K příkladům patří:

 

International Permaculture Education Network
Informační centrum pro vzdělávání v oblasti permakultury (International Permaculture Education Network, IPEN) se sídlem ve Velké Británii si klade za cíl zvýšit celosvětovou soudržnost a účinnost vzdělávání v oblasti permakultury. IPEN působí v celé Evropě a na celém světě – vytváří nové zdroje vzdělávání, podporuje demonstrační projekty a vzdělávání učitelů, připravuje nové základní kurzy a modelové osnovy a šíří vzdělávací materiály týkající se permakultury v mnoha jazycích.

 

YICE Uganda
YICE Uganda spolupracuje s venkovskými a uprchlickými komunitami v Ugandě na navrhování a zavádění permakulturních systémů. V uprchlické osadě Bukompe vytvořili více než 30 permakulturních zahrad, čímž zlepšili výživu a zvýšili příjem stovek lidí v jediném táboře. Poté, co za svou přínosnou práci získali ocenění, vyjádřily zájem o jejich činnost také další uprchlické osady, ve kterých nyní na základě pozvání zavádějí svůj program vzdělávání v oblasti permakultury. Jednají také s ministerstvem školství v Ugandě a usilují o zařazení permakultury do středoškolských osnov, což by byl pro začlenění agroekologie do hlavního proudu významný krok vpřed.

 

Alianza Ceibo

Sdružení Alianza Ceibo tvoří členové čtyř domorodých národů v západní části Amazonie, kteří společně budují holistické hnutí, aby zabránili ničení jejich kultury a území deštného pralesa.

 

Aliance vznikla v roce 2014 v reakci na znečištění místních vodních zdrojů z ropných polí. Během procesu budování záchytných systémů dešťové vody (určených ke skladování vody pro zavlažování a další účely) se k nim dostaly informace o společných hrozbách, kterým čelí všechny domorodé ekvádorské kmeny žijící v oblasti Amazonie. Lidé, kteří dnes tvoří organizaci Alianza Ceibo, věřili, že společně budou silnější, a zahájili hnutí na ochranu své země, začali budovat zahrady s léčivými rostlinami a prostory ke konání obřadů, začali rozvíjet řešení proti ničení místních lesů a pro využívání sluneční energie v rámci komunit.

O ceně

Cenu financuje společnost Lush (s více než 900 obchody ve 49 zemích), která aktivně vede kampaně v otázkách práv zvířat, lidských práv a ochrany životního prostředí. Společnost Lush poskytuje mj. finanční prostředky na regenerační projekty prostřednictvím fondu Re:Fund (dříve SLush Fund – Fond udržitelného rozvoje) od roku 2010.

 

Comments

comments

Vyhledat