R.I.P. Meda Mládková

<a href=Jindřich Nosek (NoJin), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons">
Jindřich Nosek (NoJin), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dnes ve věku 102 let zemřela slavná česká mecenáška umění Meda Mládková.

Zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa žila od roku 1948 v exilu, po roce 1989 se vrátila do Československa. Obnovila zde budovu Sovových mlýnů, které se staly domovem pro její impozantní sbírku uměleckých děl, kterou nashromáždila během svého života v cizině. Zasloužila se i o obnovu dalších budov sloužících nyní kultuře, například Werichovy vily.

Pro české umění byla vlivná nejen svou činností sběratelskou, ale i noblesou a nadhledem nad všednodenními půtkami. Bude nám chybět.

Comments

comments

Vyhledat