Radostné pohledy na asijské umění v NG

Amitájus, západní Tibet, 17. století, zlacený bronz vykládaný tyrkysy, v. 28 cm, inv. č. Vp 320, foto NG
Amitájus, západní Tibet, 17. století, zlacený bronz vykládaný tyrkysy, v. 28 cm, inv. č. Vp 320, foto NG

Ve Veletržním paláci není jen reprezentativní výstava Giacomettiho, která přitahuje proudy návštěvníků.

Za ní, nenápadně umístěná, čeká jedna velmi radostná záležitost. Krásné, udivující asijské umění. Tzv otevřený depozitář znamená, že si můžete prohlížet spoustu exponátů, aniž by šlo o nějak tematizovanou výstavu. NG má ve svých sbírkách opravdu krásné věci a vy si je tak můžete užít prostě „jen tak“, vybaveni průvodcem, který čeká u vchodu (nebo na webu) a stručně popisuje, co je který exponát zač.

Od dvou obrovských váz u vchodu po nejtitěrnější sošky, lahvičky a další předměty je to potěšení a samozřejmě i vzdelání. Umění dávných mistrů a přesahy do duchovna nás okouzlují..

Expozice, která byla bez většího hajpu instalována už v létě, trvá jen do 1. prosince. Vřele doporučujeme a doufáme, že podobných příležitosrí k radostnému setkání s uměním a uměleckými řemesly bude víc!

Kostlivec s rituální dýkou – necuke, Japonsko, 18. století, rohovina, v. 7 cm, inv. č. Vp 2834. Foto NG

https://www.ngprague.cz/exposition-detail/otevreny-depozitar-umeni-asie/

 

Otevřený depozitář Umění Asie

Výstava trvá do: 1.12.2019
Místo konání: Veletržní palác

Tisková zpráva

Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesouvá do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představí v takzvaném otevřeném depozitáři. Schaudepot je v Národní galerii novým výstavním formátem, jenž zpřístupňuje co největší počet děl k bezprostřednímu studiu díky jejich umístění ve skleněných vitrínách, které umožňují trojrozměrný prostorový pohled. V otevřeném depozitáři má tak návštěvník možnost se seznámit s výběrem více než 600 děl asijské provenience z Národní galerie Praha.

Vystaveny jsou převážně sochy a předměty uměleckého řemesla od nejstarších děl z archaického období až do 20. století, rozdělené do dvou základních tematických okruhů. První z nich představuje některé myšlenkové systémy – filosofii a náboženství taoismu, buddhismu, konfucianismu a hinduismu – definující asijské kultury a umění Číny, Tibetu, Indie, jižní a jihovýchodní Asie. Druhý okruh vyzdvihuje charakteristické rysy asijského užitého umění a seskupuje díla podle materiálů (kamenina, porcelán, laky, kovy), technik (například email cloisonné) a dekoru.

Sbírka umění Asie a Afriky dnes čítá přes 13 tisíc uměleckých předmětů, z toho největší část zaujímají díla asijské provenience. V otevřeném depozitáři v současné době nejsou vystaveny artefakty z citlivých materiálů – především dřevěná plastika, malba a grafika. Ty budou až do doby zpřístupnění nové stálé expozice k vidění výběrově na krátkodobých výstavách a některé z nich projdou restaurátorským a badatelským průzkumem.

Autorky koncepce a kurátorky
Markéta Hánová, Zdenka Klimtová, Michaela Pejčochová, Jana Ryndová

Comments

comments

Vyhledat