SmetanaQ Gallery představuje díla Jiřího Černického, Čestmíra Kafky, Karla Nepraše nebo Krištofa Kintery

SPOJE ©Anežka Bernardová
SPOJE ©Anežka Bernardová

Umění přináší nejrůznější typy spojů, ať už technických nebo myšlenkových. Dochází k prolínání různých časů a světů, někdy jen zdánlivě nespojitelných. Objevují se nové souvislosti a nečekaná, mnohdy až absurdní spojení. Výstava SPOJE ve SmetanaQ Gallery spojila nejen sedm předních českých umělců – Jiřího Černického, Čestmíra Kafku,  Bedřicha Dlouhého, Krištofa Kinteru, Adélu Matasovou, Karla Nepraše a Petra Veselého, ale i tři kurátory. Jedinečná kolektivní výstava pod kurátorskou taktovkou Ireny Velkové, Jiřího Machalického a Petra Novotného se otevírá 11. února 2022. 

Výstava SPOJE sází na sílu kolektivní mysli. Prvotním podnětem pro vznik projektu byla tvorba Jiřího Černického a Krištofa Kintery, kteří se zabývají tématem spojení a přistupují k němu výsostně originálním způsobem – kombinují lehkou nadsázku s hravým užitím současných technických prostředků.

Není to samozřejmě poprvé, co se umělci věnovali tomuto fenoménu. Každá generace hledala svá propojení. Kurátoři se proto nebojí ohlédnout až do sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, kdy malíř a experimentální umělec Čestmír Kafka vytvořil cyklus koláží, v nichž spojoval nalezené kusy papírů, které spolu původně vůbec nesouvisely. Nahodilé nalezené prvky ale nakonec překvapivě vypovídají o charakteru všední skutečnosti.

Sochař, kreslíř a grafik Karel Nepraš zase objevil ve svých objektech a instalacích až nevyčerpatelné výrazové možnosti instalačních materiálů. S osobitým smyslem pro absurditu, ironii a černý humor využíval ke své tvorbě třeba zdánlivě banální předměty běžné každodenní potřeby.

Malíř a experimentální umělec Bedřich Dlouhý vytvořil v devadesátých letech minulého století monumentální imaginární autoportrét, v němž dosáhl až dadaistického spojení nejrůznějších prvků. Kombinuje rozličné způsoby výtvarného sdělení a rozvíjí tak naši představivost. Vytváří pestrý a bohatý pohled na svět, který nás obklopuje a jehož jsme součástí. Dokonalou klasickou malbu spojuje s prvky denní skutečnosti, které vycházejí ze současného životního stylu a přesvědčivě tak zaznamenává danou dobu se všemi jejími protiklady.

Sochařka a multimediální výtvarnice Adéla Matasová zakládá řadu svých instalací a objektů na komunikaci s okolním prostorem. Pomocí bystrého zrcadlení, fotobuněk či dalších zařízení nechává svá díla reagovat na přítomnost diváka, na jeho pohyb či intenzitu a rytmus řeči. Ryze technické principy umně propojuje s bytostně estetickým vyjádřením.

Malíř a básník Petr Veselý nechává prostoupit vnější prostor s vnitřním, prvky každodenního života s uměleckým projevem. Zabývá se i spojením různých nalezených prvků, čímž nepřímo navazuje na způsob tvorby Čestmíra Kafky, třebaže vychází ze zcela odlišného prostředí.

Výstava SPOJE ale nespojila jen sedm jedinečných umělců. Společně ji připravili hned tři kurátoři, z nichž každý přispěl trochu jiným způsobem. S nápadem přišla Irena Velková (Galerie Sýpka), která si téma vymyslela a navrhla první dva umělce, další pak doplnili Jiří Machalický (Galerie Klatovy / Klenová) a Petr Novotný (Galerie Petr Novotný) a všichni se podíleli na celkové koncepci, výběru děl a instalaci.

„V umění vznikají nejrůznější typy spojů. Objevují se tak nové souvislosti, které by nás nejprve nenapadly a kterými umělci obohacují naše vnímání skutečnosti. Spoje mohou být přirozené, nebo také nečekané či dokonce absurdní. V tvorbě často dochází k prostupování rozmanitých tvůrčích oblastí – výtvarného projevu se zvukem, poezie s koláží, přírodních věd nebo technických experimentů s vizuálním vyjádřením,“ dodává kurátor výstavy Jiří Machalický.

Kolektivní výstava SPOJE je ve SmetanaQ Gallery k vidění od 11. února do 10. dubna, od úterý do neděle mezi 11:00 a 18:00.

 

SmetanaQ Gallery, SmetanaQ

Výstava SPOJE

  1. 2. – 10. 4. 2022

Více informací o  multikulturním prostoru najdete na:

webových stránkách SmetanaQ – www.smetanaq.cz

webových stránkách galerie Fasáda – www.galeriefasada.cz

Aktuální informace můžete sledovat na sociálních sítích:

Instagram: https://www.instagram.com/smetanaq_/

Facebook: https://www.facebook.com/smetanaq.praha

 

Comments

comments

Vyhledat