Soutěž o nejkrásnější roušky!

Celé Česko šije roušky a my jsme nadšení, jak kreativní jsou jejich autoři. Spolu s webem Amansoycandles jsme se proto rozhodli, že pro vás vymyslíme soutěž o nejkrásnější roušky, která odmění pět výherců.

Pravidla soutěže:

Soutěž probíhá na facebooku – účastníci své soutěžní příspěvky vkládají formou fotografie pod tento soutěžní příspěvek.

Na fotografii musí být rouška, kterou účastník do soutěže přihlašuje (není nutné, aby na fotografii byla osoba).

Jeden uživatel může vložit jednu soutěžní fotku. 

Soutěž končí v pátek 27.3.2020 ve 13 hodin.

Vyhraje 5 autorů příspěvků, jejichž foto získá největší počet „like“.


  • Společnost Facebook je o kompletně osvobozená od závazků každým účastníkem.
  • –  Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnostíFacebook a nijak s ní nesouvisí.

Výherce nás pro domluvu o předání výhry musí po výzvě (okomentujeme jeho výherní příspěvek) kontaktovat e-mailem na souteze@protisedi.cz a následně se domluví zaslání výhry. Výherce musí disponovat adresou v ČR, na kterou výhru zašleme.


Správce předkládá subjektům zpracování dat pro účely korespondence následující souhlas:

„1. Tímto udělujete odvolatelný souhlas Správci – firmě PROTIŠEDI s.r.o., SPIS. ZN. C 242760 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: 

  • ​e-mail 
  • jméno
  • příjmení

U výherců navíc adresa.

  1. Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem činnosti Správce, zejména zasílání informací o výhře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
  2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje firmy.
  3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám s výjimkou nutného předání jména a příjmení výherců a jejich adresy majitely stránky amansoycandles pro účely zaslání výhry.

5.​ Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

​ vzít souhlas kdykoliv zpět,

​ požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

​ požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

​ vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

​ požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

​ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.“


U vizuálu soutěže bylo použito ilustrační foto Ivabalk z Pixabay.

Comments

comments

Vyhledat