Společný projekt RUBIKON Centra a Vězeňské služby ČR pomáhá snižovat recidivu

RUBIKON Centrum
RUBIKON Centrum

Projekt Společně na svobodu realizovalo RUBIKON Centrum v úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR od června 2018 ve věznicích Horní Slavkov, Příbram, Světlá nad Sázavou a Stráž pod Ralskem a trval 2,5 roku. Jeho součástí byl výzkum, který porovnal výsledky u 80 zapojených klientů s kontrolní skupinou 40 odsouzených, s nimiž se v projektu nepracovalo. U první skupiny potvrdil dvojnásobnou míru zaměstnanosti a pozitivní vliv na kriminální myšlení. Každá stokoruna vložená do práce s klienty, kteří získali práci, nepobírali tedy sociální dávky a nepáchali trestnou činnost, uspořila státu 414 Kč. 

„Recidiva v ČR je vysoká, systém integrace lidí s trestní minulostí je roztříštěný a neefektivní. Toto téma je bohužel na okraji zájmu politiků, není pro ně prioritou. Výsledky projektů jako je Společně na svobodu přitom ukazují, že systematická podpora odsouzených před a po propuštění funguje, dělá společnost bezpečnější a šetří státní peníze,“ říká Gabriela Hendlová, garantka programů RUBIKON Centra ve věznicích. 

Příkladem toho, že změnit se může i „ztracený případ“ je jedna z klientek projektu, paní Eva. Život šestkrát trestané recidivistky, téměř 20 let závislé na drogách, s dluhy přes 1 milion Kč, základním vzděláním a minimálními pracovními zkušenostmi se točil v bludném kruhu. „Už dva tresty zpátky jsem si říkala, že to chci jinak, ale nebyla jsem s tím schopná něco dělat.“ Nyní Eva už 2 roky pracuje u stejného zaměstnavatele, abstinuje, splácí dluhy a dává si dohromady svůj osobní život.

 

Projekt Společně na svobodu poskytl to, co paní Eva ke své změně potřebovala: komplexní poradenství před propuštěním, intenzivní podporu na svobodě a také možnost navázat na práci odborných zaměstnanců věznice. Především se osvědčil princip sdílení informací, kterými Vězeňská služba disponuje, při práci s vězněnými osobami a při jejich přípravě na propuštění,“ potvrzuje Simon Michailidis, náměstek generálního ředitele VS ČR pro vzdělávání a odborné zacházení.

Dlouhodobým cílem RUBIKON Centra je prosadit dobrou praxi projektu do systému přípravy odsouzených na propuštění a jejich následné integrace na svobodě. Všechny zapojené věznice vyjádřily zájem v dobré praxi nastavené projektem pokračovat a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR tento záměr podpořilo. Pokračovat bude také hodnocení dopadu projektu na zaměstnanost a recidivu propuštěných klientů.

 

————————————————————————————————————————————

Video prezentující inovativní metodu práce s klienty v rámci projektu: https://www.youtube.com/watch?v=QSaNJjgZRfI 

(Komentář nahrál herec a scénárista Petr Čtvrtníček, který je mj. ambasadorem Yellow Ribbon Run, společného projektu RUBIKON Centra, VS ČR a PMS, a o problematiku integrace odsouzených se dlouhodobě zajímá.)

 

Video představující výstupy evaluace: https://www.youtube.com/watch?v=CpeecXXvw5k 

(Prezentuje Vladimír Kváča, externí evaluátor projektu.)

 

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

www.rubikoncentrum.cz

Comments

comments

Vyhledat