Tip na výstavu: Ladislav Vlna, Zakladatelům

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

Text k výstavě (Vlasta Čiháková Noshiro)
Zakladatelům české kultury

U příležitosti 100. výročí založení Československa jsme věnovali výstavu Ladislava Vlny šesti významným zakladatelům duchovní samostatnosti a kultury národa v oblasti vědy, umění a sportu – Františku Běhounkovi, Karlu Čapkovi, Eduardu Ingrišovi, Elišce Junkové, Františku Kupkovi a Ottovi Wichtterlemu. Jejich společným jmenovatelem, kromě shodného data narození na přelomu 19. a 20. století v rakousko-uherské monarchii je, že proslavili svou prací nově vzniklý stát v období 1. republiky a ve vývoji moderní doby se zasloužili o naše kulturně-vědecké uznání ve světě. Vykonávali svou práci s respektem vůči občanskému právu, se zachováváním křesťanských zásad a ve jménu liberální demokracie. Mají lví podíl na formování moderní Evropy v podmínkách nelehkého soužití nově vzniklých národních států v meziválečném období i v poválečném boji s totalitní ideologií.

Tváře těchto osobností představuje autor osobitými portréty tzv. metalurgické malby, tj. malbou ohněm na ocelových deskách, v odkazech na symboliku jejich života a díla. Po absolutoriu na AVU v Praze pracoval Vlna jako malíř, sochař a restaurátor, svou originální techniku zdokonaluje již řadu let. Obrazy vypaluje ohněm do ocelových desek bez přidávání jakýchkoli jiných materiálů. Kresba je ručně rytá a barvy jsou žíháním vydobyté ze samého nitra oceli a její podstaty. Iluze vznikající odrazem světla od povrchu ocelového materiálu vytváří pravdivý a komplexní obraz o vnitřní kráse objektu. Takto vytvořené, expresivní figurální kompozice, působí na diváka širokou škálou světelných a barevných podob, formujících se v proměně podmínek světla výstavního prostoru. Prezentace umělcových děl se však neomezuje jen na portréty, představuje ikonograficky také anabázi, na níž dílo zakladatelů naší moderní kultury vznikalo.

Právě s estetikou, a také se společenskou etikou úzce souvisí chápání duchovních hodnot národa. Pojem demokracie občas přestává ladit s liberalismem, dokonce se s ním dostává do rozporu. Znamená to, že selhává liberalismus jako vláda ideálů, vyjadřujících úctu k institucím, pravdě a tvůrčí kráse, zatímco idea demokracie se redukuje na vládu většiny, jejíž představitelé mění ideály na populismus. Pak se nedostává politické kultury. Proto si přínos zakladatelů národní kultury zaslouží hlubší reflexe vůči tvorbě jejich duchovních hodnot a ocenění jejich názorové tolerance k vytvoření jednotné platformy v nadnárodním společenství. Chápání okolností zrodu duchovních hodnot národa má také svůj velký význam v procesu hledání smyslu naší svobody a zachování víry v lepší budoucnost.

Comments

comments

bukan hanya sekali permainan yang dapat kamu mainkan dengan mudah semua dapat teratasi, dimana semua nya akan kamu menangkan dengan memainkan permainan yang disediakan oleh agen sbobet cukup melakukan perndaftaran deposit dan menangkan semua pertandingan yang telah disediakan oleh panitia

pemenang permainan tebak angka dalam sehari bisa mendapatkan ratusan juta hingga milyaran rupiah dimana para bandar togel mampu membayar anda untuk biaya semua kemanangan anda tanpa harus memotong sepeser rupiahpun untuk anda

jangan takut untuk memainkan semua permainan yang disediakan oleh para master pemainan judi bola online kamu cukup mengikuti arahan para master untuk memainkan dan bermain yang lebih baik lagi agar kamu memenangkan semua permainan yang ada saat ini

jujur saja semua permainan yang ada pada tahap nya akan memberikan anda kemenangan apa lagi saat menainkan togel wap cukup membuka hp sambil merenung anda dapat memainkan nya, tapi ingin jangan lupa istirahat ketika anda menebak anda permainan tersebut

Vyhledat