Tip na výstavu: Nashle na skle

foto: pořadatel akce
foto: pořadatel akce

Současná tvorba studentů a pedagogů Sklářské školy v Novém Boru

Muzeum hlavního města Prahy pořádá (do 13. října 2019) ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou v Novém Boru v Zámeckém areálu Ctěnice výstavu věnovanou sklářskému řemeslu. Autor, MgA. Jiří Suchý, výtvarník, sklář a pedagog připravil se svým týmem výstavu, která představuje průřez moderním mladým sklářským designem a řemeslným uměním studentů, doplněný skleněnými instalacemi vytvořenými pedagogy této školy. Výstava je instalována v pěti výstavních sálech v přízemí zámku a v nově zpřístupněném gotickém sklepení.

České sklářské vzdělávání se zrodilo v Novém Boru (tehdy Haidě) již v roce 1763, kdy zde vznikla piaristická škola pro děti místních sklářů a obchodníků se sklem. V roce 1870 bylo pak vyhověno žádosti městského zastupitelstva na ministerstvu obchodu ve Vídni a zřízena škola kreslení a modelování pro sklářské učedníky, tovaryše a mistry. V roce 1882 byla přejmenována na Odbornou školu pro sklářský průmysl a její tradice pokračuje bez přerušení dodnes v podobě současné sklářské školy. Ta dnes jako jediná v ČR sdružuje všechny tři stupně sklářského vzdělávání: učně, středoškoláky i studenty VOŠ sklářské a vzdělává téměř všechny techniky výroby a zušlechťování skla, klasické i moderní zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing a lehání skla. Výtvarné vzdělání je vedeno pedagogy z řad činných umělců a podepřeno řemeslnou výukou sklářských mistrů. Škola má zároveň bohatou zkušenost s organizací vzdělávacích, rekvalifikačních i sklářských kurzů pro zájemce z celého světa.

Na výstavu navazuje cyklus doprovodných programů, během nichž si mohou návštěvníci vyzkoušet různé sklářské techniky jako je foukání skla, malba na sklo, rytí skla nebo tvorba skleněných vitráží a odnést si tak nejen zážitek, ale i vlastnoručně vyrobený předmět. Malování gelovými barvami na sklo či práce s různými skleněnými polotovary, korálky se každý víkend nabízí pod vedením lektora v ukázkové sklářské dílně, která je součástí výstavy. Interaktivní program pro školy a zájmové skupiny „Skleněné hrátky“ je možné si rezervovat na adrese: lektorctenice@muzeumprahy.cz

Termíny speciálních akcí:
Velikonoční dílna 13. 4. 2019 rytí skleněných vajec a malba
Květinový jarmark 11. 5. 2019 malba a výroba skleněných vitráží
Pražská muzejní noc 8. 6. 2019 foukání skla v mobilní sklářské peci
Jablkobraní 14. 9. 2019  malba a foukání skla v mobilní sklářské peci
Závěr výstavy 12. 10. 2019 malba a broušení skla

Comments

comments

Vyhledat