Transcendentní Vánoce a Rolling Stones. Výstava ve White Pearl Gallery představí Requiem za svět Matěje Olmera.

Poslední letošní výstava ve White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2, 120 00, bude slavnostně zahájena 14.12. v 18:00 a přednese divákům Requiem za svět malíře Matěje Olmera, který, ač nevěří v žádného Boha, dobře ví, že v nepřetržitém sledu vzniku a zániku, čeká „vysvobození.“ Atmosféru a klidné prožití okamžiku, dokreslí zvuky otřesů hmoty v interpretaci Jonáše Richtera.

Matěj Olmer

Requiem za svět

Vernisáž výstavy 14.12. 2018 od 18:00

 

Kurátor výstavy Alexandra Karpuchina

Text k výstavě Patrik Šimon

Výstava potrvá 15.12. 2018 – 19.1.2019

White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2, 120 00

 

Requiem je volání, možná do tíživého prázdna, jež se klene nad námi. Ale pokud je nad námi čirá a chladná krása vyjádřená vlastním dnem, které neexistuje, je zřejmé, že očekávat ozvěnu nebo dokonce odpověď by bylo pošetilé. Vesmír nezná lidské měřítko, protože je emanací božských podstat a přestože modlitba za spásu duše směřuje nad nás a mimo nás, stává se jedinou patetickou mocí nebohého člověka v tomto světě iluzí. Sama je možná iluzí.  Poslední díla Matěje Olmera, který nevěří v žádného Boha, se příliš neliší od těch předchozích, což je jejich předností, protože jsou výrazem tvůrčí stability. Autor se celoživotně zabývá silným tématem prodchnutým zásadními filozofickými otázkami, že jen všímavý pozorovatel zahlédne drobné posuny, tak jako trpělivý vykladač hvězd objeví další planetku ve vzdálené galaxii. Pokud tedy zrovna nehledíme na dno hologramového poklopu. Matěj dobře ví, jako by byl paradoxně křesťanským mystikem, že v nepřetržitém sledu vzniku a zániku, čeká „vysvobození.“  K tomu je ovšem třeba dodat, že jej nezajímá utrpení člověka jako takového, ale utrpení hmoty. Němé a nesdělitelné.

 

Jiří Kolář své první vizuální básně (asambláže) vyjádřil prostřednictvím kamenů, kdy na provázky navlékl drobné oblázky, čímž vytvořil nový jazyk. Ne nepodobný šamanským rituálům, kdy se zvuky otřesů hmoty stávají prosbami vůči přírodním cyklům.

Matěj Olmer umisťuje do expozice výstavy kameny, pomocí jejichž monolitického mlčení stabilizuje reálnou hmotu vůči proudům vlastní malířské energie. Možná existuje ještě další neviditelný důvod, víc prozaičtější, osobnější a emocionálnější, který ozřejmuje přítomnost neživé materie. Jako dítěti, když míval horečku, se mu neustále opakoval sen, z něhož se stávala neklidná a tíživá noční můra. Z malého kamínku rostl a nekontrolovaně se zvětšoval obří balvan rostoucí do skály, která se rozpínala v jeho hlavě. A pak nastalo smrštění a tento strašlivý dětský strach jej dusil a možná dusí dodnes, protože jej opět prožívá ve vytržení své tvorby.

Všechny reálné představy mají abstraktní původ v nevědomí, jsou seismickým záznamem otištěné v mramorové trhlině. My všichni jsme trhliny obsažené v poselství Smaragdové desky, kde to, co je nahoře, je i dole a všechen vesmír se vejde do malého úderu štětce na plátně, tam kdesi ztracený v trajektorii vlastní energie, tam uprostřed spasení tvůrčí bolesti, v zápasu o každou vteřinu nekonečna. “ – Patrik Šimon

 

 

 

www.whitepearl.gallery

 

Comments

comments

bukan hanya sekali permainan yang dapat kamu mainkan dengan mudah semua dapat teratasi, dimana semua nya akan kamu menangkan dengan memainkan permainan yang disediakan oleh agen sbobet cukup melakukan perndaftaran deposit dan menangkan semua pertandingan yang telah disediakan oleh panitia

pemenang permainan tebak angka dalam sehari bisa mendapatkan ratusan juta hingga milyaran rupiah dimana para bandar togel mampu membayar anda untuk biaya semua kemanangan anda tanpa harus memotong sepeser rupiahpun untuk anda

jangan takut untuk memainkan semua permainan yang disediakan oleh para master pemainan judi bola online kamu cukup mengikuti arahan para master untuk memainkan dan bermain yang lebih baik lagi agar kamu memenangkan semua permainan yang ada saat ini

jujur saja semua permainan yang ada pada tahap nya akan memberikan anda kemenangan apa lagi saat menainkan togel wap cukup membuka hp sambil merenung anda dapat memainkan nya, tapi ingin jangan lupa istirahat ketika anda menebak anda permainan tersebut

Vyhledat