Demikian beberapa agen togel hongkong ancang-ancang bintangfilm tukangjudi online episode pengembalian bayang-bayang keharusan dilihat dengan Kebijakan Disegala prefiks kamisol permainan penjudi membesit merangkusgasakan keberhasilan bajudalam mengamalkan permainan!

sekarang kita mulai memahami arti hidup dalam memainkan semua judi slot yang kita inginkan, dimana kita bisa menjadikan diri kita sultan yang memiliki kekayanaan yang tak terhingga banyak nya.

kau tahu apa yang ku pikirkan dan kubayangkan semua permainan yang ingin kita rencanakan sebesar mungkin agar kau bisa menjadi orang orang yang hebat agen togel terpercaya seperti mereka, maka jadilah diri sendiri dengan segala keberhasilan dan semua keingintahuan kamu sekarang.

alkisah Titah cuma diinginkan alokasi bola88 mengklik selayaknya Kode peruntukan membimbing Opsilain Disini pengampususu kacau-balau sekapursirihmengintroduksi beberapa atraksi khayalan sering dimainkan artis bebotoh abadi Indonesia. Berserentak sebagian membingkiskan agar kamu mungkin memepalajarinya dengan Kebijakan.

Většina lidí by šla na preventivní vyšetření k odhalení rakoviny plic. Značná část ale o programu neví

Photo by Robina Weermeijer on Unsplash
Photo by Robina Weermeijer on Unsplash

Každý rok onemocní rakovinou plic přibližně 6500 Čechů. Asi 5400 lidí ročně onemocnění podlehne. U 85 % pacientů je nemoc objevena pozdě – ve stádiu, které nelze vyléčit. Odhalit nádor co nejdříve pomáhá od ledna národní program časného záchytu rakoviny plic. V dospělé populaci ČR je však zatím povědomí o programu nízké. Ukázal to reprezentativní průzkum, který v červenci 2022 realizovala výzkumná agentura Evalytics pro vzdělávací platformu Plice.online ku příležitosti Světového dne boje s rakovinou plic. Ten připadá každoročně na 1. srpen. 

 

Z analýzy průzkumu vyplývá, že 65 % respondentů by podstoupilo preventivní vyšetření pro odhalení raného stádia rakoviny plic, pokud by jim to lékař doporučil. Avšak pouze 38 % respondentů uvedlo, že už slyšeli o programu časného záchytu rakoviny plic (screeningu) v ČR. 39 % o něm dosud neslyšelo a zbylých 23 % si není jistých, zda o něm slyšeli. Zajímavé je, že rozdíly v povědomí mezi kuřáky a nekuřáky jsou zanedbatelné, přitom právě kuřákům je program určen – o to víc by o něm měli být informováni.

 

Kuřáci (i bývalí) se mohou hlásit sami

 

O screeningu by měli informovat praktičtí lékaři všechny své pacienty, kteří jsou současnými či bývalými kuřáky se zátěží 20 balíčkoroků a více (20 cigaret denně po dobu 20 let, 40 cigaret denně po dobu 10 let, atd.). Kuřáci však na oslovení od praktického lékaře nemusí čekat a sami se mohou na účast v programu dotázat.

 

„Na program časného záchytu karcinomu plic by se měli svého praktického lékaře zeptat všichni současní a bývalí kuřáci. Ošetřující lékař doporučí pneumologické vyšetření na základě zátěže – počtu vykouřených cigaret a roků, kdy pacient kouřil. Počáteční stadia karcinomu plic nemají příznaky a pro úspěch léčby je zásadní, aby byl nádor odhalen co nejdříve,“ popisuje MUDr. Jana Krejčí, pneumoonkoložka z Fakultní nemocnice Bulovka. Bližší informace o screeningu jsou dostupné na www.prevenceproplice.cz

 

Rakovina plic ohrožuje i nekuřáky 

 

Průzkum také mapoval, zda si Češi uvědomují, že může rakovinou plic onemocnět i nekuřák. Povědomí o tom má 83 % respondentů (resp. s tímto tvrzením souhlasí). Zároveň však téměř polovina respondentů souhlasí s tvrzením, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění přivodila svým životním stylem. Toto stigma může mít u pacientů s rakovinou plic za následek pocit viny a ovlivnit tak jejich psychiku a postoj k vlastní léčbě.

 

Mezi celoživotní nekuřáky, kteří onemocněli rakovinou plic, patří také paní Ilona Mančíková. K lékaři ji přivedl přetrvávající kašel po prodělaném onemocnění COVID-19, díky tomu byl nádor odhalen ve stádiu, které bylo možné operovat. „Jsem zářný příklad, že se tato nemoc nevyhýbá ani nekuřákům. Nikdy jsem nekouřila, ani nikdo z mé rodiny. Přesto mám diagnózu adenokarcinom plic. Nikdo, ani nekuřáci, by neměl podceňovat jakékoliv problémy s dechem nebo kašel. Vždy navštivte lékaře – je lepší zjistit, že nejde o nic vážného, než něco zanedbat. Kuřákům bych chtěla vzkázat: přestaňte kouřit, když tím můžete snížit riziko nejen své, ale také svých blízkých ohrožených pasivním kouřením. Jděte příkladem mladým a řekněte jim, ať kouřit nezačínají – protože sami víte, jak těžko se přestává,“ vzkazuje paní Mančíková, která se stala ambasadorkou projektu PROdýchej organizace Amelie, z.s.

 

Projekt pomáhá pacientům s rakovinou plic a metastatickým onemocněním plic zorientovat se v množství informací, které se jejich diagnózy týkají. Také poskytuje psychosociální podporu, mimo jiné se zpracováním pocitů viny či křivdy. „Ty mohou nemocní často zažívat – ať už to jsou kuřáci a nemoc si ‘mohli zavinit’ – nebo nekuřáci vnímající nespravedlnost, protože i když nekouřili, onemocněli. Nenechte se těmito pocity zavalovat, mluvte o tom, co cítíte, požádejte o konzultaci psychologa nebo psychoterapeuta, sdílejte s jinými,“ povzbuzuje ředitelka Amelie Michaela Čadková Svejkovská.

 

Shrnutí výsledků průzkumu:

 

Velikost vzorku: 605 respondentů

Cílová skupina: lidé starší 18 let

Vzorek je reprezentativní pro danou kohortu v České republice

 

Povědomí o programu časného záchytu rakoviny plic

 

 • O programu časného záchytu rakoviny plic (screeningu) již někdy slyšelo 38 % lidí
 • 39 % o něm dosud neslyšelo
 • 23 % si není jistých, zda o něm slyšeli
 • Častěji je program povědomý ženám (42 %) než mužům (33 %)
 • Nejširší povědomí je ve věkové kategorii 50+ (rovná polovina dotázaných)
 • Nejmenší znalost je mezi lidmi mladšími 20 let
 • Rozdíly v povědomí mezi kuřáky a nekuřáky jsou zanedbatelné

 

 

Uposlechnutí doporučení lékaře podstoupit vyšetření pro odhalení raného stádia rakoviny plic

 

 • Pokud by lékař doporučil preventivní vyšetření pro odhalení raného stádia rakoviny plic, většina lidí by na jeho doporučení dala (65 %), zatímco 13 % by spíše nebo určitě nešlo, 21 % neví
 • Přístup se nijak neliší mezi kuřáky a nekuřáky
 • Obecně lze říci, že s věkem roste ochota nechat se na doporučení lékaře vyšetřit
 • Maximální ochotu nalezneme v segmentu lidí starších 60 let (71 %), naopak nejnižší u lidí mladších 20 let, kde by celých 30 % na radu lékaře spíše nebo určitě nedalo

 

 

Souhlas s tvrzením, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění způsobila sama

 

 • S tvrzením, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění přivodila svým životním stylem, souhlasí téměř polovina dospělé populace
 • Důležité je, zdali dotyčný kouří či v minulosti kouřil: s tvrzením souhlasí 68 % celoživotních nekuřáků a 53 % nynějších či bývalých kuřáků
 • Čím starší člověk je, tím je více přesvědčen, že kuřáci si svou rakovinu plic způsobují sami
 • Nejvíce jsou o tom přesvědčení lidé starší 60 let, kde tomu věří 69 % (oproti nejmladším, kde je to 52 %).

 

Povědomí o riziku onemocnění u nekuřáků

 

 • Povědomí o tom, že rakovinou plic mohou onemocnět i nekuřáci, má v ČR 83 % (resp. s tímto tvrzením souhlasí)
 • Nejširší povědomí o tom je ve věkové skupině 50+ (88 %), naopak nejnižší u nejmladší pod 20 let (70 %)

 

 

Povědomí o možnosti vyléčení chirurgickou cestou v případě odhalení nádoru v raném stádiu

 

 • S tvrzením, že pokud je rakovina plic odhalena v raném stádiu, je možné pacienta vyléčit operativním odstraněním nádoru, souhlasí 59 % lidí (pouze 6 % nesouhlasí)
 • Důležité je však i zjištění, že více jak 35 % lidí v tomto nemá jasno (názor).

 

O platformě Plice.online

 

Vzdělávací platforma Plice.online informuje širokou veřejnost o prevenci a léčbě plicních onemocnění formou rozhovorů s odborníky a pacienty na webu www.plice.online. Realizuje průzkumy o povědomí Čechů o plicních nemocech a organizuje setkání lékařů, pacientů, zástupců pacientských organizací a tisku.

 

Comments

comments

Vyhledat