Vychází kniha Rozumět televizi, kriticky reflektující praxi ČT

Filmařka a  dokumentaristka Lucie Králová přináší ve  své knize první kritickou reflexi vnitřního života  České televize, jejích rozhodovacích mechanismů i institucionálních praktik, které formují podobu sou časného televizního dokumentu. Vhled Lucie Králové do fungování ČT, jehož základem je její disertace  obhájená na  FAMU v  roce 2017, je založen na  osobní zkušenosti režisérky a  dramaturgyně a  zároveň  vychází z  dlouhodobého zúčastněného pozorování, z  mezinárodního srovnání a  z  pochopení role ČT  v širším kulturním poli. 

Autorka o knize: „Na několik let jsem se zanořila do neútulných   televizních kanceláří, střižen a spletitých chodeb a zapřádala ho  vory o  tom, jak to v  televizi chodí, jak se co má a  nemá dělat   a proč si televizní zaměstnanci myslí, že to jinak nejde. Dlouze   jsem se dohadovala s  lidmi, kteří měli v  systému vyšší funkce   než já, protože mě jako dramaturgyni i režisérku zajímalo, oč opí  rají svá přesvědčení, jak má vypadat dokumentární film ,vhodný‘   pro televizi, jak má pracovat jeho autor a kdo je jeho divák či di  vačka, které se říkalo paní z Hornídolní. Zkoušela jsem pochopit,   jak se tyto představy o dokumentu formovaly a jaké dopady mají   na současnou televizní tvorbu. Opírala jsem se přitom o studia   produkční kultury i etnografickou perspektivu. Pozorovala jsem   ,televizní kmen‘ s jeho svébytnými rituály a rozhodovacími pro  cesy, narativy, profesními slovníky a zkoumala, z čeho vyrůstají   jeho mocenské a disciplinační mechanismy. Nahrála jsem desít  ky hloubkových rozhovorů a psala si pět let terénní deník. Z to  hoto etnografického výzkumu produkční kultury ČT vznikla kniha   Rozumět televizi, vycházející z mé disertační práce na FAMU.“ 

Přes mnohdy kritický pohled však Lucie Králová obhajuje pozici   České televize jako zásadní a nezastupitelné instituce veřejné   služby. Text provázejí unikátní fotografie televizní květeny a inte  riérů od fotografů a filmařů Jana Daňhela a Jakuba Halouska.  

Filmový historik a teoretik Petr Szczepanik v úvodu knihy píše: Hlavní sílu knihy vidím v ostrém dokumentaristickém vidění  a empatii Lucie Králové, které se jakoby ,přirozeně‘ potkaly s etnografickými metodami a s antropologickým pojetím kultury.  Králová nás nezahlcuje zdánlivě objektivními fakty ani nespřádá dalekosáhlé teorie o systému veřejnoprávních médií. Není  to ona, kdo ,rozumí‘ televizi. Naopak, ukazuje nám, jak svůj ,českotelevizní svět‘ žijí a interpretují sami jeho aktéři na různých  úrovních organizační hierarchie, od frustrovaného řadového dramaturga po mocného šéfa programu. Odhaluje nám tak, jak  a proč se v něm zakořenily nepsané, ale obtížně nabouratelné představy o divácích, autorech a žánrech, tedy hlavních stavebních kamenech televizní produkce a tvorby.“ 

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU   (včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz 


Lucie Králová je režisérka, scenáristka, dramaturgyně a  pedagožka katedry dokumentu FAMU. Vystudovala humanitní vědy  na  UK a  dokumentární tvorbu na  FAMU, kde absolvovala i  doktorské studium. Své texty o  dokumentárním filmu publikovala  např. v Iluminaci nebo Filmu a době. Je autorkou řady oceňovaných dokumentárních filmů, uváděných na domácích i zahraničních  festivalech a v ČT (např. cena za nejlepší český dokument na MFDF Jihlava za Zlopověstné dítě Prodáno, Křišťálový globus  za nejlepší dokument na MFF Karlovy Vary za film Ztracená dovolená). Její celovečerní dokumentární opera KaprKód (2022) měla  premiéru v prestižní Burning Lights Competition na Vision du Reél a získala cenu za nejlepší hudební film na MFF v Krakově.  V současnosti připravuje v mezinárodní koprodukci hybridní dokument Naslouchači snů

 

Comments

comments

Vyhledat