Vyšla mimořádná knížka o Olomouci

Knížek o Olomouci není mnoho, přitom je to mimořádně irásné město. Právě nyní vychází kniha, která představuje toto významné město a jeho kulturu podrobněji.

Publikace se z urbanistického hlediska zabývá z větší části promarněnou možností velkoryse se po zániku pevnostního věnce vyrovnat se zástavbou předpolí staré Olomouce. Z hlediska architektury to byly pouze řídké nadprůměrné výkony, v památkové péči malá schopnost obnovit historické jádro, řada zásadních pochybení se udála i ve vztahu k přírodě a příměstské krajině. Na druhé straně se objevilo množství pokusů naznačená omezení překročit. V tomto období procházela specifickým vývojem olomoucká výtvarná kultura – zejména neoficiální výtvarná tvorba se od šedesátých let stala natolik významným fenoménem, že si Olomouc právem vysloužila označení jako třetí nejvýznamnější výtvarné centrum českých zemí vedle Prahy a Brna. 

Autor knihu člení do sedmi základních kapitol s řadou podkapitol. První dvě jsou věnovány meziválečné Olomouci, třetí období protektorátu, zbývající poválečné době. Publikace má 544 stran a 700 obrázků a je vůbec prvním pokusem představit to, co se v Olomouci odehrávalo mezi léty 1919 až 1989, navíc na pozadí leckdy velmi dramatického společenského dění. 

 

Meditace o městě, krajině, umění. Olomouc 1919-1989

Autor knihy: Pavel Zatloukal

Počet stran: 543

Cena: 790,- Kč

Comments

comments

Vyhledat