Zelené jiskry – Martin Herold & Dominik Běhal v The Chemistry Gallery

Výstava malířů – Martina Herolda a Dominika Běhala – je postavena na kontrastu rozdílných přístupů k malířskému médiu. Základním momentem tvorby obou autorů je respekt k dějinám umění a zároveň distance k jejich závazné chronologii. Jde tu spíše o rehabilitaci živého vztahu mezi minulostí uloženou v konkrétních dílech a výrazových (nikoliv pouze malířských) postupech a mezi hledáním současného pocitu, který se propisuje do samotného technického „pohledu na věc“. Výraznou roli tu hraje svět fotografických reprodukcí, prostřednictvím kterých je masově šířen kánon dějin umění a architektury. Proti lineárnímu odcizování jednotlivých děl staví autoři sílu okamžitého autentického prožitku a nové materializace díla. A to včetně prožitku samotného analyzovaného „dokumentu“, který recipientovi zprostředkovává informace a zároveň ho zbavuje emocí.

 

Název výstavy ZELENÉ JISKRY odkazuje k rozporuplné, střízlivě magické ambici, totiž k vracející se nutnosti z mnoha důvodů znovu důkladně prozkoumat auru minulosti. Tato „aura“ která svým chladným světlem na první pohled pouze nezřetelně problikává do přesycené současnosti, je tu ve skutečnosti pociťována jako zásadní obrys vytrácející se kolektivní paměti, v níž se vše sčítá a z níž vyrůstá dnešní zrychlená civilizace se všemi svými smyslovými akcelerátory.

 

Martin Herold (1986) a Dominik Běhal (1988) jsou absolventy pražské Akademie výtvarných umění. Oba prošli ateliérem Malba III prof. Michaela Rittsteina. Zatímco Dominik Běhal tento ateliér absolvoval, Martin Herold ve studiu pokračoval v ateliéru Kresby (Jiří Petrbok) a prošel dvěma stážemi v ateliéru hostujícího profesora AVU (Silke Otto-Knap, Florian Paumhösl).

 

Zelené jiskry – Martin Herold & Dominik Běhal
kurátor: Petr Vaňous

koncept výstavy: Petr Hájek
grafika k výstavě: Eva Hanzalová

výstava potrvá od 28.1. do 6.3.2022.

Comments

comments

Vyhledat