63 % IT specialistů se při práci na dálku cítí líp

Téměř 63 % IT specialistů pociťuje výrazné vylepšení duševní i fyzické pohody při práci na dálku. Pracují ale víc hodin.

Přechod k práci na dálku či hybridnímu modelu byl v oboru IT hladký. Zaměstnavatelé i zaměstnanci byli dobře připravení, protože už před pandemií pracovalo v odvětví na dálku na 36 % lidí. Oba „nové“ modely práce přinášejí výhody i nevýhody. Nejvíc si respondenti pochvalují zvýšení produktivity, větší pocit volnosti a víc času na sebe a svou rodinu. Jako největší nevýhody uvádějí zhoršení vztahů s kolegy, větší množství schůzek a větší únavu. Vyplývá to z průzkumu pracovního portálu No Fluff Jobs. Účastnilo se ho 2 569 respondentů ze zemí střední Evropy, včetně Česka.

Jako další pozitivní efekty nových modelů práce pracovníci uvádějí pocit větší volnosti, víc času na domácí práce i pro ně samotné. Nezanedbatelný je pro pracovníky i pocit větší propojenosti s partnerem a rodinou.

Názory na práci na dálku/hybridní model jsou mezi specialisty převážně pozitivní. Existují však i negativní efekty modelů, z nichž nejčastěji uváděné jsou větší počet on-line schůzek, vyšší počet odpracovaných hodin a častější pocit únavy. 

 

Většina zaměstnavatelů pomáhá s přechodem z kanceláře

Změna pracovního modelu vyžaduje podporu ze strany zaměstnavatelů. Respondenti jako největší pomoc uvádějí možnost pracovat zcela na dálku (61,7 %). Téměř 36 % pracovníků obdrželo vybavení umožňující práci na dálku. S tím se pojí i fakt, že během loňska se v inzerátech devětkrát častěji uváděl laptop než stolní počítač. Třetí nejčastěji zmiňovanou pomocí je umožnění pracovat v hybridním modelu práce, tedy možnost pracovat pár dní na dálku a pár dní z kanceláře. Žádnou podporu ani možnost úpravy pracovního modelu nedostalo 15,3 % respondentů.

Jak práce na dálku či v hybridním režimu změnila každodenní práci? Na 54 % pracovníků uvádí, že se změnil jejich způsob práce i komunikace s kolegy. Necelá polovina respondentů uvádí, že jediné, co se změnilo, je místo výkonu práce a necelá třetina pak pociťuje změnu v pracovní době. 

 

Nejčastěji lidé pracují z obýváku

Jako náhradu za kancelář si pracovníci v 32 % doma vybírají obývací pokoj. Přes 26 % respondentů má doma samostatnou místnost, odkud můžou v klidu pracovat, a téměř celá pětina lidí pak pracuje z pohodlí ložnice. 

O zprávě Práce na dálku a hybridní model v IT odvětví

Sběr dat se uskutečnil během dubna a května 2022 a zúčastnilo se ho 2 569 respondentů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. V průzkumu jsou zastoupeny věkové kategorie od 15 let výše napříč specializacemi v rámci oboru informačních technologií. 

 

O firmě No Fluff Jobs

No Fluff Jobs – pracovní portál působící v oblasti IT ve střední a východní Evropě, který je prvním a jediným, který vyžaduje zveřejnění platových rozsahů v každé pracovní nabídce. Po intenzivním vývoji od roku 2014 otevřel No Fluff Jobs v září 2019 pobočku v Budapešti a krátce poté, v roce 2020, spustil českou. V roce 2021 přišly ukrajinská a slovenská verze webové stránky. Během roku 2020 navštívilo portál 1,9 milionu unikátních uživatelů, kteří vygenerovali přes 24 milionů zobrazení portálu.

 

Comments

comments

Vyhledat