Aukce pro Paměť národa

Aleš Lamr Želva
Aleš Lamr Želva

Galerie KODL pořádá v neděli 2. prosince od 12 hodin ve Velkém sále na Žofíně první Aukci pro Paměť národa. Patrony aukce jsou Jiří Stránský a Mikuláš Kroupa. Všechna dražená díla si můžete prohlédnout v rámci předaukční výstavy až do 1. prosince v Galerii KODL na Národní třídě.

Kompletní výtěžek z prodeje prvních deseti uměleckých děl v rámci 81. Aukčního dne Galerie KODL bude poprvé předán na konto Paměti národa. Tento projekt zpřístupňuje badatelům i široké veřejnosti autentická svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. V databázi uchovává celé nahrávky, fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů pomáhá Paměť národa poznávat nedemokratické režimy 20. století, nacismus a komunismus, a zkoumá fenomény, které je provázely. Digitální pamětnický archiv Paměť národa vytvořily před deseti lety tři české instituce: Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Post Bellum je obecně prospěšná společnost sdružující novináře a historiky, kteří od roku 2001 budují sbírku vzpomínek pamětníků. Z Paměti národa vycházejí i další projekty Post Bellum: rozhlasové pořady, výstavy, knihy, vzdělávací projekty pro děti a studenty.

Moc si této nové spolupráce vážíme. Podpora Galerie KODL, umělců, kteří věnovali svá díla, i těch, kteří je vydraží, pro nás znamená nejen finanční, ale i morální povzbuzení. Peníze, které se v aukci získají, využijeme na další dokumentaristickou práci –  nahrávání a zpracovávání vzpomínek pamětníků,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum. Oba patrony aukce, Jiřího Stránského a Mikuláše Kroupu, těší, že mohou i touto formou podpořit Paměť národa. Věří, že díla věnovaná do aukce budou inspirovat i pomáhat.

„Galerie KODL od svého vzniku podporuje nejrůznější charitativní projekty, kupř. Konto Bariéry nebo Centrum Paraple. Nyní bude výtěžek z prodeje prvních deseti děla předán na účet projektu Paměť národa a já věřím, že se nám podaří získat přinejmenším částku půl milionu korun,“ říká PhDr. Martin Kodl.

Stává se již tradicí, že výtvarníci do dobročinných aukcí Galerie KODL darují špičková díla. Patří jim za to velký dík. Aktuální kolekci věnovali tito výtvarníci: Ondřej Basjuk, Tomáš Císařovský, Kurt Gebauer, Magdalena Jetelová, Stanislav Kolíbal, Jan Knap, Aleš Lamr, Jan Pištěk, Viktor Pivovarov a Vladimír Véla.

„Tento rok jsem získal přístup do badatelny Paměti národa a následně pak přišla příležitost, věnovat obraz na její podporu. Je to opravdu výjimečný projekt, který chci podpořit. Nejen, že je velmi inspirující pro práci umělce, ale pomáhá mi pochopit kontext dob, doby i třeba jednotlivých postav v historii mé vlastní rodiny. Několik posledních obrazů z mé tvorby bylo tvořeno při poslechu nahrávek některých pamětníků. […] Obraz byl namalován jako symbol odporu k zvůli mocenských skupin, které se pokouší ovládnout naši zemi pro sebe.“  říká Ondřej Basjuk.

„K účasti na aukci neziskové organizace Post Bellum mě vyzval osobně Martin Kodl. To samo o sobě je nabídka, která se těžko odmítá… Hlavním důvodem pro mě však byl samotný projekt Paměť národa a poslání této organizace. Sběr a uchovávání vzpomínek-příběhů veteránů z druhé světové války, bojovníků proti fašismu, politických vězňů, představitelů disentu a dalších hrdinů, kteří trpěli pod nelidským útlakem komunistického režimu, STB a KGB, považuji za nesmírně důležitý úkol. Soustředí velmi vzácný materiál, který je nutné uchovat do budoucna pro všechny generace. Pravda o těchto událostech nesmí být zapomenuta! Protože si všech lidí, jejichž osudy projekt Paměť národa mapuje, velmi vážím, rozhodl jsem se poskytnout do aukce obraz, který je pro mne výjimečným a zároveň symbolickým vyjádřením obdivu a úcty k jejich životům.“ komentuje Jan Pištěk.

Comments

comments

Vyhledat