Blíží se Mezinárodní den dobrovolníků

Photo by Fox from Pexels
Photo by Fox from Pexels
Mezinárodní den Mezinárodní den dobrovolníků připadá na 5. prosince. Slaví se od roku 1986 (v roce 1985 ho přijala OSN).
Jeho cílem je připomenutí důležitosti dobrovolnické práce pro společnost. S potěšením kvitujeme, že pro řadu Čechů se práce na veřejně prospěšných projektech bez nároku na odměnu stala samozřejmou součástí jejich života.
Pro zájemce o organizované dobrovolnické práce tu je například Evropský sbor solidarity.

Evropský sbor solidarity je program EU navazující na dlouholetou tradici dobrovolnických projektů, které se dosud realizovaly pod programem Erasmus+. Umožňuje mladým lidem věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy. První výzva Evropského sboru solidarity byla vyhlášena v roce 2018.

 

V rámci Evropského sboru solidarity je možné realizovat:

  • Dobrovolnické projekty – poskytují mladým lidem příležitost zapojit se do každodenní práce vybrané organizace. Účastníci mohou tuto činnost vykonávat v domovské zemi nebo v zahraničí. Projekty se často týkají sociálního začlenění, životního prostředí, kultury a dalších témat.
  • Stáže a pracovní místa – Možnosti pro mladé lidi získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti v ČR i v zahraničí. Účastníci jsou placeni organizací, která účastníka zaměstnává či poskytuje stáž.
  • Solidární projekty – národní projekt realizovaný neformální skupinou v počtu nejméně 5 mladých lidí, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj, být iniciativní a inspirovat i ostatní okolo sebe.

 

Do projektů realizovaných v rámci Evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé ve věku 18 – 30 let. Projekty trvají od 2 do 12 měsíců a zpravidla se realizují na území Evropské unie. Dobrovolníci, stážisté i pracovníci mají k dispozici online jazykovou podporu, školení a poradenství. Náklady na cestu do místa konání projektu a zpět jsou hrazeny.

 

Informace o Evropském sboru solidarity jsou dostupné také na https://europa.eu/youth/solidarity_cs

Přímo pro zájemce o dobrovolnictví existuje i web https://www.evropskydobrovolnik.cz/

 

Comments

comments

Vyhledat