Blok přednášek prozkoumá kacířství

Kacířství 4.0: Přednáškový blok o kacířství v moderní době zaštítil také exkomunikovaný kněz Ivan Štampach

Unikátní večer inspirovaný knihou Kacířův kancionál proběhne v galerii u Betlémské kaple

Může být kacířství i ve 21. století aktuálním tématem? Jak toto téma rezonuje v kulisách 4. průmyslové revoluce? Je možné herezi vnímat jako sílu provokující pozitivní změny? Také těmto otázkám se bude věnovat přednáškový blok Kacířství 4.0 inspirovaný provokativní knihou Kacířův kancionál. Proběhne 3. prosince 2019 v Galerii Jaroslava Fragnera u Betlémské kaple. Mezi přednášejícími jsou respektovaní religionisté, Ivan O. Štampach, Martin M. Mrskoš a Adam Borzič, a jeden z autorů knihy Petr Pálenský. Vstup na akci je zdarma, pro omezenou kapacitu je ale nutná registrace.

Cílem večera nazvaného Kacířství 4.0, jehož součástí bude takové moderovaná diskuze, je zasadit téma kacířství do aktuálního společensko-politického kontextu. „Některé bludy mají tendenci se prosazovat jako budoucí pravověrnost,“ říká významný český religionista, teolog, filozof a vysokoškolský pedagog Ivan O. Štampach, který představí vlastní zkušenost s obviněním z hereze a s reálným vlivem exkomunikace na další běh života. „Poukážu na pojetí hereze jako poraženého vyznání v kontrastu s ortodoxií jako naukou vítěznou. Historická zkušenost totiž ukazuje na často násilné vítězství doktríny, která se tak stala pravověrnou. Hereze může být alternativní, menšinové, protestní úsilí a jako takové může být ostrůvkem vitality ve skomírajícím duchovním systému. Analogie náboženské hereze může existovat i ve filozofii, v umění, ba i v politice. Je impulsem, může svou energii předat mainstreamu,“ dodává.

Básník a terapeut Adam Borzič, který působí také jaké šéfredaktor obtýdeníku živé literatury Tvar, představí vlastní pojetí heterodoxní spirituality. Přednášející chce rehabilitovat nejen herezi, ale právě tak i synkretismus. Majitel vydavatelství Horus a zakladatel portálu Okultura.cz Martin M. Mrskoš se ve svém příspěvku zaměří na témata hereze, hřích, tabu a transgrese. Přinese „okulturní“ pohled na vůli a odvahu člověka vykročit z profánního k sakrálnímu. O vývoji „filozofie“ kapely Insania a přístupu kapely k duchovnu, včetně nadsázky a ironie, která je v textech zjevná, dále pohovoří Petr „Poly“ Pálenský, jeden z autorů knihy Kacířův kancionál, jež celý přednáškový blok Kacířství 4.0 vyvolala. „Na místě jsou paralely s mediálním peklem či současným kulturně-politickým klimatem i vnímání kacířství jako inspirující hybné síly,“ uzavírá Pálenský.

O moderaci cca dvouhodinového přednáškového bloku Kacířství 4.0 se postará religionista, terapeut a odborník na psychologii náboženství Jiří Motl. Akce se koná v kavárně Galerie Jaroslava Fragnera u Betlémské kaple v úterý 3. prosince 2019 od 18 hodin. Pořadatelé dále připravují také speciální geocachingovou akci nazvanou Praha kacířská.

Vstup na celý přednáškový blok Kacířství 4.0 je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě je ale nezbytná registrace na emailu jana-kubistova@seznam.cz.

Comments

comments

Vyhledat