Nová kniha o Havlovi

Nejsme jako oni a nikomu se nebudeme mstít.

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Kdo neví, že slouží, slouží vždycky nejlíp!

„Naše země nevzkvétá.

Spisovatel a dramatik, disident aposléze i prezident Václav Havel (1936–2011) žije v našem povědomí prostřednictvím řady charakteristických výroků agest. Často jsme si je zapamatovali pod dojmem závažných historických událostí, při nichž byla tato slova pronesena. Vystihují však celého Václava Havla? Je v nich obsaženo to, na čemjemu samotnému nejvíce záleželo?

Po knize 100 x TGM (2017), kde spisovatel Pavel Kosatík testoval nadčasovou platnost výroků našeho prvního prezidenta, použil obdobnou metodu i teď u Václava Havla. Vybral z jeho rozsáhlého díla stovku výroků, které považuje z různých důvodů za charakteristické, akomentuje je ve dvojím kontextu.

Jednak v onom dobovém, v kterém byly původně vysloveny, a jednak v současném. Velikány si nepřipomínáme jenom z úcty k tomu, co dokázali v minulosti. Můžeme je mít rádi, inspiruje-li nás jejich odkaz, který přetrvává.

Stejně jako dříve v Masarykově případě, ani tentokrát autor nebuduje nekritický portrét. Kpochopení Václava Havla se dostává krok zakrokem a výrok za výrokem, stylem „padni komu padni. Výsledkem je myšlenkově živá kniha, která opět nabízí podněty pro obyčejný život avšední dny.

Pavel Kosatík (*1962) je autorem četných monografií o význačných osobnostech českého světa (Olga Havlová, Jan Masaryk, Pavel Kohout, Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Jarmila Novotná, Věra Čáslavská, Emil Zátopek, T. G. Masaryk aj.) a mnoha dalších knih na různá témata. Patří k nim sbírka komentovaných výroků TGM s názvem 100 x TGM, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy či ilustrovaná publikace Pražská defenestrace, ke 400. výročí třetí pražské defenestrace. Napsal rovněž scénáře k řadě dokumentárních filmů, a je autorem devítidílného televizního cyklu České století(2013-2014). Zatím posledním jeho zfilmovaným scénářem jsou Hovory s TGM (2018).

Pavel Kosatík: 100 x Václav Havel, vydalonakladatelství Universum, 208 stran, 229.

Kontakt

Comments

comments

Vyhledat