Chemické divadlo uvede poetickou koláž o houbách za zvuku těreminu

Foto Zuzana Lazarová
Foto Zuzana Lazarová

Houbařství jako “národní” fenomén. Houby a jejich mycelium, internet (nejen) lesa jako možná alternativa internetu strojů. Příroda v době postkybernetické. Internet houbařských skupin, diskusí, selfíček, videí. Houbařský narcismus, exploatace přírody. Síť „našich“ vášní a závislostí. „Naše“ vášeň uprostřed globalizovaného světa.

„Nejsme pouhými konzumenty. Jsme konzumováni.“
Anne Lowenhaupt Tsing, Houba na konci světa – k možnosti života v kapitalistických ruinách.

Halucinogenní houby. Houby jedlé, nejedlé, jedovaté. Houby výtečné a houby nechutné. Houby všech barev a forem. Ohrožené houby a houby extrémně neohrožené. Houby jako součást koloběhu živin v přírodě, houby jako naše potrava a jako odvěká inspirace umělců, buřičů a snivců všeho druhu. Nad tím vším realita klimatické změny, schnoucích a mizejících lesů. A pod tím vším otázka: kdo jsme a kým se stáváme?

Foto Zuzana Lazarová

Imaginativní autorský text, koncert na theremin, výtvarně-divadelní poetická koláž tematizující naše kořeny, sny i okolní realitu.

Po představení následuje malá houbová hostina.

Chemické divadlo: na houby

24. / 25. / 26. 11. 2023

Punctum – Krásovka

FB událost: https://fb.me/e/1CPSBTugZ

Foto Zuzana Lazarová

 

 

Comments

comments

Vyhledat