Chemistry Gallery v novém

Chemistry Gallery po rekonstrukci otevírá nový prostor na Letné.  Provoz zahajuje výstavou malíře Filipa Kůrky a sochaře Matouše Háši Stopa hada. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

 

O výstavě

Filip Kůrka & Matouš Háša

Stopa hada

 

 

Výstava Stopa hada propojuje dva autorské světy mladých umělců. Výrazový svět malířství a sochařství. Zatímco pro malíře Filipa Kůrku je směrodatná tematizace „cesty“, ve smyslu teologicky podbarveného a sebezpytujícího poutnictví, pro sochaře Matouše Hášu jsou to impulzy a prvky aktivismu, které ovlivňují jeho vztah ke klasické figurální soše a její aktualizaci. Současný generační pocit, který je tu v obou případech jasně deklarován, vychází z individuálního přístupu k uměleckému výrazu. Ten je nacházen nikoliv v principech a svodech technologického vývoje a v osvojení jeho oslnivých produktů, nýbrž v práci s určitým druhem nadčasové senzitivity. Nadčasové v tom smyslu, že se tato sensitivita nezříká minulých zkušeností, které jsou uloženy v dílech umění (literatuře, výtvarném umění). Nejedná se tu však o tzv. „inspiraci“ minulostí, respektive jejím povrchem, nýbrž o vědomí určitých principů, které se ve formách minulosti symbolicky ukládají a které nelze redukovat a jednou provždy přemazat žádným kolektivně nastaveným mechanismem či jeho teoretickými deriváty (ideologií).   

 

        Petr Vaňous

 

Filip Kůrka (*1993), čerstvý absolvent AVU u prof. Jiřího Petrboka, původně student prof. Martina Mainera. Kůrka je především znám jako tvůrce pornografických motivů, pomocí kterých kritizoval naši konzumní společnost. Kůrkův štětec se během studia na AVU neustále proměňoval, obrazy počínajíc hyperrealismem byly nahrazovány a prokládány expresivním projevem. Dnes, rok po jeho absolventské práci, si osvojil romanticko-fantazijní malířský styl, opouští pornografické náměty, upřímně lituje svých hříchů a řeší otázky svého bytí.

 

Matouš Háša (*1992) mladý, nikoli však začínající sochař, se pro svou profesi rozhodl již ve 14 letech fascinován osobností Michalengela Buonarottiho. V reakci na současné kulturní a sociální dění používá média figurální plastiky, kterou zasazuje do ikonografických kontextů jako reminiscenci na symbolické až archetypální vyobrazení. Ve své práci čerpá z kořenů západní kultury, které přenáší do podoby psychoanalytického portrétu postmoderního člověka. Háša je absolvent AVU z roku 2018 v ateliéru figurálního sochařství Vojtěcha Míči.

 

The Chemistry Gallery

Ovenecká 17

Praha 7

 

vernisáž: 18.6.2020 od 18:00

 

Výstava potrvá od 19.6. do 26.7.2020

 

www.thechemistry.cz

facebook.com/ChemistryGallery

instagram.com/thechemistrygallery

 

Comments

comments

Vyhledat